Mobiel Vlaanderen

Kennedytunnel: snelheidsverlaging tot 70 km/u vanaf maandagmorgen 6 uurBRON : Kabinet van minister Kris Peeters - Vlaams minister van openbare werken, energie, leefmilieu en natuur
DATUM : 06-10-2006
TEKST :

Naar aanleiding van de snelheidsbeperking van 70 km/u in de Kennedytunnel, met ingang van maandag 9 oktober vanaf 6u 's morgens, volgt hieronder een overzicht van sensibilisatiemaatregelen die op vraag van minister Peeters met diverse instanties, waaronder het verkeerscentrum Antwerpen, bijkomend worden genomen :

 1. De snelheidsbeperking van 70 km/u wordt ingevoerd met behulp van de rijstrooksignalisatieportieken die zich boven de snelweg bevinden. Voor het verkeer dat de tunnel nadert, zal de maximum toegelaten snelheid via de opeenvolgende portieken stelselmatig afgebouwd worden tot 70 km/u.

  Voor het verkeer vanuit Gent of Brugge is dit het geval vanaf het knooppunt Antwerpen-West, voor het verkeer vanuit Nederland vanaf het knooppunt Antwerpen-Centrum. De beperking is geldig dagelijks van 6u tot 20u. In functie van de actuele verkeerssituatie zullen ten bate van de beveiliging van files ook stroomopwaarts op de naar de tunnel leidende snelwegen gepaste gebodssnelheden opgelegd worden.

 2. Dynamische informatieborden in de regio worden ingeschakeld om de weggebruiker te informeren over de snelheidsbeperking; dit op alle snelwegen die naar de tunnel leiden. Indien een bord voor een dringende waarschuwingsboodschap ingeschakeld moet worden, wordt de informatieve tekst over de snelheidsbeperking in de Kennedytunnel automatisch op het volgende bord stroomopwaarts geprojecteerd.

  Bovendien zullen ook de borden in Gent (vnl. E17 Kortrijk richting Antwerpen in De Pinte) gebruikt worden om de weggebruiker op voorhand in te lichten over de gewijzigde situatie aan de Kennedytunnel.

  Dynamisch informatiebord snelheidsbeperking van 70 km/u in de Kennedytunnel

 3. Afgelopen donderdag stuurde het verkeerscentrum Antwerpen een bericht door naar verkeerscentrales in de naburige regio's, die zullen instaan voor de verspreiding ervan in hun nationale verkeersinformatiebulletins. Op deze wijze worden de buitenlandse verkeersinformatiediensten en transportkoepels tijdig geïnformeerd over de nieuwe snelheidsbeperking aan de Kennedytunnel. Volgende centra werden gecontacteerd :

  • verkeersmanagementcentrum Nederland (Utrecht)
  • Centre "Perex" in Wallonië (Namen)
  • verkeerscentrale Noord-Frankrijk (CRICR-Nord te Lille)
  • verkeersmanagementcentrale Nord Rhein-Westfalen (RVLZ Keulen)

 4. De Federale Wegpolitie Antwerpen zal binnen de marges van haar materiële mogelijkheden vanaf maandagochtend met (een) interventieploeg(en) aan de Kennedytunnel ter plaatse aanwezig zijn om toe te zien op de naleving van de maatregel.

 5. Het Agentschap Infrastructuur (Afdeling Wegen Antwerpen), onder de bevoegdheid van minister Peeters, start met ingang van vandaag vrijdag 6 oktober met de verwijdering van de aanwezige vaste snelheidssignalisatie (100 km/u). Zo zal aan de weggebruiker een heldere en eenduidige boodschap met betrekking tot de snelheidsbeperking van 70 km/u kunnen gegeven worden.

 6. Aan de verschillende beroepsorganisaties voor het vrachtvervoer, namelijk SAV, FEBETRA en UPTR werd gevraagd om deze maatregel ruim te communiceren naar hun leden en internationale zusterorganisaties.

 7. Ook aan de automobielorganisaties, Touring en VAB, werd gevraagd deze maatregel ruim te communiceren naar hun leden en de autoclubs in het buitenland.

 8. Tot slot maakt de VRT verkeersredactie in de verkeersbulletins op de radio melding van de snelheidsverlaging die maandag in voege treedt.


Persinfo :

Dhr. Luc De Seranno
Woordvoerder van Minister Peeters
tel. : 02 552 66 44
e-mail : persdienst.peeters@vlaanderen.be