Mobiel Vlaanderen

Vlaamse Regering keurt eerste stappen goed voor de verbindingsweg Ieper-VeurneBRON : Kabinet van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
DATUM : 23-03-2007
TEKST : Vandaag nam de Vlaamse Regering, onder voorbehoud van de resultaten van de verdere MER (Milieu-Effect-Rapportering) procedure, akte van de resultaten van de studieopdracht betreffende de verbinding Ieper – Veurne. Ze keurde een principieel voorstel van programma goed voor het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de aanleg en verbetering van de wegverbinding tussen Ieper en Veurne. Het RUP geeft de ruimtelijke vertaling van de besluiten van de studieopdracht betreffende de verbinding Ieper – Veurne. Aan de minister van Openbare Werken en de minister van Ruimtelijke ordening werden respectievelijk de opdracht voor de opmaak van een RUP en de opmaak van alle nodige plannen en studies toevertrouwd. De resultaten van de studie zullen in het kader van de MER procedure in de eerste helft van april ter inzage worden gelegd worden bij de verschillende gemeentebesturen.

In de studie kwamen vijf modellen (alternatieven) aan bod om de problemen die zich stellen op de N8, wegverbinding tussen Ieper en Veurne, aan te pakken. Wanneer men zeer groot belang hecht aan de leefbaarheid in de dorpen en een goede verkeersafwikkeling, komt model 5 (verbindende variant) als beste model naar voor. Het gaat hier om de ombouw Reningsestraat en bypass tot voorbij Woesten en de omleiding rond Hoogstade. De Vlaamse Regering wil de aanleg van alle stukken uitvoeren met een minimum aan onteigeningen.

Het voorstel zoals het nu voorligt is drieledig:

De aanleg van een nieuwe verbindingsweg tussen de N38 te Ieper en de N8 ten noorden van Woesten. Het tracé van de Reningsestraat wordt gevolgd tot net voor het punt van kruising met de Steenstraat. Even voor de kruising met de Steenstraat zal een nieuw tracé worden gevolgd dat aansluit op de N8.

Voor de aanleg van de nieuwe weg als omleiding voor de kern Hoogstade wordt er nog gewacht op een goedkeuring van de provincie West-Vlaanderen. De aanpassing van de bestaande N8 vanaf de aansluiting met de nieuwe verbindingsweg ten noorden van Woesten tot aan de A18 te Veurne.

Het profiel van de weg voor het volledige tracé is een 2 maal 1 rijstrook plus een derde permanent extra baanvak voor inhaalbewegingen beurtelings in elk van de rijrichtingen. De weg wordt ook voorzien van ventwegen voor traag verkeer en toeleiding van verkeer af te sluiten van landelijke en landbouwwegen.Voor meer informatie:
Luc De Seranno, woordvoerder Kris Peeters, 0477-38.23.37
e-mail: persdienst.peeters@vlaanderen.be