Mobiel Vlaanderen

Forse investeringen in openbaar vervoer in GentBRON : Kabinetten van Vlaams minister Kathleen Van Brempt en federaal staatssecretaris Bruno Tuybens, en de stad Gent
DATUM : 19-03-2007
TEKST : Het openbaar vervoer in Gent krijgt de komende jaren een aanzienlijke injectie. Vanaf 2007 worden er forse investeringen gedaan. De avondritten van alle stadslijnen rijden tot 01.00u, zowel in de week als in het weekend. Het weekendnachtnet wordt verlengd tot 4.45u ‘s morgens. Aangezien de eerste stadslijnen vanaf 5 uur ’s ochtends beginnen rijden betekent dit dat er op vrijdag en zaterdag een continu aanbod openbaar vervoer is op stedelijk niveau. Er wordt jaarlijks 5,2 miljoen euro geïnvesteerd in een frequentieverhoging van alle tram- en trolleylijnen en de nieuwe avondlijnen. Doelstelling is om door dit nieuwe aanbod 3 miljoen extra reizigers op het openbaar vervoer te krijgen.

Daarnaast investeert De Lijn de komende jaren voor 150 miljoen euro in de stelplaats Wissenhage, de stationsomgeving Gent-Sint Pieters, de verlenging van lijn 2 richting Zwijnaarde en een aantal doorstromingsprojecten.

Dit kondigde Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt aan naar aanleiding van een werkbezoek aan Gent. Daniël Termont, burgemeester van Gent, engageerde zich samen met Karin Temmerman, schepen van mobiliteit om het openbaar vervoer in Gent maximale doorstromingsmogelijkheden te bieden.

Het nieuwe aanbod van De Lijn kadert in netmanagement. Minister Van Brempt trekt hiervoor tot en met 2009 42 miljoen euro in Vlaanderen voor uit. Netmanagement moet de missing links in het openbaar vervoer wegwerken, capaciteitsproblemen oplossen, een duurzaam alternatief voor woon-werkverkeer bieden, laatavond- en nachtlijnen voorzien, enzovoort.

De regio Gent heeft een heel aantal noden op vlak van openbaar vervoer. Daarom start minister Van Brempt een aantal nieuwe projecten op.

Avondritten tot 01.00u en openbaar vervoer de klok rond tijdens het weekend

Momenteel rijden de stadslijnen in de week en in het weekend tot 23u10. Eind 2007 zullen alle stadslijnen (zowel bussen als trams en de trolley) dagelijks rijden tot 01u10. Tegelijkertijd zal de bedieningsperiode van het bestaande nachtnet met ruim 2 uren opgeschoven worden, namelijk van 01.45 uur tot 04u45 (heden van 23u30 tot 02u30). Vrijdag en zaterdag zullen de Gentenaars dus bijna 24 uur op 24 uur openbaar vervoer hebben.

De Lijn doet hiermee een inspanning om mensen die uitgaan op een veilige manier thuis te brengen. “Weekends eisen een zware tol op de weg. 50% van de dodelijke verkeersongevallen gebeurt tussen vrijdagavond en maandagochtend. De verkeersbarometer van het BIVV telde in september 41 dodelijke weekendongevallen. De uitbreiding van het weekendnachtbusnet biedt heel wat mensen uit Gent een veilig vervoersalternatief. Bovendien is het een extra stimulans voor het Gentse uitgangsleven,” aldus Van Brempt.

Extra frequentie op alle tram- en trolleylijnen

Vandaag zijn er 3 tramlijnen en 1 trolleylijn in Gent. Vooral op de klassieke spitsmomenten (ochtend, avond en woensdagmiddag), tijdens het weekend (winkel) en op zondagavond (aankomst kotstudenten in Gent) is de capaciteit te klein om alle mensen op een kwalitatieve manier te vervoeren. Er werden in 2006 40 miljoen reizigers vervoerd met deze 3 tramlijnen en de trolleylijn.

De frequenties van de lijnen zullen zowel in de spits als de dal verhoogd worden.

Lijn Huidige freq. spits Huidige freq. dal Nieuwe freq. spits Nieuwe freq. dal
1 4' 7,5' 3,5' 6'
21/22 6' 7,5' 5,5' 6'
4 6' 7,5' 5,5' 6'
3 7' 7,5' 5,5' 6'


Er komt daarom tegen eind 2007 extra frequentie op al die lijnen. Concreet gaat het over de ritten van Lijn 1 die nu in de spits om de 4 minuten rijden en die met het nieuwe systeem om de 3,5 minuten zullen rijden, voor de Lijnen 21/22, 4 en 3 zullen er om de 5,5 minuten ritten zijn (in plaats van nu om de 6 minuten, 7 minuten voor lijn 3). Tijdens de daluren krijgen al deze lijnen een 6 minuten frequentie (in plaats van 10 minuten nu).

De nieuwe avondritten en de frequentieverhoging kosten 5,2 miljoen euro op jaarbasis. 1 december 2007 worden de frequentieverhoging en de nieuwe avondritten ten laatste opgestart.

150 miljoen euro investeringen in infrastructuur en doorstroming

Ook zal minister Van Brempt de komende jaren nog investeren in de infrastructuur van het openbaar vervoer in Gent. Het gaat over 11,6 miljoen euro voor de verlenging van tramlijn 2 naar Zwijnaarde, 87 miljoen euro voor de bouw van een nieuwe stelplaats in Wisenhage en 48 miljoen euro voor de vernieuwing van de stationsomgeving Gent-Sint-Pieters.

Ook investeert de Vlaamse overheid 1,6 miljoen euro in doorstroming van het openbaar vervoer op gewestwegen. Voor Gent zullen dit jaar nog doorstromingsprojecten ter waarde van 1,6 miljoen euro worden aangevat. Het gaat over:
  • N414 Studie verleggen sporen kruispunt R40
  • N9 Heraanleg tussen Schooldreef en Hovenierstraat (excl. Spooraanleg)
  • N9 Studie N9 – Brusselsesteenweg
  • N414 Toeritdosering op de as Kortrijksepoortstraat-Nederkouter-Schouwburgstraat: studie en uitvoering
Het Project Gent-Sint-Pieters

Het station Gent-Sint-Pieters is met 44.000 instappende reizigers per dag het belangrijkste treinstation van Vlaanderen. Het toenemende aantal reizigersheeft het station in de afgelopen jaren geconfronteerd met haar limieten. De noodzaak aan een grondige, geïntegreerde heraanleg drong zich op.

Staatssecretaris voor Overheidsbedrijven Bruno Tuybens: "Het heeft me in het bijzonder plezier gedaan dat daarbij veel nadruk gelegd wordt op een geïntegreerde aanpak van alle vervoermiddelen, op de zo noodzakelijke onderlinge afstemming en coördinatie, op de multi-modale knooppunten – om het met een moeilijk modewoord te zeggen."

In de afgelopen jaren werd er een geïntegreerd Masterplan Gent Sint-Pieters opgemaakt waarin niet alleen de heraanleg van het station zelf maar ook die van de ruime stationsomgeving werd voorzien. De opmaak van dit Masterplan gebeurde vanuit een globale visie en met overleg tussen alle betrokken partijen; de NMBS, de Lijn, het stadsbestuur en de Vlaamse overheid. Gent-Sint-Pieters zal volgens dit plan volledig worden heringericht; samen met de hele wijk errond. Stations zijn immers niet alleen verkeersknooppunten, het zijn ook essentiële schakels met een aparte functie in een stedelijk weefsel. “Gent-Sint-Pieters zal enkele jaren een grote werfzone zijn, maar onze provincie en haar hoofdstad zullen daarna kunnen pronken met één van de mooiste en meest functionele stations van het land,” aldus Tuybens.

Het plan voorziet in een ruime, nieuwe stationshal onder de sporen met winkels en horeca. Vanuit die hal zullen roltrappen en liften naar alle perrons leiden , deze worden voorzien van een nieuwe, hoge, brede en langere overkapping. Aan de kant Sint-Denijslaan komt er een volwaardige stationsingang met een nieuw stationsplein. Bovendien komt er langs de Fabiolalaan een pendelparking voor meer dan 2000 auto’s en binnen het station zal een nieuwe fietsenstalling voor 6.800 fietsen ter beschikking zijn. Bereikbaarheid en intermodaliteit vormen de twee kerndoelstellingen van het renovatieproject dat van Gent-Sint-Pieters een mobiliteitsknooppunt zal maken waar trein, tram, bus, fiets en auto naadloos op elkaar aansluiten.

Het project Gent Sint-Pieters is een samenwerking tussen NMBS-Holding, Infrabel, Eurostation, De Lijn, het Vlaamse Gewest en de Stad Gent en vertegenwoordigt een totale investeringskost van ongeveer 386 miljoen euro, 212 miljoen euro daarvan wordt geïnvesteerd door de NMBS-Groep.

Engagementen stad Gent

Engagementen van de lokale besturen onontbeerlijk om de projecten in het kader van netmanagement succesvol te maken. De kwaliteit van het openbaar vervoer hangt voor een groot deel af van de stiptheid, het comfort aan de halte, de betaalbaarheid en goede informatie. Veel van de verantwoordelijkheid ligt hier bij steden en gemeenten. Projecten in het kader van netmanagement kunnen maar worden opgestart indien de lokale besturen bereid zijn een mobiliteitsconvenant af te sluiten met concrete engagementen.

De stad Gent gaat een aantal engagementen aan om de kwaliteit van het openbaar vervoer te verbeteren.

Net zoals in het verleden zal de stad Gent verder werken aan een betere doorstroming van het openbaar vervoer. Zo start eerstdaags het Agentschap Infrastructuur met de aanleg van zogenaamde busuitstulpingen op de Antwerpsesteenweg. Zullen vanaf 2 mei de bussen stadsuitwaarts op de as St Pietersnieuwstraat – Overpoortstraat een eigen bedding hebben. Nog voor het zomerreces zal de gemengde bus- en fietsbaan op de Hofbouwlaan verder doorgetrokken worden. Naast deze zeer concrete voorbeelden werkt de stad verder om bottlenecks aan de Keizerspoort weg te werken. Zal op korte termijn in de Schouwburgstraat Lijn 1 in een eigen trambedding rijden.Meer info:
Sara Vercauteren, woordvoerster minister Van Brempt, 02-552.63.69 of 0495-21.56.69