Mobiel Vlaanderen

Lancering tweede en derde START-lijnBRON : Kabinetten van de Vlaamse ministers Frank Vandenbroucke en Kathleen Van Brempt
DATUM : 18-12-2006
TEKST : Vandaag, maandag 18 december 2007, lanceerden Vice-minister-president van de Vlaamse Regering Frank Vandenbroucke en Vlaams minister Kathleen Van Brempt de tweede en de derde START-lijn. De nieuwe buslijn 682 en het verbeterde aanbod voor lijn 272 zijn twee stappen uit het ambitieuze Openbaar Vervoerplan in het kader van START, het Strategisch Actieplan voor de Reconversie en de Tewerkstelling in de Luchthavenregio. De evaluatie van de eerste START-lijn doet alvast het beste verhopen. Die is operationeel sinds oktober en vervoert nu al meer dan duizend reizigers per dag.

START: Vlaamse zuurstof voor de luchthavenregio

De luchthaven van Zaventem is samen met onder meer de haven van Antwerpen een belangrijke economische pool voor Vlaanderen. “START is niet zomaar een regionaal project. Het is van landelijk belang. Onze geloofwaardigheid als Vlaamse regering op economisch, ecologisch en sociaal vlak staat of valt met de realisatie van het START-plan,” zo zei minister van Onderwijs en Werk Frank Vandenbroucke. Hij wees op de kwetsbaarheid van de economie in de luchthavenregio en op het belang van stimulerende en vertrouwenwekkende maatregelen. “Ik ben dan ook opgetogen omdat we vandaag weer een stap zetten om de mobiliteit in de streek te verbeteren en om het aandeel van het openbaar vervoer in die mobiliteit te vergroten,” aldus de minister.

Nieuwe lijn 682, verbeterde lijn 272

De twee nieuwe lijnen die vanaf vandaag worden ingezet zijn lijn 682 en lijn 272. Lijn 682 is een nieuwe rechtstreekse lijn tussen de tewerkstellingszones van Mechelen en Zaventem, Luchthaven en Cargo. Dat is dus in de eerste plaats goed nieuws voor de werknemers uit de gemeenten Zemst en Steenokkerzeel. Maar lijn 682 versterkt ook de verbinding tussen de gemeenten en Mechelen.

Om het aanbod op de lijn 272 tijdens de spitsuren te verstevigen, legt De Lijn van maandag tot vrijdag extra ritten in op het traject tussen Brussel, Noord – Keiberg – Zaventem Luchthaven. De inwoners van Schaarbeek en Evere, twee van de belangrijkste herkomstgemeenten van werknemers op de Luchthaven uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zullen dankzij deze verbeteringen dus over een vlotte verbinding met de Luchthaven en de bedrijfszone Keiberg beschikken. Dit geldt ook voor de trein- en busreizigers die aankomen in het Noordstation. De twee nieuwe Startlijnen zullen overigens zorgen voor 22 bijkomende jobs voor chauffeurs.

Eerste START-lijn: meer dan duizend reizigers per dag

Op 2 oktober 2006 legde De Lijn de eerste START-lijn in, Lijn 652. Kathleen van Brempt: “Een eerste evaluatie van lijn 652 doet alvast het beste verhopen. Al in de eerste week maakten per werkdag 869 reizigers gebruik van buslijn 652. Vandaag is dat aantal opgelopen tot 1050 reizigers per werkdag. Dat is uitzonderlijk veel voor een nieuwe lijn. Volgens prognoses moet Lijn 652 op haar volle rendement 3600 reizigers per werkdag vervoeren. Na twee maanden zit de buslijn dus al aan één derde van de doelstelling. Het succes van de eerste START-lijn wijst er in elk geval op dat de nieuwe lijnen beantwoorden aan een reële vraag.”

Een duurzaam bereikbare luchthavenregio

Mobiliteit is een belangrijk hoofdstuk in het START-verhaal. In START is daarom de doelstelling opgenomen om alle verplaatsingen van en naar de luchthavenregio met het openbaar vervoer van 18% naar 40% te doen stijgen tegen 2010. De Lijn moet 8% van die stijging voor haar rekening nemen. Het extra aanbod aan openbaar vervoer zal bestaan uit 7 nieuwe lijnen en een versterking van 6 bestaande lijnen rechtstreeks naar de luchthaven. Ook komen er frequentieverhogingen op streeklijnen in de ruime omgeving rond de luchthaven die moeten bijdragen tot de ontlasting van de Noordelijke ring rond Brussel en dus in een vlottere doorstroming.

Voor dit alles wordt deze legislatuur 109 miljoen euro uitgetrokken. Daarnaast wordt er voor de volgende 4 jaar 15 miljoen euro extra voorzien voor de verbetering van de doorstroming in de omgeving van de luchthaven. Met deze 13 lijnen wil de Vlaamse regering de werknemers in een straal van 20 km van de luchthaven rechtstreekse busverbindingen met voldoende frequentie aanbieden tussen hun woonst en de luchthavenregio en omliggende bedrijvenzones. De bediening wordt afgestemd op de zeer gevarieerde werktijden. Ook vroeg ’s morgens, laat ‘s avonds en in het weekend zullen de bussen dus rijden.Meer informatie vindt u bij:
Bob Van de Voorde, woordvoerder vice-minister-president Frank Vandenbroucke, 02-552.68.29 en 0476-86.00.18.
Sara Vercauteren, woordvoerster minister Van Brempt, 02-552.63.69 en 0495-21.56.69.