Mobiel Vlaanderen

Start mobiliteitcampagne rond veilig inhalenBRON : Kabinet van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
DATUM : 15-01-2007
TEKST : Vandaag maandag 15 januari start Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, met een campagne rond ‘veilig inhalen’. Het wordt meteen de allereerste mobiliteitscampagne van 2007. In 2007 plant de minister nog twee mobiliteitscampagnes. In maart start een campagne rond verantwoord rijgedrag bij wegwerkzaamheden, in juli loopt er een campagne die weggebruikers wil aansporen om de motor af te zetten bij een korte stop.

Waarom een campagne rond veilig inhalen?

Het aanzetten tot verantwoord en hoffelijk rijgedrag is al jaren een prioritaire doelstelling voor de mobiliteitscampagnes van de Vlaamse overheid. In 2006 voerde minister Peeters onder andere campagne rond verantwoord rijgedrag op de pechstrook en onnodig links rijden. In 2007 wil de minister verdergaan op dit elan en de aandacht vestigen op een aantal concrete onderwerpen betreffende verantwoord en hoffelijk rijgedrag.

De allereerste mobiliteitscampagne van 2007 loopt van 15 januari tot 11 februari en wil weggebruikers aansporen om op een veilige manier in te halen. Gevaarlijk inhalen is een vaak gehoorde ergernis in het verkeer. Chauffeurs houden onvoldoende afstand of schatten de snelheid van de tegenligger verkeerd in. Veel ongevallen worden veroorzaakt door onjuist inhalen en hebben vaak ernstige gevolgen.

Wat zijn de regels rond veilig inhalen?

De basisregel is eenvoudig. U mag inhalen waar u voldoende zicht hebt op het tegemoetkomende verkeer en op plaatsen waar het niet verboden is. Elders mag het niet.

Inhalen kan nooit:
  • als u onvoldoende zicht hebt op tegenliggers;
  • op kruispunten waar u voorrang moet verlenen en op kruispunten met voorrang van rechts;
  • als een ander voertuig u al inhaalt, want tripleren mag niet, tenzij er voldoende rijstroken in de eigen rijrichting zijn;
  • als er te weinig plaats is om na het inhalen opnieuw in te voegen;
  • als aangegeven staat dat u niet mag inhalen, bijvoorbeeld met een doorlopende witte streep of met een verkeersbord dat het inhaalverbod aanduidt;
  • aan oversteekplaatsen op overwegen zonder slagbomen of verkeerslichten. Fietsers en bromfietsers mag u er wel voorbijrijden.
Inhalen doet u in de regel langs links. Er zijn enkele uitzonderingen:
  • Als u op een autosnelweg gewoon de file volgt, is er eigenlijk geen sprake van inhalen. Dan mag u rechts voorbij.
  • Een voorligger die linksaf wil, mag u ook rechts voorbij. Hij moet dan wel de richting aangeven en naar links zijn uitgeweken. U mag daarbij niet over het fiets- of voetpad rijden.
  • Nog een laatste uitzondering: rijdt een tram links, dan mag u hem rechts inhalen.
Voor vrachtwagens gelden extra beperkingen. Ze zijn immers langer en zwaarder dan personenwagens. Om die reden mogen ze minder vaak inhalen dan de meeste andere weggebruikers. Als er voldoende plaats is en een goed zicht, dan is er geen probleem. Bedraagt hun maximaal toegelaten massa 7,5 ton, dan geldt wel een extra beperking. Vrachtwagens moeten zich dan houden aan een inhaalverbod bij regen, op autosnelwegen, autowegen en wegen met minstens vier rijstroken.

Hoe zal de campagne eruit zien?

De campagne bestaat uit een affichecampagne. Tussen 15 januari en 11 februari zullen affiches met 3 verschillende slogans op borden langs Vlaamse gewest- en autosnelwegen hangen. Net zoals vorig jaar wordt gebruik gemaakt van de bekende ‘wat is uw excuus’-slogans. De ‘wat is uw excuus’-campagne was vorig jaar erg succesvol en werd op het reclamefestival Méribel in Frankrijk zelfs bekroond met een Crystal Award.

De drie slogans voor de affiches zijn: U haalt rechts in want u bent een echte rebel? U haalt rechts in want u bent in de war? U haalt rechts in want u leeft op het randje? Bovendien roept de minister, net zoals in 2006, weggebruikers op om creatieve slogans voor de volgende campagne in te sturen via de site www.watisuwexcuus.be . De site werd in een nieuw jasje gestopt. Zo kunnen bezoekers ingestuurde slogans onmiddellijk omzetten in de lay-out van de affiches en doorsturen naar vrienden en kennissen. Daarnaast is het mogelijk om de slogans via de vernieuwde site te integreren in een origineel filmpje dat vervolgens op eenvoudige wijze kan worden doorgestuurd.

Waar vind ik meer informatie over de nieuwe campagne?

Op de sites www.uitweg.be, www.wegen.vlaanderen.be, www.watisuwexcuus.be. Meer informatie over de Crystal Award vindt u op www.meribel-adfestival.comPersinfo: Luc De Seranno, woordvoerder van minister Peeters - tel. 02-552.66.44
e-mail: persdienst.peeters@vlaanderen.beLink :www.watisuwexcuus.be
www.uitweg.be
Meribel Advertentiefestival
De affiches van de mobiliteitscampagne (.pdf, 129 kB)