Mobiel Vlaanderen

Resultaten pilootproject ecologisch rijden bij bedrijvenBRON : Kabinetten van federaal minister Renaat Landuyt en Vlaams minister Kathleen Van Brempt ism Bond Beter Leefmilieu
DATUM : 10-01-2007
TEKST : Start eco-driving-campagne voor bedrijven

Sint-Kathelijne-Waver, 10 januari 2007 -- Vandaag presenteren Bond Beter Leefmilieu (BBL), Federaal minister van Mobiliteit Renaat Landuyt en Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt de resultaten van een proefproject waaraan 7 Vlaamse bedrijven hebben deelgenomen. Het doel was de CO2-uitstoot van wegverkeer te verminderen door eco-driving. De resultaten tonen een lange termijnbesparing in energie van 7% bij vrachtwagens en van 10% bij de bedrijfswagenvloot. Deze verminderde CO2-uitstoot betekent bovendien ook een fikse financiële besparing. Nu de pilootprojecten afgerond zijn wordt op het professionele salon ‘Truck&Transport’ een campagne gestart om eco-driving bekend te maken bij alle Belgische bedrijven.

Bijlage: resultaten proefproject en gedetailleerde case Van Dievel Transport

Eco-driving, vernieuwende veilige en besparende rijstijl

Eco-driving is dé moderne rijstijl die afgestemd is om de nieuwe voertuigtechnologie optimaal te benutten. Resultaat:een verminderd brandstofverbruik en een verminderde CO2-uitstoot. Dit heeft meteen ook positieve financiële en maatschappelijke effecten: minder onderhoudskosten, verkeersveiliger en bijgevolg minder schadekosten, minder ziekteverzuim, meer comfort voor werknemer, etc.

In 2006 werkten zeven Vlaamse bedrijven aan het proefproject Eco-driving mee. Dit project werd gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Minister Van Brempt trok er 28.000 euro voor uit. Besix (bouwbedrijf) en de Vlaamse Overheid deden mee met personenwagens. Verder namen ook SITA Recycling Services (met vuilniswagens en containers) en vier transportbedrijven (Colruyt-Davytrans, Van Delm, Van De Poel, Van Dievel) deel. Al deze bedrijven noteerden fikse besparingen in de CO2 én in hun portemonnee (zie bijlage). In samenwerking met de trainingaanbieders Drivolution en Key Driving Competences werden voor Vlaanderen specifieke data verzameld rond de positieve effecten van eco-driving.

Binnen elk van deze bedrijven ontving een deel van de werknemers een eco-driving training. Na de opleiding werden er dalingen in energieverbruik vastgesteld van 5 tot 30%. Dit toont aan dat niet enkel het type voertuig en de ritomstandigheden, maar zeer zeker ook de rijstijl invloed hebben op de brandstofkost en CO2-uitstoot van een (vracht)wagen. Om resultaten op lange termijn te bekomen is echter een gedragsverandering nodig. Dit betekent dat er na de opleiding een feedback naar de chauffeurs en monitoring dient te gebeuren zodat tussentijds bijgestuurd kan worden. Zo zien we bij de deelnemende bedrijven een lange termijnreductie van 5 à 7% bij transportbedrijven tot 10% bij personenwagens.

Minister Kathleen Van Brempt: “In mijn mobiliteitsbeleid is milieu een zeer belangrijke factor. Niet alleen wil ik met het beleid ervoor zorgen dat meer mensen overstappen naar milieuvriendelijke alternatieven (fiets, openbaar vervoer). Maar ook dat iedereen die op de baan is, zo milieuvriendelijk mogelijk rijdt. Dit proefproject heeft aangetoond dat milieuvriendelijk rijden CO2 bespaart én tegelijk geld bespaart. Daarom ben ik er ook van overtuigd dat Eco-driving nu snel navolging zal krijgen in andere bedrijven. Vooral de transportsector kan hierdoor een steentje bijdragen in het verminderen van CO2.”

Eco-driving, voor een meer duurzame mobiliteit

Uit de diagnostiek woon-werkverkeer die Minister Landuyt in september bekend maakte blijkt dat 72,3% nog steeds de wagen gebruikt om zich van en naar het werk te verplaatsen. Wetende dat woon-werk nog steeds een van onze belangrijkste verplaatsingsmotieven is, mag het duidelijk zijn dat hier nog heel wat kan gebeuren om het verkeer een stuk efficiënter en milieuvriendelijker te laten verlopen.

Minister Renaat Landuyt: “Dit betekent niet alleen dat we aandacht moeten hebben voor openbaar vervoer, de fiets of collectief vervoer, maar ook dat we wie toch de wagen moet gebruiken aanzetten een meer ecologische rijstijl te hanteren. Ook hier liggen heel wat mogelijkheden om transport milieuvriendelijker te maken.” Het rapport woon-werkverkeer toont bovendien aan dat waar bedrijven initiatieven nemen voor de mobiliteit van hun werknemers, dit ook onmiddellijk resultaten oplevert. Vandaar er voor het project Eco-driving werd geopteerd om te werken vanuit de bedrijven zelf.

De pilootprojecten tonen een bijzonder gunstig resultaat, zowel voor het milieu als voor de bedrijven zelf. De volgende stap is eco-driving bekend maken bij alle Belgische bedrijven en hen ertoe aanzetten intiatieven te nemen om deze ecologische rijstijl aan hun werknemers aan te leren. BBL start daarom, met steun van Minister Landuyt, op de vakbeurs Truck & Transport van 13 tot 17 januari een informatiecampagne voor bedrijven.

Minder brandstofverbruik betekent ook minder kosten. Bedrijven kunnen door eco-driving op te nemen in hun vlootbeheer besparingen halen van meerdere duizenden euro. Hoewel concrete cijfers nog ontbreken, merken de deelnemende bedrijven bovendien dat hun onderhoudskosten en schadekosten eveneens zijn gedaald. Eco-driving is dus zowel ecologisch, economisch als naar veiligheid interessant.

Het is meteen ook een bewijs dat inspanningen voor milieu en verkeersveiligheid ook economische voordelen bieden.

In het project eco-driving worden Europese, Federale en Vlaamse middelen gebundeld om via de rijstijl een CO2-reductie te bekomen in het verkeer. Milieuvriendelijke voertuigen en mobiliteitsmanagement kunnen zeker tot minder milieubelasting van het verkeer leiden, maar ook de bestuurder zelf heeft een enorme impact op het uiteindelijke verbruik en milieu-impact van zijn voertuig. Door een aangepaste rijstijl kan een autogebruiker tot 15% brandstof- en milieukosten besparen.

Eco-driving promoten is een kosten-efficiënte maatregel om de hoeveelheid schadelijke emissies terug te dringen en past in het beleid van de federale en Vlaamse minister van mobiliteit voor een veiliger en meer duurzaam verkeer. Eco-driving is in eerste instantie een maatregel op korte termijn om met de bestaande vloten reeds de uitstoot van CO2 en andere emissie te verminderen. Het past bovendien in een globale aanpak om duurzame mobiliteit te realiseren, waarin een multimodale verschuiving naar minder milieubelastende verplaatsingen centraal staat. We moeten er naar streven dat verplaatsingen zo milieuefficiënt mogelijk gebeuren. BBL en beide mobiliteitsministers willen daarom samen met het bedrijfsleven ernaar streven om van al deze aspecten actief werk te maken.Contact:
Kabinet Landuyt: Els Bruggeman, 02-237.67.34, 0479-81.34.56
Kabinet Van Brempt: Sara Vercauteren, 02-552.63.69, 0495-21.56.69
BBL: Joris Gansemans, 0472-59.40.67.Link :Bijlage: Resultaten proefproject eco-driving (.doc, 56 kB)