Mobiel Vlaanderen

Viaduct van Gentbrugge. Snelheidsverlaging tot 90 km/u moet bijdragen tot vermindering geluidsoverlastBRON : Kabinet van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
DATUM : 29-09-2006
TEKST : Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur heeft het aanvullend verkeersreglement goedgekeurd waarmee de snelheid op het viaduct van Gentbrugge (E17) wordt beperkt tot 90 km/u voor alle verkeer. Deze maatregel, die inwerking treedt vanaf 6 oktober, wordt uitgevoerd ter vermindering van de geluidsoverlast in de buurt van het viaduct en komt er na de besprekingen hierover in het Vlaams parlement eerder dit jaar.

Met het oog op de vermindering van de geluidsoverlast in de buurt van het viaduct van Gentbrugge op de E17 voert minister Peeters vanaf 6 oktober een snelheidsbeperking tot 90 km/u in vanaf kilometerpunt 52,450 tot kilometerpunt 54,300. Hiertoe zal het wettelijk vastgelegde verkeersteken C43 bij het begin van het wegvak en C45 bij het einde van het wegvak worden geplaatst.

Aanleiding hiertoe is de extra geluidsoverlast die het pas vernieuwde viaduct in Gentbrugge met zich meebrengt in de nabijgelegen dichtbevolkte woonwijken. Deze problematiek kwam dan ook aan bod in de commissie Openbare Werken van het Vlaams parlement. In kader van bijkomend onderzoek en een resolutie van het Vlaams parlement werd dan door minister Peeters beslist om voor alle verkeer de snelheid tot 90 km/u te verlagen over de lengte van het viaduct. Deze snelheidsverlaging komt overeen met een gemiddelde reductie van het geluidsniveau van 2 Db(A). Verwacht wordt ook dat vooral de klopgeluiden, veroorzaakt door de voegen in het brugdek, zullen afnemen.

De plaatsing van de borden wordt ten laatste gepland op 6 oktober. Vanaf dat ogenblik geldt de snelheidsbeperking meteen. De minister vraagt ook aan zijn administratie om de situatie na drie maanden opnieuw te evalueren.

"In uitvoering van de resolutie van het Vlaams Parlement nam ik de beslissing om de snelheid op het viaduct te Gentbrugge te beperken tot 90 km/u voor alle verkeer. Deze maatregel moet de geluidsoverlast in de dichtbevolkte wijken langs het viaduct beperken."persinfo: Luc De Seranno, woordvoerder van minister Peeters - tel. 02-552.66.00
e-mail: persdienst.peeters@vlaanderen.be