Mobiel Vlaanderen

Leerlingenvervoer in de Noorderkempen: 6 nieuwe buslijnen naar scholen in Kalmthout, Essen en WuustwezelBRON : Kabinet van Kathleen Van Brempt, Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen
DATUM : 09-11-2006
TEKST : Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt en De Lijn bereikten vandaag een akkoord met de gemeenten en de secundaire scholen in de Noorderkempen over bijkomend openbaar vervoer in hun regio. Vanaf 1 september 2007 zullen er 6 nieuwe buslijnen ingelegd worden die de scholen in de gemeenten Kalmthout, Essen en Wuustwezel zullen bedienen. 5 daarvan worden betaald door De Lijn, 1 door de betrokken gemeenten en scholen. Deze nieuwe lijnen worden aangetakt op de nieuwe centrale buslijn 440 tussen Herentals en Essen die het station van Brecht zal aandoen vanaf 1 juni 2007.

Openbaar vervoer voor 900-tal leerlingen

De centrale buslijn 440 tussen Herentals en Essen en de vijf functionele aftakkingen 441, 442, 443 , 444 en 445 naar de scholen in Kalmthout, Essen en Wuustwezel worden betaald via de extra middelen van netmanagement. Doelstelling is de extra middelen in te zetten daar waar de noden aan openbaar vervoer het hoogst zijn, zoals in het woon-werk- en woon-schoolverkeer. Het gebrek aan dekkend openbaar vervoer voor leerlingen in de Noorderkempen was al langer een probleem. Met deze nieuwe lijnen wordt dit gebrek opgelost.

De nieuwe lijn 671, die bestaat uit twee verbindingen (één van Stabroek naar Essen en één van Zandvliet naar Kalmthout), gaat leerlingen ophalen voor de scholen in Kalmthout en Essen. Deze twee bussen worden via een derdebetalerssysteem betaald door de betrokken gemeenten en scholen. Bij de opstart zullen er een 700-tal leerlingen gebruik kunnen maken van de nieuwe buslijnen. Op termijn kan dit uitgroeien tot een 900-tal. Niet alleen leerlingen, ook andere mensen kunnen trouwens van de nieuwe buslijnen gebruik maken.

Minister Van Brempt dringt er bij de gemeenten ook op aan ook werk te maken van veilige schoolomgevingen en veilige schoolroutes, zodat leerlingen veilig in de school geraken ongeacht welk vervoersmiddel ze gebruiken.

Minister Van Brempt: "Via het nieuwe aanbod van De Lijn en de inspanningen die ook gemeenten en scholen in de regio doen, zal het openbaar vervoer vanaf september 2007 in de Noorderkempen er sterk op vooruit gaan. Er komt een treinstation in Brecht met daaraan gekoppeld heel wat busvervoer. Op die manier wordt Brecht een echt mobiliteitsknooppunt en worden mensen in de Noorderkempen een heel pak mobieler."

Nieuw aanbod De Lijn in 2007 in Noorderkempen

 • Bestaande lijnen/bussen zullen zoveel mogelijk het station Brecht opnemen in hun aanbod.
 • Vanaf 1 juni 2007: Nieuwe buslijn 440 Essen – Brecht – Herentals wordt operationeel zodra de treinen het station bedienen. Die zal de gemeenten Essen, Kalmthout, Wuustwezel, Brecht, Malle, Lille en Herentals met elkaar verbinden. Deze buslijn zorgt voor een grote meerwaarde voor het openbaarvervoeraanbod in Antwerpen: er komt een rechtstreekse verbinding tussen het noordwesten van provincie Antwerpen en het zuidoosten (nu kan dit enkel via omslachtige en filegevoelige omweg langs Antwerpen), dit is ook een verbinding tussen gemeenten in Noorderkempen die inspeelt op noden in woon-, werk- en schoolverkeer.
 • Verlenging bestaande buslijn 432 Turnhout – Rijkevorsel tot station Brecht/Noorderkempen. Op die manier hoeven de reizigers niet langer via een filegeveoelig traject naar Turnhout om daar de trein naar Brussel te nemen.
 • Vanaf 1 september 2007: 6 nieuwe buslijnen voor leerlingenvervoer die de scholen in de gemeenten Kalmthout, Essen en Wuustwezel zullen bedienen.
  • Aftakkingen:
  • 441 Essen – Wuustwezel via Wildert
  • 442 Brecht – Wuustwezel – Kalmthout (één rit gericht op Kalmthout; één rit gericht op Wuustwezel);
  • 443 Sint-Job – Kalmthout;
  • 444 Wuustwezel – Essen, maar via Maria-ter-Heide en Wildert;
  • 445 Brasschaat - Maria-ter-Heide – Kalmthout.
  • 671 Zandvliet – Stabroek – Kalmthout – Essen (één rit gericht op Kalmthout, één op Essen);Meer info:
Sara Vercauteren, woordvoerster minister Van Brempt, 0495-21.56.69.