Mobiel Vlaanderen

Minister Peeters voorziet in 24,05 miljoen euro voor wegenaanleg herinrichting stationsomgeving Gent Sint-PietersBRON : Kabinet van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
DATUM : 08-12-2006
TEKST : Op voorstel van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur keurde de Vlaamse Regering vandaag haar aandeel in de herinrichting van de stationsomgeving van Gent-Sint-Pieters goed voor wat het luik wegenaanleg betreft. Het betreft een investering van 24,05 miljoen euro.

Een belangrijk onderdeel binnen de herinrichting van de stationsomgeving Gent Sint-Pieters omvat een aantal infrastructuurwerken. Binnen de meerjarenbegroting van het Vlaamse Gewest was eerder beslist om gedurende vier jaar telkens vier miljoen euro subsidie te voorzien als aandeel van het IVA Infrastructuur binnen dit belangrijke project. Dus in totaal 16 miljoen euro.

De beslissing van vandaag bestaat er in dat er in plaats van deze subsidieregeling geopteerd wordt voor een rechtstreekse betaling van de respectievelijke facturen aan de aannemer. Het is dus de bedoeling dat het Agentschap Infrastructuur dat instaat voor de aanleg van de wegen, zelf optreedt als aanbestedende overheid of als medefinancier in de betreffende deelprojecten, telkens met rechtstreekse betaling aan de aannemer. Dit impliceert dat facturen die binnen komen, ook onmiddellijk worden betaald, zodat de voorziene planning van werken, gehandhaafd kan worden.

Bovendien beslist de Vlaamse Regering op voorstel van minister Peeters om 8 miljoen euro extra te voorzien. De 16 miljoen euro subsidies die oorspronkelijk werden toegekend, liggen namelijk onder de totale kostprijs voor het luik wegenaanleg die wordt geraamd op 24,05 miljoen euro. Vandaar heeft minister Peeters zich ge├źngageerd om bijkomend 8 miljoen euro te voorzien, zodat de timing van de werken zoals gepland kan aangehouden worden.

Het aandeel van het Vlaamse Gewest kan in twee blokken opgesplitst worden:
  • De aanleg van de verbindingsweg tussen R4 en stationssite, die gewestweg zal zijn, wordt beschouwd als een investering in het gewestwegennet. Het IVA Infrastructuur zal dan ook zelf optreden als aanbestedende overheid.
  • De aanleg van de ontsluitingstunnel, de heraanleg van een deel van de Koningin Fabiolalaan, het aandeel in de Kiss&Ride en de parking, alsook infrastructuur die niet zal opgenomen worden in het gewestwegenpatrimonium.
De kostprijs voor de wegeninfrastructuur bedraagt ongeveer 21,40 miljoen euro, waarvan 11,5 miljoen euro voor de verbindingsweg. Het aandeel in de parking, de Kiss&Ride en de herinrichting van de Fabiolalaan bedraagt 9,9 miljoen euro. Het totaal bedrag voor de onteigeningen, het projectmanagement en de natuurcompensatie bedraagt ongeveer 2,65 miljoen euro. Dit brengt het totale aandeel van het Vlaamse Gewest op 24,05 miljoen euro.persinfo: Luc De Seranno, woordvoerder van minister Peeters - tel. 02-552.66.44
e-mail: persdienst.peeters@vlaanderen.be