Mobiel Vlaanderen

Minister Peeters geeft eerste spadesteek voor kruispunt N31 met de Koningin Astridlaan. Aanvang studies Koning Albertlaan en AX belangrijk voor bereikbaarheid van BruggeBRON : Kabinet van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
DATUM : 04-09-2006
TEKST : Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, heeft vandaag de eerste spadesteek voor het gevaarlijke kruispunt Koningin Astridlaan met de N31 te Brugge gegeven. Dit is een eerste belangrijke stap in de herinrichting van de N31 die van grote betekenis is zowel voor de leefbaarheid en bereikbaarheid van Brugge als voor de bereikbaarheid van de haven van Zeebrugge. Het einde van de werken is voorzien tegen medio 2008. Voor de herinrichting van de kruispunten aan Koningin Astridlaan en de Witte Molenstraat trekt de minister een bedrag van ruim 18 miljoen euro uit.

In het plan voor de Expressweg is ook een oversteekplaats voorzien voor fietsers en voetgangers, ter hoogte van de Tillegemstraat en een overbrugging van de Chartreuseweg over de N31. De uitvoeringsstudie voor deze oversteekplaats loopt momenteel; de aanbesteding wordt verwacht in de loop van 2007.

Verder deelt de minister mee dat ook de uitvoeringsstudie voor de definitieve oplossing van het kruispunt van de N31 met de Koning Albertlaan zal worden opgestart. De kostprijs van deze studie wordt geraamd op 700.000 euro.

Tot slot kondigt de minister aan dat het bestek voor de uitvoeringsstudie van de AX, eveneens van groot belang voor de ontsluiting van de Zeebrugse haven, eerstdaags zal worden vrijgegeven voor aanbesteding. De totale studie wordt geraamd op 4 miljoen euro. Minister Peeters verwacht dat de eerste werken op het terrein in 2009 kunnen beginnen.

1. N31

- Koningin Astridlaan – Witte Molenstraat

Minister Peeters heeft vandaag de eerste spadesteek voor de herinrichting van het kruispunt van de N31 met de Koningin Astridlaan gegeven. Deze werken kaderen binnen het project om de 800 gevaarlijkste verkeerspunten van Vlaanderen weg te werken. Door het wegwerken van gevaarlijke punten en wegvlakken wil de Vlaamse overheid het aantal slachtoffers van verkeersongevallen drastisch doen dalen.

Volgens ongevalstatistieken behoort het kruispunt aan de Koningin Astridlaan tot de tien gevaarlijkste verkeerspunten in West-Vlaanderen. In een eerste fase wordt de Koningin Astridlaan aangepakt; onmiddellijk daarna wordt ook het gevaarlijke kruispunt aan de Witte Molenstraat aangepakt.

De herinrichting van de kruispunten aan de Koningin Astridlaan en de Witte Molenstraat vergt ingrijpende maatregelen. Het werk zal daarom in twee fasen gebeuren. In een eerste fase wordt het kruispunt aan de Koningin Astridlaan heringericht. Pas als deze wegen weer zijn opengesteld voor het verkeer, starten de werken aan de Witte Molenstraat.

Voor het kruispunt aan de Koningin Astridlaan werd een oplossing uitgetekend waarbij het doorgaande verkeer van de N31 voortaan in een tunnel onder de Koningin Astridlaan wordt geleid. Het bestemmingsverkeer blijft bovengronds en kan via een rotonde op het dak van de tunnel zijn bestemming kiezen. De tunnel zal de doorstroming op dit punt optimaal maken en door de rotonde kunnen alle bovengrondse kruisingen worden vermeden. Bij het ontwerp van het kruispunt is rekening gehouden met de nieuwe vestiging van het KHBO (Katholieke Hogeschool Brugge Oostende), die alleen via dit kruispunt mag en zal ontsloten worden en deels ook bereikbaar wordt. De fietsers gebruiken de rotonde via een volledig van deze rotonde vrijliggend fietspad. Bij het uitvoeren van de plannen zal bijzondere aandacht worden besteed aan de stedenbouwkundige en architecturale inkleding van het geheel, om zo tot een optimale inpassing in de omgeving te komen.

De uitvoering van de werken wordt zodanig gepland dat er tijdens de werken steeds twee doorgaande rijstroken beschikbaar zijn. Ook de dwarsing van de Koningin Astridlaan over de N31 zal gedurende de hele periode van de werken mogelijk blijven. Tevens zal de nodige aandacht worden besteed aan fietsers en voetgangers die van het kruispunt gebruik dienen te maken. Ondanks deze aandacht voor een blijvende bereikbaarheid zullen de werken ongetwijfeld hinder en vertragingen met zich meebrengen. Tijdens de werken zal een bereikbaarheidsadviseur worden ingezet. Deze zal tijdens de werken aanspreekbaar zijn voor de omwonenden en handelaars en instaan voor communicatie naar de bevolking. Eveneens zal er per fase van de werken, in samenwerking met de dienst verkeersbelemmeringen van de stad Brugge, een mailing worden georganiseerd naar de betrokken buurtbewoners en handelaars.

Minister Peeters benadrukt dat ook de uitvoeringsstudie voor de fietsoversteek aan de Tillegemstraat en de aanpassing van het kruispunt Chartreuseweg de laatste rechte lijn ingaat, zodat de uitvoering ervan aansluitend op de herinrichting van de N31 met de Koningin Astridlaan kan gebeuren.

- Koning Albertlaan

Tot slot heeft de minister beslist om ook verdere stappen te zetten in de omvorming van de Expressweg N31. Eerder werden al voorlopige maatregelen (o.a. de aanpassing van de verkeerslichtenregeling) doorgevoerd aan de Koning Albertlaan. Gelet op het feit dat het ook hier om een zeer gevaarlijk punt gaat, heeft minister Peeters beslist om ook voor dit kruispunt nu reeds met de uitvoeringsstudie te starten. De minister heeft daarom opdracht gegeven aan zijn administratie om hiervoor de nodige contracten op te stellen. De kostprijs van deze studie wordt geraamd op 700.000 euro.

2. AX

Net zoals de N31 is ook de AX van groot economisch belang voor de stad Brugge en de ontsluiting van de Zeebrugse haven.

Minister Peeters deelt mee dat momenteel de laatste hand wordt gelegd aan de voorbereiding voor de aanbesteding van de uitvoeringsstudies van de AX. Het totale studiepakket, gaande van een technische ontwerpstudie tot de vereiste milieu- en ruimtelijke studies, wordt geraamd op 4 miljoen euro. De aanbesteding van deze studies is een eerste zeer concrete stap, die de effectieve uitvoering op het terrein voorafgaat. De financiering van deze zogenaamde missing link, die wordt geraamd op 110 miljoen euro, werd eerder al opgenomen in het programma voor het wegwerken van de missing links in Vlaanderen, dat zal worden uitgevoerd door de speciaal daarvoor opgerichte NV Via Invest. Verwacht wordt, dat indien alle studies en de nog te verrichten onteigeningen vlot verlopen, de eerste werken op het terrein in 2009 kunnen beginnen.

"Met de start van deze werken vandaag wordt eindelijk een eerste concrete stap gezet voor een verdere omvorming van de N31. Met het aanvatten van de studies voor zowel de Koning Albertlaan alsook voor de AX wordt er belangrijk voorbereidend werk verricht om de bereikbaarheid van Brugge te optimaliseren," besluit minister Peeters.persinfo: Luc De Seranno, woordvoerder van minister Peeters - tel. 02-552.66.44
e-mail: persdienst.peeters@vlaanderen.be