Mobiel Vlaanderen

Meer aandacht voor woon-werkverkeerBRON : Kabinet van Kathleen Van Brempt, Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen
DATUM : 15-03-2007
TEKST : Bedrijven kunnen vanaf nu subsidie aanvragen voor projecten rond duurzaam woon-werkverkeer. Daarvoor ontwikkelde Kathleen Van Brempt het Pendelfonds. Dankzij dat fonds kan de overheid voor het eerst rechtstreeks bedrijven en bedrijvengroepen ondersteunen die projecten ontwikkelen om het woon-werkverkeer duurzamer te laten verlopen. In mei organiseren Kathleen van Brempt en Komimo vzw (Koepel Milieu en Mobiliteit) ook een themaweek die helemaal in het teken staat van duurzaam woon-werkverkeer.

Duurzamer pendelen

Het woon-werkverkeer is een belangrijk deel van onze totale mobiliteit. Voor 70% van dat pendelverkeer gebeurt met de wagen. Terwijl de helft van de mensen op minder dan 10 kilometer van het werk woont. Die manier van pendelen heeft erg nefaste gevolgen voor de economie, het milieu, de verkeersdoorstroming en de leefbaarheid van onze samenleving. Kathleen Van Brempt wil daar samen met de bedrijven iets aan doen.

Kathleen Van Brempt: “het doel is om tegen 2010 het aandeel van de auto in het woon-werkverkeer met 10 % terug te dringen ten voordele van het openbaar vervoer en de fiets. Die doelstelling is alleen maar haalbaar wanneer werkgevers en werknemers op het terrein hun verantwoordelijkheid nemen. Daarom heb ik een pendelfonds gecreëerd om bedrijven en bedrijvengroepen te steunen wanneer zij initiatieven nemen om het woon-werkverkeer van hun werknemers te ondersteunen.”

Het Pendelfonds

Met het Pendelfonds maakt Kathleen Van Brempt in 2007 meer dan 8 miljoen euro vrij om het pendelen duurzamer te laten verlopen.

Bedrijven en bedrijvengroepen kunnen een subsidie aanvragen als ze op een of andere manier het woon-werkverkeer van hun werknemers duurzamer maken. Dit kan door bijvoorbeeld een nieuwe vorm van woon-werkverkeer aan te bieden, nieuwe infrastructuur realiseren of de bedrijfsorganisatie aan te passen. Ook lokale en provinciale overheden en publieke instellingen kunnen subsidie aanvragen indien ze samenwerken met private partners.

De subsidie bedraagt maximaal de helft van de projectkosten en dat voor een periode van maximaal vier jaar.

Meer info over het pendelfonds vindt u op www.mobielvlaanderen.be/pendelfonds.

De Heen-en-weer-week

Van 7 mei tot 13 mei 2007 organiseren Komimo (Koepel Milieu en Mobiliteit) en Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt de “Heen-en-weer-week”. De “Heen-en-weer-week” is de opvolger van de “Week van de Zachte Weggebruiker” en staat dit jaar volledig in het teken van woon-werkverkeer.

Met de “Heen-en-weer-week” willen Kathleen Van Brempt en Komimo zowel werkgevers als werknemers sensibiliseren dat het ook anders kan en uiteindelijk een mentaliteitsverandering teweeg brengen. De slogan van de campagne “Varieer in het verkeer” verplicht de mensen niet om hun auto te dumpen, maar wil op een ludieke manier overtuigen om het eens op een andere manier te proberen.

Tijdens deze “Heen-en-weer-week” zal Komimo verschillende activiteiten, zowel publiekscampagnes als doelgroepgerichte acties, zoals “ik kyoto” en “Verkeer met mij” en een inhoudelijk debat organiseren.

Eén van de blikvangers van de “Heen-en-weer-week wordt de nieuwe campagne ‘ik kyoto’. Dat is het vervolg op de succesvolle actie ‘Fiets naar Kyoto’ van Bond Beter Leefmilieu (BBL). De campagne ‘ik kyoto’ richt zich expliciet naar bedrijven. BBL roept bedrijven op om werknemers te stimuleren om te carpoolen, te fietsen of met het openbaar vervoer te pendelen. “Minstens 40% van de werknemers duurzaam naar het werk krijgen, dat is de doelstelling voor de deelnemende bedrijven aan ‘ik kyoto’,” zegt Bram Dousselaere van BBL. “Dat is niet alleen goed voor het klimaat. Meer beweging is ook goed voor de gezondheid van de werknemers. En het bespaart op dure parkingplaatsen.”

Meer info over de “Heen-en-weer-week” vindt u op www.varieerinhetverkeer.be.Persinfo
Steve D’Hulster, woordvoerder Kathleen Van Brempt steve.dhulster@vlaanderen.be, 0478-78.06.46
Bart Baeten, Komimo vzw, 09-242.32.35, contact@komimo.beLink :Pendelfonds
www.varieerinhetverkeer.be