Mobiel Vlaanderen

Afbraak brug WillebroekBRON : Kabinet van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
DATUM : 12-01-2007
TEKST : Een onderzoek in opdracht van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, heeft uitgewezen dat het beschadigde gedeelte van de brug over de A12 ter hoogte van Willebroek dient afgebroken te worden, nadat op 22 december 2006 een vrachtwagen met uitzonderlijk transport de brug had aangereden. De afbraak hiervan is gepland vanaf vrijdag 9 februari 20u00 tot uiterlijk maandag 12 februari 6u00, op voorwaarde dat de omstandigheden (o.m. het weer) dit toelaten. Om de hinder ingevolge deze afbraakwerken te beperken, zal minister Peeters verschillende minder hinder maatregelen nemen, waaronder een uitgebreide communicatiecampagne. Verwacht wordt dat de nieuwe aan te leggen brug in gebruik kan genomen worden in de loop van september 2007.

De brug boven het rijvak Brussel-Antwerpen van de A12, brughelft kant Brussel, is op vrijdag 22 december aangereden door een (Franse) vrachtwagen met uitzonderlijk transport. Voor dit transport was geen vergunning aangevraagd. Bovendien is een vergunning niet mogelijk aangezien het uitzonderlijk vervoer via de afrit en de oprit de brug moet omzeilen. De identiteit van de chauffeur is gekend en zijn verzekering is in kennis gesteld van het feit dat de kosten van herstel op hen verhaald zullen worden.

Schade aan de brug

Van de 14 liggers zijn 7 liggers (aan de kant van Brussel) ernstig beschadigd. Een aanzienlijk deel van de wapening en van de stalen voorspankabels ter versterking van de brug, zijn gebroken. Het beton is verbrijzeld en afgebrokkeld. Onmiddellijk na het ongeval heeft de afdeling betonstructuren van de Vlaamse overheid een inspectie verricht. De conclusie is dat er geen instortingsgevaar is. De brug is wel ernstig beschadigd waardoor ze niet mag belast worden aan de zijde van Brussel. De rechter rijstrook op de brug is daarom afgesloten voor het verkeer. Onder de brug bestaat het risico van vallende betonstukken ter plekke van de beschadiging. Om deze reden zijn de twee linker rijstroken van de A12 voor het verkeer afgesloten en moet al het verkeer over één strook.

Afbraak brug

De schade is zo ernstig dat deze niet hersteld kan worden en de brug moet afgebroken worden. Dit dient zo snel mogelijk te gebeuren om de A12 weer volledig open te stellen. Voor de afbraak van de brug is door Wegen en Verkeer Antwerpen onmiddellijk een bestek gemaakt. Het bestek zal reeds op 25 januari as. worden aanbesteed. Om zo min mogelijk hinder voor het verkeer te veroorzaken, vindt de gehele afbraak plaats in één weekend van vrijdag 20.00 tot uiterlijk maandag 06.00. Voorlopig is hiervoor het weekend van 9, 10 en 11 februari as. voorzien, indien de omstandigheden het toelaten.

Verkeershinder en omleidingen tijdens de afbraak van de brug

- A12
De rijbaan richting Antwerpen zal gedurende het voorziene weekend van de afbraak geheel afgesloten zijn. Doorgaand verkeer vanuit Brussel en verkeer vanuit Brussel naar Willebroek zal via de afrit en de oprit rijden (1 strook). Verkeer vanuit Brussel naar Puurs zal worden omgeleid via de aansluiting Willebroek-Noord.
De rijbaan richting Brussel zal ter plaatse van de brug worden terug gebracht naar 1 rijstrook. Verkeer vanuit Antwerpen naar Puurs kan afrijden via de huidige afrit. Verkeer vanuit Antwerpen naar Willebroek zal worden omgeleid via de aansluiting Willebroek-Zuid.

- N16
De rijbaan richting Willebroek zal worden afgesloten net na de oprit A12-Brussel. Verkeer vanuit Puurs naar Antwerpen rijdt via A12-Brussel naar aansluiting Willebroek-zuid en keert daar. Verkeer vanuit Puurs naar Willebroek rijdt ook naar de aansluiting Willebroek-Zuid.
Rijbaan richting Puurs zal worden afgesloten voor autoverkeer en enkel openblijven voor voetgangers en fietsers in twee richtingen. Al het verkeer voegt in bij de omgeleide stroom verkeer van de A12. Verkeer richting Brussel en Puurs keert bij Willebroek-Noord.

Minder-hinder-maatregelen tijdens de afbraakwerken

Om de hinder te beperken, zal minister Peeters verschillende maatregelen nemen:
  • De werken zullen zoals hierboven gemeld plaats vinden gedurende één weekend;
  • In de weken voor de werken zullen de weggebruikers via een uitgebreide communicatie (internet, radio en krant) op de hoogte worden gebracht van de te verwachten hinder. Het Verkeerscentrum Antwerpen staat in voor het aanleveren van de informatie;
  • borden zullen worden geplaatst (A12, N16, E17, ...) met de aankondiging van de hinder;
  • De gemeentebesturen uit de regio worden ruim van tevoren op de hoogte gebracht, zodat zij hun inwoners kunnen wijzen op hinder en eventueel alternatieve ontsluitingen.
Wat de situatie nà de afbraakwerkzaamheden betreft, zal op een vergadering aanstaande maandag 15 januari overlegd worden welke omleidingen mogelijk zijn. Verwacht wordt dat de nieuwe aan te leggen brug in gebruik kan genomen worden in de loop van september 2007.

Figuur: af te breken gedeelte van de brug

A12: af te breken gedeelte van de brug


Persinfo: Luc De Seranno, woordvoerder van minister Peeters - tel. 02-552.66.44
e-mail: persdienst.peeters@vlaanderen.be