Mobiel Vlaanderen

Snelheidsbeperking in de Kennedytunnel tot 70 km/u: wijziging uurregeling met ingang van donderdag 14 december 2006BRON : Verkeerscentrum
DATUM : 12-12-2006
TEKST : Na een ernstig ongeval in de Kennedytunnel op 3 oktober ll. werd beslist om de maximaal toegelaten snelheid in de tunnel elke weekdag tussen 06u en 20u voor alle verkeer te beperken tot 70 km/u. Toezicht op het naleven van de snelheidsbeperking gebeurt met behulp van onbemande snelheidscamera’s.

Op maandag 11 december vond een eerste tussentijdse evaluatie van de maatregel plaats. Daaruit blijkt ondermeer dat het aantal ongevallen in de zone waarin de snelheidsbeperking geldt, gedaald is.

Om een betere doorstroming voor het verkeer in de Kennedytunnel te realiseren, zal de snelheidsbeperking een half uur later ingaan dan vandaag het geval is: vanaf donderdag 14 december 2006 zal dit dus gelden van 6.30 uur ’s ochtends tot 20.00 uur ’s avonds, in plaats van 6.00 uur ’s ochtends tot 20.00 uur ’s avonds. De maatregel wordt alleen ingesteld op werkdagen, niet in het weekend of op feestdagen. De lijst met feestdagen waarop de maatregel niet geldt, gaat als bijlage aan dit persbericht.

De huidige snelheidsbeperking tot 70 km/u wordt voorlopig behouden. Ondertussen wordt volop werk gemaakt van de invoering van een variabele snelheidsbeperking in functie van de actuele verkeerstoestand, dit zowel in de tunnel als op de Ring van Antwerpen met bijhorende toegangscomplexen.Voor meer informatie:
ir. J.P. Vijverman, afdelingshoofd Verkeerscentrum, 02-443.62.37 en 0476-79. 97.43, fax 02-443.63.37
jeanpierre.vijverman@mow.vlaanderen.beLink :Bijlage: lijst van feestdagen waarop de maatregelen niet gelden (.doc, 24 kB)