Mobiel Vlaanderen

Simulators voor milieuvriendelijk rijgedrag



BRON : Kabinet van Kathleen Van Brempt, Vlaams minister van Openbaar Vervoer, Sociale Economie en Gelijke Kansen
DATUM : 21-03-2007
TEKST :

5 geavanceerde rijsimulators zullen in 2007 zo'n 4000 mensen milieuvriendelijk leren rijden. Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt stelde vandaag 21 maart 2007 de simulators voor in de gebouwen van het WWF in Brussel. De simulators werden ontwikkeld door Ecolife vzw met financiële steun van de Vlaamse Overheid en dienen om een zuinige, milieuvriendelijke en schone rijstijl aan te leren.

Door een zuinige rijstijl kan men gemiddeld 5 à 10% besparen. Een chauffeur die momenteel energieverslindend rijdt, kan door zijn/haar rijstijl aan te passen, zelfs tot 30% minder verbruiken.

Kathleen Van Brempt: "De simulators zijn een uitstekend instrument om mensen zuiniger, veiliger en schoner met de wagen te leren rijden. Met die simulators kan je snel veel mensen bereiken. Door hun realistisch aanvoelen zijn bovendien een goedkoop en milieuvriendelijk alternatief om een praktijkgerichte rijopleiding te geven."


100 workshops, 4000 mensen

Het is de bedoeling om dit jaar zo'n 100 workshops te geven met de simulators. Eén sessie van een workshop duurt 2,5 uur en is bestemd voor groepen van maximaal 15 personen. De workshops richten zich zowel tot overheden en NGO’s als tot bedrijven. Door die workshops zullen in 2007 zo'n 4000 mensen bereikt worden. De prijs van een workshop bedraagt gemiddeld zo'n 300 euro per sessie van 15 deelnemers.

De doelstelling van de workshops is om te komen tot een beter brandstofverbruik, minder slijtage en onderhoudskosten aan de voertuigen, minder uitstoot, een meer anticiperende rijstijl en minder schadegevallen.


Demonstraties op grote evenementen

Daarnaast zullen de simulators ook gebruikt worden op grote evenementen om het draagvlak voor ecodriving te vergroten. De simulators zijn nu reeds geboekt voor heel wat evenementen. Ze zullen onder meer te zien zijn op Rock Werchter, Werchter Classic, Mano Mundo, het Eco-festival, De Vlaanderendag, het Sfinksfestival en het Wereldfeest in Leuven.


5 geavanceerde simulators

Elk van de 5 simulators bestaat uit 3 beeldschermen, een stuur en pedalen. Er werd veel aandacht besteed aan de software om het rijgevoel zo realistisch mogelijk te benaderen.

De software bevat verschillende modules. Je kan gewoon je verbruik meten, maar je kan bijvoorbeeld ook testen hoelang je met een bepaalde hoeveelheid brandstof kan rijden, hoe je een parcours kan afleggen door zo weinig mogelijk te remmen, in welke versnelling je het beste een helling op rijdt, ...

De workshops met de simulators bieden heel wat voordelen. Ze zijn goedkoper en milieuvriendelijker dan een workshop met een echte wagen. De verschillende modules verlagen de drempel en uiteraard is het steeds mogelijk om met nieuwe software nieuwe elementen aan de simulaties toe te voegen.


Ecodriving levert op

Brandstofkosten vormen een vijfde van de totale autokosten. Met de stijgende brandstofprijzen wordt dit deel steeds groter.

Een gemiddelde chauffeur die 15.000 kilometer aflegt per jaar kan tot 136 euro per jaar besparen door zuinig te rijden (gerekend aan een brandstofbesparing van 10%, aan een gemiddeld verbruik van 7 liter/100 km en aan 1,3 euro/liter).

De best behaalde resultaten van gelijkaardige opleidingen in buitenlandse bedrijven lopen op tot 40 procent minder schadegevallen.


Integratie van verschillende duurzame rijopleidingen

De belangstelling voor vormen van zuinig rijden neemt steeds toe. Die interesse is ook logisch gezien de winst die daaruit te halen valt. Zuinig rijden scheelt niet alleen in de portemonnee, maar is ook goed voor het milieu en de verkeersveiligheid. Zuinig rijden, ecodriving en defensief rijden, gaan immers allemaal uit van dezelfde principes: anticiperen, niet bruusk remmen, gelijkmatig rijden, ...
De laatste jaren zijn er vanuit verschillende hoeken (milieuorganisaties, rijscholen, ...) heel wat initiatieven genomen om vormen van ecodriving te ondersteunen.

Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt wil meer structuur brengen in dat aanbod. "Mensen zijn zich steeds meer bewust van de link tussen milieu en mobiliteit. De vraag naar dit soort van opleidingen zal in de toekomst nog groter worden. We moeten dan ook zorgen voor een meer geïntegreerd aanbod. Met deze simulators beschikken we in elk geval al over een instrument dat het aanbod aanzienlijk kan versterken."

De Vlaamse Stichting Verkeerskunde heeft van Kathleen Van Brempt de opdracht gekregen om na te gaan op welke manier het bestaande aanbod beter kan afgestemd worden.


Persinfo

Steve D’Hulster,
woordvoerder Kathleen Van Brempt,
tel. 0478 78 06 46,
steve.dhulster@vlaanderen.be