Mobiel Vlaanderen

Dorpskernvernieuwingsproject draagt bij tot leefbaarheid en veiliger verkeer in NieuwkapelleBRON : Kabinet van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
DATUM : 20-11-2006
TEKST : Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur investeert in het kader van het dorpsvernieuwingsproject een bedrag van 2,18 miljoen euro in Nieuwkapelle (Diksmuide). Ook de stad Diksmuide en Europa leveren een financiële inspanning. Het betreft dorpsrenovatiewerken, rioleringswerken alsook de heraanleg van de N364. Ook minister-president Yves Leterme is tevreden met de vooruitgang in dit dorpskernvernieuwingsproject, dat bijdraagt tot onder meer een betere leefbaarheid van en een veiliger verkeer in Nieuwkapelle.

Verschillende overheden hebben de handen in elkaar geslagen en hebben een dorpskernvernieuwingsproject uitgewerkt om het dorp leefbaarder te maken en het opnieuw een sterk karakter en een eigen identiteit te geven, zodat het ook één van de knooppunten kan worden voor het dag- en verblijfstoerisme in de Westhoek.

Nieuwkapelle (Diksmuide) wordt doorsneden door de gewestweg N364 (Lostraat en Nieuwkapellestraat), die snel en onveilig verkeer met zich meebrengt. Dit voorjaar is het Agentschap Infrastructuur, dat onder de bevoegdheid van minister Peeters valt, gestart met de heraanleg van de N364 met als doel een tragere en veiligere verkeersdoorstroming. De investering wordt geraamd op 1,03 miljoen euro, waarvan ca. 800.000 euro gedragen wordt door het Vlaamse Gewest. Europa neemt een vierde van de kostprijs (ca. 235.000 euro) ten laste in het kader van het Europese 5B-Phasing Out programma voor de Westhoek.

Daarnaast wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. De investering wordt geraamd op circa 930.000 euro. Drie vierde van deze kosten (ca. 700.000 euro) worden gedragen door de VMM, één vierde (ca. 230.000 euro) door de stad Diksmuide. Vlaams minister Peeters heeft nu ook zijn goedkeuring gegeven voor het derde luik van de dorpsrenovatiewerken.

De werken omvatten:
  • het heraanleggen van de voetpaden langs de N364 (Lostraat en Nieuwkapellestraat),
  • de heraanleg van de overige centrumstraten van Nieuwkapelle (Lepelstraat en Smissestraat),
  • het vernieuwen van de straatverlichting en
  • een eerste fase van de heraanleg van het Sint-Pietersplein.
De werken worden uitgevoerd door het Agentschap Infrastructuur, in opdracht van de stad Diksmuide. De investering wordt geraamd op 980.000 euro. Het Vlaamse Gewest neemt hiervan, in het kader van het landinrichtingsproject De Westhoek, 685.000 euro op zich. De stad Diksmuide stelt ongeveer 295.000 euro ter beschikking.

Er wordt verwacht dat alle werken in het late voorjaar van 2007 zullen beëindigd zijn.persinfo: Luc De Seranno, woordvoerder van minister Peeters - tel. 02-552.66.44
e-mail: persdienst.peeters@vlaanderen.be