Mobiel Vlaanderen

Start Task force 'North Sea Motorways of the Sea'BRON : Kabinet van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
DATUM : 11-10-2006
TEKST : Vandaag vond in het Errerahuis te Brussel de startvergadering plaats van de North Sea Motorways of the Sea Task Force. Op uitnodiging van Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, Kris Peeters en Nederlands minister van Verkeer en Waterstaat, Karla Peijs, discussieerden experts uit verschillende Noordzeelanden over de praktische implementatie van het concept Motorways of the Sea in het Noordzeegebied. Dit initiatief kreeg de uitdrukkelijke steun van het Finse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie en van de Europese Commissie.

Met dit initiatief geeft minister Kris Peeters alvast uitvoering aan één van de logistieke uitdagingen die de Vlaamse Regering in juli formuleerde in haar socio-economisch actieplan ‘Vlaanderen in actie’.

Het concept Motorways of the Sea, of Maritieme Snelwegen, werd door de Europese Commissie in 2001 gelanceerd, maar krijgt nu pas goed vorm. Bedoeling is om lading van de weg over te hevelen naar het maritiem vervoer, waarbij goederenstromen geconcentreerd worden op kwalitatief hoogstaande en vlotte verbindingen.

De Vlaams-Nederlandse visie op het concept Maritieme Snelwegen, waarbij de overheid eerder een faciliterende rol speelt, werd gedeeld door de aanwezigen op de vergadering van deze Task Force. Naast vertegenwoordigers uit zowel Vlaanderen als Nederland, zijn ook Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Zweden en Noorwegen in de Task Force vertegenwoordigd.

Deze ‘stuwgroep’ wenst een geschikt kader te creëren waarbinnen de marktspelers concrete projecten kunnen implementeren. De experts spraken vandaag onder meer over een kwaliteitslabel voor Motorways of the Sea verbindingen, over maritieme veiligheid, over hinterlandverbindingen, over administratieve vereenvoudiging en over innovatie in de maritieme sector.

"Doel van de task force is een kader te scheppen voor concrete projecten in de Noordzee, waar de marktomstandigheden erg concurrentieel zijn. Dat kader moet de slaagkansen voor dergelijke projecten vergroten, bijvoorbeeld door goederenstromen te concentreren in havens waar kwaliteitsvolle dienstverlening wordt verzekerd of door zelf mee te investeren in benodigde infrastructuur", aldus minister Peeters.persinfo: Luc De Seranno, woordvoerder van minister Peeters - tel. 02-552.66.00
e-mail: persdienst.peeters@vlaanderen.be