Mobiel Vlaanderen

Mobiliteitscongres: fietsmanager aangesteld; samenwerkingsovereenkomst fietsfonds ondertekendBRON : Kabinet van Kathleen Van Brempt, Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen
DATUM : 07-03-2007
TEKST : Jan Pelckmans is de nieuwe fietsmanager van de Vlaamse overheid. Hij werd vandaag, woensdag 7 maart, officieel voorgesteld door Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt tijdens het Mobiliteitscongres. Ook werd de overeenkomst over het Fietsfonds ondertekend door de minister en de gedeputeerden verantwoordelijk voor Mobiliteit. Deze overeenkomst maakt het Fietsfonds, het samenleggen van Vlaamse en provinciale middelen voor de aanleg van fietspaden, concreet.

Nieuwe fietsmanager

Jan Pelckmans wordt de nieuwe fietsmanager. Hij komt van het BIVV. En zal op 15 maart in dienst treden bij de afdeling Mobiliteit en Verkeersveiligheid van het departement Mobiliteit en Openbare Werken. De fietsmanager heeft een belangrijke rol in het coördineren en stimuleren van het fietsbeleid op verschillende niveaus.

In eerste instantie zal hij verantwoordelijk zijn voor het investeringsbeleid. De Vlaamse Regering engageert zich om 60 miljoen euro per jaar te investeren in fietspaden. De fietsmanager moet dit engagement opvolgen en mee helpen waarmaken. Daarnaast zal hij ook moeten waken over de consistentie/kwaliteit van het ‘bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk’. Of een fietser nu op een gemeente-, provincie- of gewestweg rijdt, de kwaliteit van de fietspaden moet dezelfde zijn.

Het is niet de bedoeling dat de fietsmanager de ombudsman van de fietspaden wordt. Hij zal niet rechtstreeks het aanspreekpunt voor alle problemen op en langs fietspaden zijn, maar hij zal wel het meldpunt fietspaden uitwerken en later opvolgen. Dit meldpunt zal bijdragen tot een goed monitoringsysteem over het fietspadenbeleid in Vlaanderen, dat de fietsmanager verder moet uitwerken.

Samenwerkingsovereenkomst fietsfonds

Met het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst fietsfonds slaan de Vlaamse overheid en de provincies de handen in elkaar om de aanleg van fietspaden op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk langs gemeentewegen te versnellen. Dit gebeurt via het nieuwe fietsfonds, dat voor elke euro die de provincie investeert in gemeentelijke fietspaden, een Vlaamse euro bijpast. Het gaat om fietspaden die ideaal zijn voor woon-werk- en woon-schoolverkeer.

Vlaams minister Kathleen Van Brempt voorziet hiervoor jaarlijks 10 miljoen euro. Dit geld wordt ingezet samen met de middelen van de provincies. Van het nieuwe fietsfonds krijgen de gemeenten minstens 80% subsidies voor de aanleg van fietspaden langs gemeentewegen. 40% komt van de Vlaamse overheid en minstens 40% van de provincie. Hoe meer de gemeentebesturen dus willen investeren in fietspaden, hoe meer geld ze hiervoor kunnen krijgen van de Vlaamse overheid en de provincies. Aan deze subsidies zijn minimale comforteisen verbonden, waardoor op termijn een coherent fietsnetwerk in Vlaanderen zal ontstaan.

De provincies zijn klaar om, op basis van hun ervaringen inzake de aanleg van fietspaden, het projectmanagement en de kwaliteitsbewaking van de door de gemeenten ingediende dossiers op te volgen.

Minister Van Brempt hoopt dan ook dat de nieuwe gemeentebesturen van dit nieuwe Fietsfonds optimaal gebruik zullen maken en volop inzetten op de aanleg van fietspaden.Persinfo
Sara Vercauteren, woordvoerster minister Van Brempt 02-552.63.69 - 0495-21.56.69
sara.vercauteren@vlaanderen.be