Mobiel Vlaanderen

Ring Rijsel: minister Peeters legt klacht neer bij Europese Commissie tegen verbod vrachtverkeerBRON : Kabinet van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
DATUM : 05-12-2006
TEKST : Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur heeft klacht neergelegd bij de Europese Commissie tegen de beslissing van de prefect van Rijsel om vanaf 11 december 2006 het vrachtverkeer op de ring rond Rijsel te verbieden. Dit verbod schaadt de Vlaamse belangen en is tegenstrijdig met de bepaling van deze as als onderdeel van het TEN-netwerk.

Minister Peeters werd in september, via een schrijven van de prefect van Rijsel aan federaal minister Landuyt, op de hoogte gesteld van het voornemen van de prefect van Rijsel om een vrachtverbod op de ring rond Rijsel in te voeren. De aanleiding voor dit verbod is een reeks van ongevallen in augustus laatstleden.

Het vrachtverbod druist echter in tegen de Vlaamse belangen en is een inbreuk tegen de categorisering van deze as als onderdeel van het TEN-netwerk. Daarnaast is de voorziene omleiding, specifiek in Wallonië, niet voorzien voor dergelijke hoeveelheden vrachtverkeer. Bijgevolg kan de vraag gesteld worden welke economische schade deze maatregelen teweegbrengt voor Vlaanderen in het algemeen en West-Vlaanderen in het bijzonder. Bovendien dient het treffen van een dergelijke maatregel onderbouwd te worden met gedegen onderzoek naar de mogelijke gevolgen van dergelijke maatregel. Dit is, wat minister Peeters betreft, te weinig gebeurd.

Nochtans hebben - gezien de impact van dit verbod voor Vlaanderen - minister Peeters alsook enkel Vlaamse collega-ministers dit voornemen tot verbod de voorbije maanden meerdere keren aangekaart, waaronder:
  • overleg tussen minister president Yves Leterme en prefect Canepa op 11 september 2006 in Rijsel;
  • ambtelijk overleg op 5 oktober 2006;
  • schrijven van 17 oktober 2006 aan prefect Canepa met de vraag om verder overleg;
  • schrijven van 6 november aan federaal minister Landuyt met de vraag hierin vanuit de federale regering tussen te komen;
  • op 22 november 2006 werd het Vlaamse protest tegen de maatregel aangekaart in het gesprek tussen de minister- president en de Franse ambassadrice;
  • schrijven van 27 november 2006 aan Frans minister van Openbare Werken Dominique De Perben met de vraag om in dit dossier het gepaste initiatief te willen nemen;
  • de secretaris-generaal van het departement Mobiliteit en Openbare Werken nam, op vraag van minister Peeters, het nodige initiatief om deze maatregel en de Belgische bezwaren ertegen, aan te melden bij de Europese Commissie (gelet op het feit dat deze maatregel beperkingen oplegt op het Europese TEN-netwerk).
Op deze talrijke vragen vanuit Vlaanderen naar verder overleg, naar een technisch onderbouwd dossier of de verschillende brieven werd vanuit Frankrijk geen gevolg gegeven. Vandaar heeft minister Peeters tegen de beslissing om vanaf 11 december 2006 een vrachtverbod op de ring van Rijsel in te voeren klacht neergelegd bij de Europese Commissie.

“Deze maatregel schaadt duidelijk de Vlaamse belangen. Bovendien ben ik van mening dat het treffen van een dergelijke maatregel onderbouwd dient te worden met gedegen onderzoek naar de mogelijke gevolgen van zo’n maatregel. Dit is, voor zover ik dat kan vaststellen, te weinig gebeurd”, besluit minister Peeters. “Ik zal nu zelf het initiatief nemen om op Belgisch niveau over de maatregel overleg te organiseren, zodat er ook vanuit de federale overheid een duidelijk signaal kan gesteld worden ten aanzien van de Franse overheid.”persinfo: Luc De Seranno, woordvoerder van minister Peeters - tel. 02-552.66.44
e-mail: persdienst.peeters@vlaanderen.be