Mobiel Vlaanderen

Lessen trekken uit onderzoek veiligheid rotondes voor fietsersBRON : Kabinet van Kathleen Van Brempt, Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen
DATUM : 04-12-2006
TEKST : Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt is geschrokken van de resultaten van het onderzoek van het Steunpunt Verkeersveiligheid naar de invloed van rotondes op de veiligheid van fietsers. Terwijl voor het algemene verkeer rotondes veiliger zijn (34% minder ongevallen), zijn ze minder veilig voor fietsers (49% meer ongevallen met doden en zwaargewonden).

Minister Van Brempt: “Deze resultaten moeten we ernstig nemen en we moeten er zeker lessen uittrekken. Hoewel rotondes globaal gunstig scoren, is het onaanvaardbaar dat één groep weggebruikers daar de dupe van zou worden. Dit geldt niet in het minst omdat het bevorderen van het fietsgebruik een belangrijke doelstelling is van het Vlaamse mobiliteitsbeleid.”

De minister heeft aan het Steunpunt Verkeersveiligheid gevraagd om bijkomend onderzoek uit te voeren om een zicht te krijgen op juiste oorzaken van de verhoogde onveiligheid voor fietsers. Het Steunpunt zal het verschil in onveiligheid onderzoeken van verschillende types fietspaden op rotondes (vrijliggende, aanliggende en gemengd verkeer). Er zal ook bekeken worden welke fysieke kenmerken van rotondes een mogelijke invloed hebben op de onveiligheid van fietsers. De resultaten van deze bijkomende studies moeten er binnen een half jaar zijn. De studie zal ook begeleid worden door een werkgroep om snel beleidsaanbevelingen te formuleren.

Er zal met de minister van Openbare Werken worden bekeken hoe rotondes veiliger kunnen worden gemaakt voor fietsers. In elk geval blijkt dat er voorzichtig omgesprongen moet worden met de aanleg van rotondes, vooral binnen de bebouwde kom.Persinfo:
Sara Vercauteren, woordvoerster minister Van Brempt, 02-552.63.69, 0495-21.56.69