Mobiel Vlaanderen

Forse investeringen in openbaar vervoer in OostendeBRON : Kabinet van Kathleen Van Brempt, Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen
DATUM : 06-02-2007
TEKST : In 2007 worden forse investeringen gedaan in openbaar vervoer in Oostende. Het gaat om versterkingsritten van de Kusttram, een nieuwe laatavondlijn en een sneltram tussen Nieuwpoort en Oostende. Oostende krijgt daardoor meer en beter openbaar vervoer. Een reizigersstijging van 5% (of 565.000 reizigers) op de Kusttram is de doelstelling.

Dit kondigde Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt aan naar aanleiding van een werkbezoek aan Oostende. Jean Vandecasteele, burgemeester van Oostende, engageerde zich om te werken aan een goede doorstroming van het openbaar vervoer en aan betere haltes.

Het nieuwe aanbod van De Lijn kadert in netmanagement. Minister Van Brempt trekt hiervoor tot en met 2009 42 miljoen euro in Vlaanderen voor uit. Netmanagement moet de missing links in het openbaar vervoer wegwerken, capaciteitsproblemen oplossen, een duurzaam alternatief voor woon-werkverkeer bieden, laatavond- en nachtlijnen voorzien, enzovoort.

De regio Oostende heeft een heel aantal noden op vlak van openbaar vervoer. Daarom start minister Van Brempt drie nieuwe projecten op.

Versterkingsritten Kusttram: opvangen capaciteitsproblemen

De laatste jaren is het toeristisch seizoen uitgebreid buiten de klassieke zomermaanden juli (1.843.912 reizigers op Kusttram) en augustus (2.030.801 reizigers). De maandelijkse cijfers voor de Kusttram tonen aan dat er in de maanden mei (996.000 reizigers), juni (965.588 reizigers) en september (1.037.832 reizigers) reeds een significant hoger reizigersaantal wordt geregistreerd. De Kusttram heeft in die maanden zijn capaciteitsgrens bijna bereikt.

Daarom zullen er versterkingsritten komen om de kwaliteit van de Kusttram te verbeteren:
 • Halfseizoen (vanaf april tot einde herfstvakantie): 7,5 minutenfrequentie (verdubbeling huidige frequentie) tussen Oostende en Westende tijdens de weekends; later (na de werken aan de Moureauxlaan) zal deze verdubbeling uitgebreid worden tussen Westende en De Haan
 • Zomer: 5 minutenfrequentie (verdubbeling huidige frequentie) tussen Oostende en Westende
 • Winter: inzet bijkomende trams tijdens weekends en vakantieperiodes in functie van drukte.
Nieuwe laatavondlijn: kusttram en buslijn zullen Kinepolis bedienen

Momenteel zijn er 4 avondlijnen in Oostende. Er is een recente ontwikkeling rond het gebied Renbaan-Media Center in Oostende die een grote vraag naar laatavondvervoer genereert. Momenteel is er de evenementenhal waar Basketbalclub Oostende zijn thuismatchen speelt in de Sleuyter Arena (5.000 zitjes). De Seuyter Arena is reeds bereikbaar met het nachtnet (buslijn 6). Binnenkort opent Kinepolis zijn deuren (1.600 zitjes). Voor de ingang van Kinepolis zal De Lijn een bushalte inplanten. Hierdoor zal Kinepolis bereikbaar zijn via de nachtlijnen in Oostende.

Ook de Kusttram zal halt houden aan Kinepolis. En zal later rijden om mensen terug naar huis te voeren na de laatste film. De Kusttram zal dagelijks tot minstens 23.30u rijden, op het stuk Knokke-De Panne. De nieuwe laatavondlijn gaat in vanaf de opening van Kinepolis.

Sneltram Oostende-Nieuwpoort: 2 snelle ochtendritten voor pendelaars

De kustlijn ten westen van Oostende, namelijk tussen De Panne en Oostende, heeft geen enkel treinstation. Er is daar dus een missing link in het openbaar vervoer met het binnenland. De ontsluiting van Nieuwpoort met het binnenland moet gebeuren via overstap (in Oostende) met de kusttram.

Een snellere verbinding tussen Nieuwpoort en Oostende is daarom nodig. Het nieuwe project, dat van start gaat na de herfstvakantie van dit jaar, bestaat uit een sneltram bovenop de bestaande Kusttram, die van Nieuwpoort Bad naar Oostende station zal rijden.

Deze sneltram stopt slechts enkele keren. Hierdoor kan deze dienst een hogere commerciële snelheid (34,5 km/u) halen dan de bestaande Kusttram. De maximum tijdswinst bedraagt 12 minuten. De sneltram zal vooral voor het woon-werkverkeer nuttig zijn.

In een eerste testfase zal de sneltram in de ochtendspits vertrekken vanuit Nieuwpoort naar Oostende. De sneltram zal aansluiting bieden op de treinen die in Brussel aankomen rond 8u en rond 9u ’s morgens. Deze testfase zal geëvalueerd worden en na positieve evaluatie zal de sneltram ook opgenomen worden in de exploitatie tijdens de avondspits en ook tijdens de dag.

Engagementen stad Oostende

Engagementen van de lokale besturen onontbeerlijk om de projecten in het kader van netmanagement succesvol te maken. De kwaliteit van het openbaar vervoer hangt voor een groot deel af van de stiptheid, het comfort aan de halte, de betaalbaarheid en goede informatie. Veel van de verantwoordelijkheid ligt hier bij steden en gemeenten, bijvoorbeeld in de aanleg van busbanen, het uitbouwen van halte-infrastructuur, derde betalersystemen en informatie aan de bevolking. Projecten in het kader van netmanagement kunnen maar worden opgestart indien de lokale besturen bereid zijn een mobiliteitsconvenant af te sluiten met concrete engagementen.

De stad Oostende gaat een aantal engagementen aan om de kwaliteit van het openbaar vervoer te verbeteren.

Doorstroming:
 • Torhoutsesteenweg:
  • Busbaan van Leopold I-plein (’t Peerd) naar Petit Paris
  • Busbaan (vervanging rechtsafstrook) van voor verkeerslichten
  • Koninginnelaan tot Petit Paris
 • Van Iseghemlaan
  • Proefopstelling busbaan van Leopold I-plein (’t Peerd) naar Koningsstraat
 • Traject Marie-Joséplein – Troonstraat
  • 2007: schildering arcering trambedding van Van Iseghemlaan naar Marie-Joséplein (incl. wegnemen parkeerplaatsen)
  • 2008-2009: heraanleg met eigen bedding voor de Kusttram (voorontwerp reeds gemaakt)
 • Jaarlijkse realisatie van een aantal uitstulpende halten
  • 2007: haltes op Nieuwpoortsesteenweg tussen Petit Paris en Elisabethlaan
  • Deze haltes zullen dan ook toegankelijk zijn voor mindermobielen
Halte-infrastructuur
 • Uitbouw Kusttramhalte t.h.v. Kinepolis (combinatie van huidige haltes Renbaan en Henegouwenstraat)
 • Voorzien van 70-tal nieuwe schuilhuisjes op volledig grondgebied Oostende in 2007
Derdebetalersysteem
 • Behoud overeenkomsten bestaande derde betalersystemen
  • Gratis voor 60-64-jarigen
  • 50% tussenkomst op Buzzypas
  • 25% tot 50% tussenkomst op Omnipas
  • Tussenkomst voor specifiek P&R-biljet centrumparking
  • Tussenkomst in exploitatiekosten Avondlijn
Communicatie
 • Terbeschikkingstelling informatiekanalen voor informatie De Lijn (bv. op gemeentelijke website, bij onthaal nieuwe inwoners, op informatieborden, op gemeentelijke stratenplannen,…)
 • Verspreiding materiaal De Lijn via centra (stadhuis, bib,…) en huis-aan-huisbedeling folders door de stad
 • Wegwerkzaamheden en manifestaties: tijdig informeren van De Lijn en informatievespreiding aan de bevolking
Overleg
 • Er zal regelmatig overleg zijn met alle betrokken partners (stad Oostende, De Lijn, Agentschap Infrastructuur) via de Commissie Openbare Werken.
Meer info:
Sara Vercauteren, woordvoerster minister Van Brempt, 02-552.63.69 of 0495-21.56.69.