Mobiel Vlaanderen

1 jaar gratis cambio-abonnement voor jaarabonnees De Lijn. Korting tot 80 euroBRON : Kabinet van Kathleen Van Brempt, Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen
DATUM : 17-12-2006
TEKST : Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt wil het autodelen via cambio promoten. Dit door alle mensen die een betalend jaarabonnement hebben van De Lijn een jaar gratis cambio-abonnement aan te bieden. Deze actie geldt zowel voor oude als nieuwe cambioklanten en kan een jaarlijkse besparing tot 80 euro betekenen. De maatregel zal ingaan vanaf 1 februari 2007.

Cambio biedt aan mensen die weinig met de auto rijden een alternatief aan. In 6 steden in Vlaanderen staan er op dit moment al meer dan 40 wagens ter beschikking die mensen kunnen gebruiken voor hun verplaatsingen. Ongeveer 1000 mensen zijn op dit moment klant van cambio.

Minister Van Brempt: “Het is belangrijk, zeker in stedelijke omgevingen, dat mensen anders gaan omgaan met en anders gaan denken over mobiliteit. Autogebruik hoeft niet samen te gaan met autobezit. Het openbaar vervoer en projecten als autodelen zijn partners om mensen een duurzaam alternatief te bieden. Daarom investeert De Lijn ook in cambio én daarom voeren we nu een prijsvermindering door om meer mensen te overtuigen.”

Om nog meer mensen aan te sporen zich in te schrijven bij cambio, wordt de abonnementsprijs van cambio één jaar terugbetaald door De Lijn aan mensen die ook een betalend jaarabonnement van De Lijn hebben. Voor mensen die een start-pakket hebben bij cambio gaat het over bijna 40 euro op jaarbasis, voor mensen die een bonuspakket hebben over bijna 80 euro op jaarbasis.

De mensen die nu al klant zijn van cambio kunnen ook van het voordeel genieten. 270 cambioleden hebben vandaag een jaarabonnement van De Lijn en zullen dus een jaar cambio-abonnement gratis krijgen.

Meer informatie over cambio vindt u op www.cambio.be en het telefoonnummer 070-222.29.Meer info:
Sara Vercauteren, woordvoerster minister Van Brempt, 0495-21.56.69.
Geert Gisquière, cambio, 0478-31.42.33.Link :Cambio