Mobiel Vlaanderen

Kennedytunnel: snelheidsbeperking overdag tot 70 km/uBRON : Kabinet van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
DATUM : 04-10-2006
TEKST : Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur heeft beslist een snelheidsbeperking tot 70 km/u overdag door te voeren in de Kennedytunnel. Deze maatregel geldt voor alle verkeer, treedt vanaf volgende week in werking en zal permanent geëvalueerd worden. Om de effecten van deze snelheidsvermindering op onder meer de doorstroming na te gaan, wordt dan tegen 1 juli 2007 een definitieve evaluatie van deze maatregel voorzien. Daarnaast laat minister Peeters bijkomende maatregelen onderzoeken in overleg met alle betrokken diensten en instanties.

Uit de cijfers blijkt dat de verkeersintensiteiten sinds het einde van de werken aan de R1 vergelijkbaar zijn met de passages door de Kennedytunnel voor de werken aan de ring van Antwerpen. Niettemin passeren in de Kennedytunnel per dag in verschillende weefbewegingen ongeveer 135.000 voertuigen, een cijfer dat hoger ligt dan de capaciteit waarvoor de tunnel werd ontworpen. In dit opzicht moet de Oosterweelverbinding op lange termijn een oplossing brengen.

Tijdelijke snelheidsbeperking tot 70 km/u voor alle verkeer

Minister Peeters heeft beslist met ingang vanaf volgende week een snelheidsvermindering tot 70 km/u overdag door te voeren, reeds aangeduid op ongeveer 1 kilometer voorafgaand aan de Kennedytunnel via de dynamische signalisatieborden. Deze beperking geldt voor alle verkeer. Aldus wordt een geleidelijke snelheidsvermindering verder doorgevoerd: vandaag is op de E17 vanaf Kruibeke reeds een snelheid van 100 km/u aangeduid, die wat verder wijzigt in 90 km/u, om – vanaf volgende week – ook 1 kilometer voorafgaand aan de Kennedytunnel over te gaan in een snelheid van 70 km/u overdag. Deze maatregel wordt 6 maand uitgetest en geëvalueerd op mogelijke impact op de doorstroming, enz.

Bijkomende maatregelen in functie van veiligheid

Naast de snelheidsbeperking tot 70 km/u laat minister Peeters intussen in functie van de veiligheid van het verkeer een aantal bijkomende maatregelen onderzoeken. Het gaat hierbij onder meer over:
  • de verhoging zichtbaarheid van de Kennedytunnel zelf,
  • plaatsing van onbemande camera’s,
  • mogelijke bijkomende signalisatie via de dynamische borden die gestuurd worden vanuit het Verkeerscentrum Antwerpen, alsook
  • het bijkomend aanbrengen van volle belijning voor en in de tunnel.
Minister Peeters pleegt hierover met alle betrokken diensten en instanties verder overleg.persinfo: Luc De Seranno, woordvoerder van minister Peeters - tel. 02-552.66.00
e-mail: persdienst.peeters@vlaanderen.be