Mobiel Vlaanderen

Bijsturing oefenvluchten garantie voor betere leefbaarheid rond luchthaven Oostende-BruggeBRON : Kabinet van Kris Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit, Energie, Leefmilieu en Natuur
DATUM : 11-01-2007
TEKST : Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur heeft beslist om aanpassingen aan de oefenvluchten op de Internationale Luchthaven Oostende-Brugge door te voeren. Concreet betekent dit onder meer dat de periodes waarin oefenvluchten kunnen uitgevoerd worden, worden ingeperkt. Hiermee komt de minister tegemoet aan de vraag van de omgeving om de hinder rond de luchthaven te beperken, met aandacht voor de leefbaarheid rond de luchthaven Oostende-Brugge. Tegelijk biedt deze bijsturing ook de nodige garanties voor de rentabiliteit van de luchthavenexploitatie. De aanpassingen gaan in vanaf 15 februari 2007.

In opdracht van minister Peeters is een onderzoek gevoerd naar de impact van oefenvluchten op de omgeving van de luchthaven Oostende-Brugge. Uit dit onderzoek is gebleken dat de totale duur van de oefenvluchten voor 2005 in totaal maximaal 68 uren bedraagt. In totaal gaat het om 18 commerciële vluchten, 2 NATO-oefenvluchten en 30 militaire oefenvluchten. Alhoewel deze hinder eerder beperkt is, heeft minister Peeters beslist om de regels die vandaag gelden voor de oefenvluchten, bij te sturen. Met deze aanpassingen komt de minister enerzijds tegemoet aan de vragen uit de omgeving om de hinder te beperken. Anderzijds blijft met deze aanpassingen ook de rentabiliteit van de luchthavenexploitatie gegarandeerd.

Welke aanpassingen?

De huidige regeling bestaat erin dat trainingen met straalvliegtuigen mogelijk zijn tussen 9u en 20u. Tijdens de paasvakantie, in de blokperiode, in de grote vakantie, de nieuwjaarsvakantie en op zaterdagen, zon- en feestdagen zijn dergelijke trainingen verboden. Rekening houdend met de publicatietermijn in de A.I.P. (Aeronautical Information Publication) België-Luxemburg waardoor de nieuwe maatregel afdwingbaar wordt van de piloten en luchtvaartmaatschappijen, wordt deze nieuwe regeling van kracht vanaf 15 februari 2007.

De huidige regeling wordt uitgebreid met volgende maatregelen:
  • propellervliegtuigen (groter dan 6 ton MTOW (=maximum take-off weight)) worden aan dezelfde beperkingen onderworpen als de straalvliegtuigen;
  • de eindejaarsperiode wordt uitgebreid van de nieuwjaarsvakantie naar een periode van 15 december tot en met 31 januari die gelijk staat met de eindejaarsperiode en de blok- en examenperiode van de universiteitsstudenten;
  • woensdagnamiddag (vanaf 12u lokale tijd) mogen geen oefenvluchten met toestellen groter dan 6 ton MTOW uitgevoerd worden;
  • de periode waarin oefenvluchten kunnen uitgevoerd worden met jets wordt ingekort met 4 uur en voor propellers met een MTOW groter dan 6 ton met 2 uur;
  • de militaire toestellen mogen per dag maximaal 3 touch and go’s uitvoeren, wat hun in staat moet stellen om de luchthaven verder te blijven kennen, maar wat ook een impuls zal geven om de militaire oefenvluchten naar meer militaire vliegvelden te oriënteren.
‘Met de invoering van deze gedragscode wil ik van de luchthavengebruikers specifieke aandacht voor de leefbaarheid rond en de levensvatbaarheid van de luchthaven. Enerzijds kom ik hiermee tegemoet aan de vraag van de omwoners naar een betere leefbaarheid. Anderzijds moet dit ook de nodige garanties geven aan de rentabiliteit van de luchthavenexploitatie,’ aldus minister Peeters.Persinfo:
Luc De Seranno, woordvoerder van minister Peeters - tel. 02-552.66.44
e-mail: persdienst.peeters@vlaanderen.be