Mobiel Vlaanderen

Minister Peeters voorziet in 1,5 miljoen euro voor aanpassingen gevaarlijk kruispunt A12BRON : Kabinet van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
DATUM : 20-12-2006
TEKST : Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, heeft een bedrag van ongeveer 1,5 miljoen euro voorzien voor aanpassingen aan het gevaarlijke kruispunt van de A12 met de Kerkhofstraat en de Londerzeelsesteenweg op de grens van Meise en Londerzeel. De werken zullen vermoedelijk starten tegen de zomer van 2007 en zullen ongeveer 6 maanden duren.

Sinds 2003 is de Vlaamse overheid bezig met het aanpakken van 800 gevaarlijke punten en wegvakken. Op die manier moet de verkeersveiligheid in Vlaanderen verbeteren. Het kruispunt aan de A12 (Kerkhofstraat-Londerzeelsesteenweg ) staat gerangschikt als tiende gevaarlijkste in Vlaams-Brabant en is daarom opgenomen binnen de prioriteitslijst van aan te pakken gevaarlijke punten.

De werken gebeuren in twee fases. De eerste fase van de werken zal vermoedelijk aanvangen tegen de zomer van 2007. De werken zullen ongeveer zes maanden in beslag nemen.

In de eerste fase zullen volgende werken worden uitgevoerd:
 1. Onderstaande werken vormen een voorlopige oplossing:
  • vervangen van klassieke boogpalen door portieken met lichten op alle rijvakken;
  • conflictvrije regeling op de hoofdas door aparte groenlichten voor wie linksaf wil slaan, met de bijbehorende aparte afslagstroken.
 2. De werken hieronder beschreven zijn definitief en blijven ook functioneren eens de ongelijkvloerse kruising van beide zijstraten is gerealiseerd, samen met het op- en afrittencomplex (fase 2 – zie infra):
  • compacter maken van het kruispunt door het recht tegenover elkaar brengen van beide zijstraten. Dit houdt een serieuze ombuiging van de Kerkhofstraat in;
  • afkoppelen van een 7-tal private opritten door de aanleg van een aparte bedieningsweg waar bedrijven langs de weg op kunnen aansluiten (zijde Antwerpen aan de rijrichting Brussel);
  • aanleg bijhorende grachten en riolering;
Voor de infrastructuurwerken van fase 1 heeft minister Peeters 1.478.000 euro voorzien(incl. BTW). In een tweede fase zal dan in kader van het START-project (‘Strategisch Actieplan voor de Reconversie en Tewerkstelling van de luchthavenregio’) de verdere ombouw van het kruispunt tot een kruispunt met een ongelijkvloerse kruising met op- en afrittencomplex gebeuren.

Eens het oprittencomplex zijde Londerzeel gerealiseerd is, zal de ombuiging van de Kerkhofstraat uit fase 1 nog minimaal worden aangepast zodat de Kerkhofstraat naadloos zal overlopen in het oprittencomplex. Eens het afrittencomplex zijde Meise is gerealiseerd, zal de ombuiging aan zijde Meise omgevormd worden als pijpenkop (verbreding tot een rond pleintje op het eind van een doodlopende straat).

Deze tweede fase kan slechts aanvangen na het afronden van een GRUP (gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan). Deze studie zal in 2007 worden opgestart. De tweede fase kan daarom ten vroegste in 2008 worden aangevat.Persinfo: Luc De Seranno, woordvoerder van minister Peeters - tel. 02-552.66.44
e-mail: persdienst.peeters@vlaanderen.be