Mobiel Vlaanderen

Brochure 'Fietspaden in Vlaanderen: Goede praktijkvoorbeelden'BRON : Kabinet van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
DATUM : 06-03-2007
TEKST : Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, en Patrick D’haese, directeur van de Fietsersbond, hebben naar aanleiding van de start in januari 2007 van de nieuwe legislatuur van de lokale besturen vandaag de brochure ‘Fietspaden in Vlaanderen – Goede praktijkvoorbeelden’ voorgesteld. Deze brochure heeft als doelstelling een ‘wegwijzer’ te worden voor alle betrokken overheidsbesturen over hoe de theorie in praktijk omgezet kan worden. De brochure is te downloaden via www.mobielvlaanderen.be en www.fietsersbond.be. De voorbeelden in deze brochure tonen hoe kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur er uit ziet. Deze ‘best practices’ zijn in overeenstemming met de aanbevelingen van het Vademecum Fietsvoorzieningen, dat minister Peeters sinds april 2006 heeft ter beschikking gesteld. Voor het aanleggen van fietsinfrastructuur voorziet het Vlaamse Gewest jaarlijks meer dan 60 miljoen euro.

Mobiliteit is uitgegroeid tot een belangrijk aandachtspunt. Om deze te vrijwaren, stellen de Vlaamse gemeenten en steden hun mobiliteitsplannen op. Bij het opstellen van deze plannen is er zowel aandacht voor de verkeersveiligheid alsook voor de verbetering van de verkeersleefbaarheid. Deze verkeersleefbaarheid kan alleen maar bevorderd worden door in de woonkernen extra aandacht te hebben voor de zachte weggebruikers, waaronder de fietsers.

Vademecum fietsvoorzieningen

Het Vademecum Fietsvoorzieningen, waarvan de eerste versie reeds dateert van 2002, bevat tal van aanbevelingen en technische wenken om de veiligheid, de kwaliteit en het comfort van de fietsvoorzieningen te verbeteren. Op basis van opbouwende suggesties van zowel lokale besturen als burgers heeft minister Peeters in april 2006 een vernieuwd vademecum laten verspreiden.

Het vademecum heeft als doel een praktijkgerichte handleiding te zijn voor de wegbeheerders en ontwerpers van deze fietsinfrastructuur. Het vernieuwde vademecum bevat een aantal principiële aanpassingen:
  • inzake de aanbevolen minimumbreedte van een fietspad: 1,75 meter in plaats van 1,50 meter;
  • inzake de voorrangsregeling voor fietsers op kruispunten: het vademecum voorziet aanpassingen van de signalisatie voor de fietsers op kruispunten. Deze signalisatie moet duidelijkheid brengen en duidelijker aangeven waar de fietser (geen) voorrang heeft. Hierdoor dient het voor de weggebruiker en fietser duidelijk te zijn waar of wanneer er gevaarlijke verkeerssituaties zijn;
  • er wordt meer de nadruk gelegd op het comfort voor de fietser: monolithische verhardingen zoals bijvoorbeeld asfalt blijven aan te raden als fietspadbekleding, boven de kleinschaligere materialen zoals onder meer straatstenen en klinkers.
Brochure ‘Fietspaden in Vlaanderen–Goede praktijkvoorbeelden’

Minister Peeters heeft nu ook een brochure ‘Fietspaden in Vlaanderen – Goede praktijkvoorbeelden’ ontwikkeld in samenwerking met de Fietsersbond, en stelt deze eveneens ter beschikking van de lokale besturen. De brochure kan gedownload worden op www.mobielvlaanderen.be en www.fietsersbond.be. Het vademecum werd aangewend als toetsingselement en leidraad om een aantal goede praktijkvoorbeelden te selecteren.

Deze brochure wordt een ‘wegwijzer’ over hoe de theorie in praktijk omgezet kan worden. Aan de hand van concrete voorbeelden wordt getoond hoe een kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur er kan uitzien. In een eerste deel wordt ingegaan op de belangrijke aandachtspunten bij de aanleg van fietspaden, met name: - de materiaalkeuze; - de continuïteit van het fietspad; - de beveiliging van fietspaden. Een tweede luik omvat de concrete voorbeelden hoe kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur er uit ziet. De voorbeelden zijn geïllustreerd door middel van foto’s met bijhorende tekst.

Investeringen in fietspaden

Het Vlaamse Gewest voorziet jaarlijks minimum 30 miljoen euro voor de aanleg van nieuwe of verbeterde fietspaden langs gewestwegen via het mobiliteitsconvenant. Daarnaast leveren ook de lokale besturen belangrijke inspanningen.

Bovendien is er ook het investeringsprogramma van het Agentschap Infrastructuur voor investeringen in een verbeterde fietsinfrastructuur. Bij de herinrichting van gevaarlijke punten, bij het aanleggen van doortochten, bij het ontwerpen van kruispunten, bij het uitvoeren van structureel onderhoud zal minister Peeters blijvend de nodige aandacht besteden aan de veiligheid en de kwaliteit van de fietsvoorzieningen in onze investeringsprojecten. Deze inspanning komt overeen met een geschat budget van ongeveer 20 miljoen euro per jaar.

Daarnaast stelt het Vlaamse Gewest jaarlijks 10 miljoen euro beschikbaar voor het fietsfonds, een fonds waar ook de provincies samen voor eenzelfde bedrag aan participeren. Tenslotte wordt door minister Peeters jaarlijks 3,5 miljoen euro extra geïnvesteerd in het onderhoud van vrijliggende fietspaden langs gewestwegen.

‘Ik hoop dat deze voorbeelden, die willekeurig zijn geselecteerd in Vlaanderen, de diverse overheden zullen inspireren om mee te werken aan een kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur,’ aldus minister Peeters.


Download hier de brochure ‘Fietspaden in Vlaanderen: Goede praktijkvoorbeelden’persinfo: Luc De Seranno, woordvoerder van minister Peeters - tel. 02-552.66.44
e-mail: persdienst.peeters@vlaanderen.beLink :Mobiel Vlaanderen
Fietsersbond