Mobiel Vlaanderen
   U bent hier :   Mobiel Vlaanderen >  Persbericht > Vlaamse overheid investeert voor het eerst 3,8 miljoen euro in fietspaden op gemeentewegen

Vlaamse overheid investeert voor het eerst 3,8 miljoen euro in fietspaden op gemeentewegenBRON : Minister Kathleen Van Brempt - Vlaams minister van mobiliteit, sociale economie en gelijke kansen
DATUM : 11-09-2006
TEKST :

Van Brempt en provincies stimuleren gemeentebesturen in aanleg fietspaden

Dit jaar investeert Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt 3,8 miljoen euro aan fietspaden op gemeentewegen. Het is de eerste keer dat de Vlaamse overheid mee gaat betalen voor zulke fietspaden. Dit gebeurt via het nieuwe Fietsfonds, dat voor elke euro die de provincie investeert in fietspaden, een Vlaamse euro bijpast. Het gaat om fietspaden die ideaal zijn voor woon-werk- en woon-schoolverkeer, het zogenaamde bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk.

Door het samenbrengen van Vlaamse en provinciale middelen kan dit jaar worden geïnvesteerd in de aanleg van 71 kilometer bijkomende fietspaden op dit netwerk. Dit naast de 55 kilometer waarvoor de provincies in 2006 de nodige extra middelen vastlegden. Vanaf 2007 voorziet minister Van Brempt jaarlijks 10 miljoen euro voor fietspaden op gemeentewegen.

Het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk omvat zowel fietspaden op gewestwegen (in totaal 3350 kilometer) als fietspaden op gemeentewegen (in totaal 6700 kilometer). Op de gewestwegen ontbreekt 20% van het fietsroutenetwerk. Op de gemeentewegen is dat nog 50%. Er is dus een inhaaloperatie nodig en daarom subsidieert de Vlaamse overheid dit jaar voor de eerste keer de aanleg van fietspaden op gemeentewegen.

Via het samenbrengen van nieuwe middelen van de Vlaamse overheid en de provincies kan het fietsroutenetwerk niet alleen sneller maar ook beter worden uitgevoerd. Omdat de Vlaamse overheid mee gaat investeren in die fietspaden, zal het fietsvademecum, dat kwaliteitscriteria oplegt, overal op dezelfde manier toegepast worden. Op die manier zal er geen kwaliteitsverschil meer zijn tussen fietspaden langs gemeentewegen en die langs gewestwegen.


Vlaamse overheid en provincies stimuleren gemeenten om meer fietspaden aan te leggen

Voor volgend jaar voorziet minister Van Brempt 10 miljoen euro om in te zetten op deze fietspaden. Dit geld wordt ingezet samen met de middelen van de provincie(een euro voor een euro) waardoor in principe een Fietsfonds van 20 miljoen euro kan ontstaan. Van het nieuwe fietsfonds krijgen de gemeenten minstens 80% subsidies voor de aanleg van fietspaden langs gemeentewegen. 40% komt van de Vlaamse overheid en minstens 40% van de provincie. Hoe meer de gemeentebesturen dus willen investeren in fietspaden, hoe meer geld ze hiervoor kunnen krijgen van de Vlaamse overheid en de provincies.

Minister Van Brempt hoopt dan ook dat de nieuwe gemeentebesturen van dit nieuwe Fietsfonds optimaal gebruik zullen maken en volop inzetten op de aanleg van fietspaden.


Pendelplan: 20% fietsende pendelaars tegen 2010

In het Pendelplan, voor een duurzaam woon-werkverkeer, formuleerde minister Van Brempt de ambitie om tegen 2010 20% van de pendelaars met de fiets naar het werk te doen gaan. Het Fietsfonds levert een belangrijke bijdrage aan de realisatie van het Pendelplan. Meer en betere fietspaden zijn immers een noodzakelijke voorwaarde om mensen te doen overstappen van hun wagen naar de fiets.


Woon-schoolverkeer: meer fietsende leerlingen

In het woon-schoolverkeer wil de Vlaamse overheid leerlingen stimuleren om meer te voet en met de fiets naar school te gaan. Op 1 september zijn er alvast 9 gemeenten gestart met gratis netoverstijgend leerlingenvervoer. Veilige fietspaden zijn een noodzakelijke voorwaarde om meer leerlingen op de fiets te krijgen.


Meer info :

Sara Vercauteren
Woordvoerster minister Van Brempt
GSM : 0495 21 56 69© 2019 - Vlaamse overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Beleid
De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website :
zie website vlaanderen.be voor meer info