Mobiel Vlaanderen

Tien autosnelwegparkings behalen Kwaliteitsmerk 2005BRON : Kabinet van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
DATUM : 02-03-2005
TEKST : Snel-weg-parking? Blijf gerust nog even!

Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, heeft vandaag woensdag 2 maart het Kwaliteitsmerk 2005 uitgereikt aan tien autosnelwegparkings in Vlaanderen die voldoen aan een nieuw kwaliteitssysteem. Weggebruikers kunnen langs de autosnelwegen gebruik maken van infrastructuur voor persoonlijke verzorging enerzijds (sanitair, slaapgelegenheid) en voor het onderhoud van hun voertuig anderzijds. De Vlaamse overheid ziet er met dit systeem op toe dat de kwaliteit van deze faciliteiten maximaal wordt gewaarborgd.

De meeste autosnelwegparkings zijn voor langere tijd in concessie gegeven aan bedrijven die er commerciële activiteiten uitoefenen: benzinestations met shop, snackbars, restaurants, motels. Toch wil de overheid, die eigenaar is van die parkings toezien op een degelijke dienstverlening. Met dit doel voor ogen heeft de administratie Wegen en Verkeer (AWV), die valt onder de bevoegdheid van de Vlaamse minister van Openbare Werken, een gedetailleerd kwaliteitssysteem opgebouwd. Op basis van dit nieuwe kwaliteitssysteem kent minister Peeters vandaag het Kwaliteitsmerk 2005 toe aan 10 laureaten.

Kwaliteit kent veel facetten

De dienstverlening van een snelwegparking telt heel wat aspecten: de bezoeker kan op de parking even tot rust komen, er tanken en de shop bezoeken, gebruik maken van de sanitaire voorzieningen, een kleine of grote honger stillen in snackbar of restaurant of er eventueel zelfs blijven overnachten in het motel.

Tijdens de maanden juli en augustus 2004 heeft AWV een enquête gehouden bij 1500 gebruikers van de snelwegparkings, zowel vrachtwagenchauffeurs als andere professionele gebruikers en vrijetijdsbezoekers. Zij bleken vooral belang te hechten aan netheid en veiligheid en waarderen daarnaast vooral de goede toegankelijkheid van een shop en duidelijke informatie bij het tanken. Op basis van de enquête zijn de kwaliteitsnormen gewogen: sommige kregen meer gewicht, andere minder.

Het kwaliteitssysteem houdt in dat voor elke aangeboden faciliteit (rusten, tanken, sanitair, shop, eten, motel) een checklist is opgesteld die vele tientallen facetten van de dienstverlening omvat. Zijn de toiletten schoon en goed onderhouden? Zijn de voetpaden veilig? Hebben gehandicapten makkelijk toegang tot de faciliteiten? Is de informatie aan de pompeilanden toereikend? Enzovoort.

Sommige van de kwaliteitseisen zijn absoluut. Als de parking niet aan die eisen voldoet, kan zij geen kwaliteitsmerk krijgen. Voorbeelden liggen voor de hand: de aanwezigheid van een noodverlichting in het restaurant of van goed functionerende toiletten die verlicht zijn en afgesloten kunnen worden. Andere kwaliteitseisen hebben een relatief belang. Als de parking eraan voldoet, dan wordt een hogere score toegekend.

De inspecties en de resultaten: 10 laureaten

De inspecties werden uitgevoerd door een erkend organisme. De inspecteurs controleerden aan de hand van een checklist de kwaliteit van de dienstverlening op de autosnelwegparkings. In 2004 hebben de inspecteurs elke parking minstens vier keer bezocht. Daartoe behoorden een nachtelijke inspectie en een inspectie tijdens het weekend. Begin 2005 zijn de snelwegparkings die goed hadden gescoord op de voorgaande inspecties nog een laatste maal gecontroleerd op de basisdienstverlening.

Ontvangen het kwaliteitsmerk 2005, van west naar oost:

Autosnelwegparking E40 Mannekensvere, richting Veurne
Autosnelwegparking E40 Mannekensvere, richting Brugge
Autosnelwegparking E40 Jabbeke, richting Kust
Autosnelwegparking E40 Jabbeke, richting Gent
Autosnelwegparking E17 Kalken, richting Gent
Autosnelwegparking E17 Kalken, richting Antwerpen
Autosnelwegparking E19 Ruisbroek, richting Bergen
Autosnelwegparking E19 Minderhout, richting Antwerpen
Autosnelwegparking E313 Tessenderlo, richting Hasselt
Autosnelwegparking E313 Tessenderlo, richting Antwerpen.

Deze 10 autosnelwegparkings mogen gedurende het hele jaar het Kwaliteitsmerk 2005 voeren. Dat houdt onder meer in dat zij speciaal daartoe ontwikkelde verkooppuntmaterialen ontvangen. Deze materialen moeten bezoekers aan de parkings op een positieve manier erop wijzen dat zij "gerust nog even kunnen blijven" op de "kwaliteitsparking, erkend door de Vlaamse overheid". Het blauw-witte logo met de regenboog belooft de bezoeker een prettige ervaring en is te vinden op affiches, folders en stickers in de gebouwen en op windmasters buiten op de parking.

In de loop van 2005 worden de autosnelwegparkings opnieuw grondig geïnspecteerd met het oog op het Kwaliteitsmerk 2006. Minister Peeters vindt het belangrijk dat parkings die nu buiten de prijzen gevallen zijn, een nieuwe kans krijgen. In die optiek zal de Vlaamse overheid de concessiehouders verder blijven begeleiden om ervoor te zorgen dat het stuk voor stuk parkings worden "waar u gerust nog even wilt blijven".

Voor meer informatie kunt u terecht op volgende webpagina: Kwaliteitsmerk 2005

Meer informatie:

Luc De Seranno, woordvoerder van minister Peeters, tel. 02-552.66.44
e-mail: persdienst.peeters@vlaanderen.beLink :Kwaliteitsmerk 2005