Mobiel Vlaanderen

Meer mens in het verkeerBRON : Minister Kathleen Van Brempt - Vlaams minister van mobiliteit, sociale economie en gelijke kansen
DATUM : 19-10-2006
TEKST :

Van Brempt roept verruwing in verkeer een halt toe met overlastboetes en campagne

Vandaag, donderdag 19 oktober, stelde Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt twee maatregelen voor uit het veiligheidsplan van De Lijn. Er komen boetes voor inbreuken die overlast veroorzaken op het openbaar vervoer. Daarnaast lanceerde Van Brempt ook de campagne "Meer mens in het verkeer. Op bus en tram, en op de weg". Die campagne wil mensen er toe aanzetten om meer rekening te houden met anderen in het verkeer. De campagne zal zowel te zien zijn langs de wegen als op bus en tram.

Kathleen Van Brempt: " Het verkeer moet menselijker worden. De verruwing van de samenleving laat zich ook voelen op de weg en op het openbaar vervoer. We moeten een dam opwerpen tegen agressie en overlast op het openbaar domein. De Lijn wil daarin haar verantwoordelijkheid nemen. Dat kunnen we alleen maar doen door een gamma aan maatregelen. De overlastboetes zijn één luik, maar tegelijk gaan we ook inzetten op preventie en sensibilisatie."

De overlastboetes en de sensibiliseringscampagne passen in het kader van het veiligheidsplan dat minister Van Brempt samen met De Lijn opmaakte in juli van dit jaar. Het plan bevat een ruime waaier aan maatregelen die inspelen op de verschillende veiligheidsaspecten.

Overlastboetes

De bevoegdheden van de controleurs van De Lijn inzake boetes worden uitgebreid. Daardoor zullen deze controleurs inbreuken die leiden tot overlast kunnen beboeten. De Lijn kan vandaag al administratieve boetes uitschrijven. Dit gebeurt momenteel vooral voor ongeldige vervoersbewijzen en vandalisme.

Die boetes zullen vanaf 1 februari 2007 worden uitgebreid. Het systeem zal eenvormiger worden en er zullen nieuwe overlastgronden worden geïntroduceerd. Zoals de verstoring van de openbare orde, beschadigingen, schending van elementaire veiligheidsvoorschriften, …. De Lijn zet vanaf volgend jaar meer dan 200 mensen extra in die op het terrein met veiligheid en preventie zullen bezig zijn.

Overlastboetes in twee categorieën: hinder en gevaar.

De boetes zullen worden ingedeeld in twee categorieën :

  • Categorie 1 is voor inbreuken die hinder veroorzaken. Het gaat hier over zwerfvuil, roken, verbale agressie, zwartrijden, ...

  • Categorie 2 is voor inbreuken die de veiligheid van personeel en passagiers in gevaar kunnen brengen: ernstige beschadigingen, schending van elementaire veiligheidsvoorschriften.

Een boete bedraagt 75 voor een eerste vergrijp categorie 1 en 150 euro voor een eerste vergrijp categorie 2. De hoogte van een boete hangt af van ernst van de inbreuk. Bij recidive kan een boete oplopen tot maximum 500 euro. Van Brempt wil de inkomsten van de boetes herinvesteren in veiligheid en preventie via een preventiefonds.

Er zullen hoge boetes zijn voor recidivisten. Voor ernstige feiten en misdrijven worden de politiediensten ingeschakeld. In het kader van het veiligheidsplan wordt de samenwerking met De Lijn verbeterd.

Meer mens in het verkeer.

Ook minder ernstige inbreuken kunnen aanleiding geven tot overlast en ergernis. Zoals het bezetten van twee zitjes in een volle bus, het niet opstaan voor mensen die het moeilijk hebben om recht te staan of de rit van andere passagiers verstoren door nodeloos kabaal te maken. Het zijn vooral zaken die te maken hebben met elementaire beleefdheid en de houding ten aanzien van anderen. Daarom start er vandaag ook een sensibiliserende campagne "Meer mens in het verkeer. Op bus en tram, en op de weg". De bedoeling van de campagne is om beroep te doen op de verantwoordelijkheidszin van de mensen. Het is een oproep om meer mens te zijn op het openbaar vervoer en in de auto.

De campagne bestaat uit excuus-slogans die prominent op het openbaar vervoer en in het straatbeeld aanwezig zullen zijn. De excuses zijn geen kijvende vinger maar een knipoog naar de reizigers van het openbaar vervoer en andere weggebruikers toe. Ze zullen verschijnen langs de kant van de weg, in bussen en trams, op busflanken, in bushokjes, in de premetro en op affiches in het straatbeeld. Er zullen ook 145.000 boomerangkaartjes met negen verschillende excuses verspreid worden.

De excuus-campagne is een interactieve campagne. Meer informatie over de excuuscampagne vindt u op www.watisuwexcuus.be

Voorbeeld van de excuses:

  • U staat uw plaats niet af want… op uw schoot is nog plaats genoeg?
  • U bezet twee zitjes want… uw rugzak is moe?
  • U rijdt wild want u wordt achtervolgd?
  • ...

Preventieve maatregelen: schoolspotters

Ook preventie is een belangrijk instrument. Daarom geeft minister Van Brempt in samenwerking met Vlaams minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke de mogelijkheid aan de lokale besturen om snel 20 schoolspotters aan te werven. De schoolspotters moeten werken rond veiligheid op en rond het openbaar vervoer langs verschillende schooltrajecten. De schoolspotter wordt, in het statuut van startbaner, tewerkgesteld bij de stad of gemeente en zal samenwerken met De Lijn en de scholen.

Een belangrijk deel van het takenpakket van de schoolspotter zal eruit bestaan om scholieren te assisteren in hun parcours van en naar school: met name aanwezig zijn aan tram- en buslijnen met overlast, aan drukke overstapplaatsen en aan de schoolpoorten. Ook is het de bedoeling dat ze projecten opzetten met scholieren rond veiligheid op school en het sociale onveiligheidsgevoel indijken in de directe schoolomgeving.

Ook zullen meer lijnspotters in de gemeenten worden ingezet. Vanaf begin 2007 moeten deze actief zijn op het terrein. Lijnspotters moeten de sociale veiligheid op openbaar vervoer verbeteren: reizigers assisteren, sociale contact tussen reizigers onderling en reizigers en chauffeurs en de sociale atmosfeer op bus en tram verbeteren,…

Agressiecijfers

Het aantal agressie-incidenten is de voorbije jaren niet of nauwelijks gestegen. Zeker als we de agressiecijfers bekijken ten aanzien van het aantal gereden kilometers. Agressiegevallen situeren zich vooral in stedelijke omgevingen en dan voornamelijk in Antwerpen De registratie van de agressiecijfers gebeurt momenteel zowel op basis van aangiften als op basis van arbeidsongevallen ten gevolge van agressie-incidenten bij chauffeurs.

Er is wel een opvallende stijging in het aantal vandalisme-incidenten vooral dan op de trams.

(Zie tabel en grafiek in de bijlage)

Deze cijfers zeggen natuurlijk niet alles. Er is een instrument nodig dat meer meet dan wat nu geregistreerd wordt. Daarom is De Lijn in het kader van het veiligheidsplan bezig met het ontwikkelen van een nieuw meetinstrument: de veiligheidsmonitor. Met dit instrument zal zowel de feitelijke als de subjectieve veiligheid kunnen worden gemeten. Bovendien is de veiligheidsmonitor een uitstekend instrument om de maatregelen van het veiligheidsplan te blijven evalueren.


Voor meer informatie :

Sara Vercauteren
Woordvoerster minister Van Brempt
GSM : 0495 21 56 69
Link :Cijfers agressie en vandalisme
Website - Wat is uw excuus?