Mobiel Vlaanderen

Viaduct GentbruggeBRON : Kabinet van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
DATUM : 17-01-2007
TEKST : In uitvoering van een resolutie van het Vlaams Parlement heeft Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur sinds 6 oktober de snelheid op het viaduct van Gentbrugge (E17) beperkt tot 90 km/u voor alle verkeer. Deze maatregel dient ter vermindering van de geluidsoverlast in de buurt van het viaduct.

Handhavingsbeleid

Om deze gewijzigde situatie aan te duiden, werd signalisatie geplaatst. In samenspraak met de federale politie zijn een aantal bijkomende borden, in beide richtingen, opgesteld, die een handhavingsbeleid door de politie moet mogelijk maken.

Intussen werd er bij visuele controles door de politie vastgesteld dat de snelheidsbeperking te weinig wordt nageleefd. Daarom werden intussen bijkomende maatregelen voor een goede handhaving onderzocht. Zo werd onderzocht welk type handhaving (bemande controle, onbemande controle …) op welke delen van het viaduct uitgevoerd kan worden. Op 18 januari as. is er opnieuw overleg met de federale politie om na te gaan welke bijkomende maatregelen mogelijk zijn op vlak van snelheidscontroles. Hierbij wordt er ook gedacht aan de plaatsing van digitale camera’s van zodra deze beschikbaar zijn.

Om de handhaving te ondersteunen, wordt ook de plaatsing van dynamische informatieborden onderzocht. Deze dynamische borden kunnen de snelheid duidelijk weergeven boven elk rijvak. Dit bijkomend onderzoek na de aangekondigde evaluatieperiode moet toelaten om de handhaving van de 90 km per uur mogelijk te maken. Na de vergadering van 18 januari zal de administratie een concreet voorstel met timing aan minister Peeters voorleggen om een betere handhaving op het terrein mogelijk te maken.

Geluidsmetingen

Om correcte metingen te kunnen verrichten en het mogelijke effect van de snelheidsverlaging te kunnen meten, dienen de meteo-omstandigheden nagenoeg dezelfde te zijn als deze bij de vorige meetcampagne van 10 mei 2005. Dit is tot op heden nog niet voorgekomen, maar de weersomstandigheden worden door de afdeling wegenbouwkunde van het agentschap Infrastructuur van nabij opgevolgd zodat zo snel mogelijk metingen ter plaatse kunnen uitgevoerd worden.

Verder zal in het kader van de geplande meetcampagne ook ter hoogte van de opening in de geluidsschermen gemeten worden. Dit moet toelaten om het al dan niet dichten van de opening te overwegen. De kostprijs voor het plaatsen van geluidsschermen op het viaduct Gentbrugge (de opening in de geluidsschermen heeft een lengte van 576 m) kan op ongeveer 550.000 euro geraamd worden.

De mogelijke plaatsing van extra geluidsschermen dient te gebeuren via de module 5 ter bestrijding van de geluidsoverlast, waarbij stad en gewest zich beiden engageren om de overlast voor de omgeving te beperken. Op basis van de nieuwe metingen zal hierover met de stad worden overlegd.

Rechtsgeding

In het kader van een hangende rechtszaak tussen buurtbewoners en het Vlaams gewest werd een gerechtsdeskundige aangesteld, met onder meer de opdracht om de oorzaken van het door het wegdek veroorzaakte geluidsoverlast op te sporen en te beschrijven, rekening houdend met het bestaande brugtype. Deze expertise is tot op heden nog niet afgerond. De opvolgingszitting op de rechtbank voor het deskundigenverslag heeft plaats op 18 februari e.k.Persinfo: Luc De Seranno, woordvoerder van minister Peeters - tel. 02-552.66.44
e-mail: persdienst.peeters@vlaanderen.be