Mobiel Vlaanderen

De Lijn technisch klaar voor biobrandstofBRON : Kabinet van minister Kathleen Van Brempt, Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen
DATUM : 16-02-2005
TEKST : Vandaag, 16 februari, treedt het Kyotoprotocol in werking. Minister van Leefmilieu Bruno Tobback maakt van deze gelegenheid gebruik om ook het openbaar vervoer en zijn gebruikers in de bloemetjes te zetten. Hij krijgt daarbij een dag lang de biobus van De Lijn ter beschikking. Vlaams Minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt leverde in het Warandepark de biobus persoonlijk af. En ze had ook goed nieuws bij: "Vandaag is De Lijn technisch klaar om over te schakelen naar biobrandstof."

De biobus is een autobus van De Lijn die op zuivere plantenolie rijdt. Dit initiatief kadert in de reeks inspanningen van De Lijn om de keuze voor het openbaar vervoer nog milieuvriendelijker te maken. "Ook de Lijn rijdt richting Kyoto," aldus Kathleen Van Brempt, "Daarom heeft De Lijn in januari 2004 een autobus laten ombouwen zodat ze op zuivere plantenolie kan rijden. Met dat proefproject wilde De lijn testen of zuivere olie bruikbaar is voor bussen in een normale exploitatie. Na één jaar zijn de resultaten van het project erg positief."

Kathleen Van Brempt ziet in de toekomst graag heel wat meer biobussen rondrijden. Technisch gezien is het alvast geen enkel probleem om meer bussen uit te rusten. De Lijn is dus klaar om over te schakelen op biobrandstof, maar op dit moment is het aanbod niet groot genoeg en de prijs te hoog. Kathleen Van Brempt vraagt aan de federale regering om geen accijnzen te heffen op biobrandstoffen. En aan Vlaams minister van Landbouw Yves Leterme om de koolzaadteelt in Vlaanderen sterk te stimuleren. Als de markt klaar is voor meer biobrandstof aan concurrentiële prijs, dan is De Lijn er ook klaar voor.

De biobus is bovendien geen geïsoleerd verhaal. Ook op andere vlakken levert De Lijn blijvend inspanningen om Vlaanderen zo milieuvriendelijk mogelijk te vervoeren. Van Brempt: "Ik denk daarbij onder andere aan: de roetfilters op bussen, de projecten rond autodelen en de actie waarbij je je geschrapte nummerplaat kunt inruilen voor een abonnement. De Lijn heeft een voorbeeldfunctie te vervullen, ook op het vlak van milieu."

Naast de initiatieven die De Lijn neemt, kan het globale mobiliteitsbeleid zelf ook bijdragen tot het halen van de Kyotonorm. Van Brempt stelt dat om de Kyotonorm te halen, het nodig is het Mobiliteitsplan Vlaanderen onverkort uit te voeren én doortastende maatregelen te nemen, zoals een ecologisch wegenvignet. Dit wil zeggen een wegenvignet dat rekening houdt met de milieuvriendelijk-heid van (vracht)wagens én waarvan de opbrengsten voornamelijk gebruikt worden voor duurzame mobiliteit en openbaar vervoer.

Achtergrondinformatie:

Wat is de biobus?

De biobus rijdt sedert januari vorig jaar als proefproject rond in Hasselt. Ze rijdt op zuivere plantenolie. Het veranderen van een bus in een biobus omvat enkele de aanpassing van het brandstofcircuit. De motor zelf blijft ongewijzigd. De kostprijs van die aanpassing bedraagt zo'n 4.800 euro.

Hoe werkt het?

In de omgebouwde bus werd een kleine dieseltank van 40 liter geplaatst. Dankzij die tank kan de bus 's morgens vertrekken op gewone diesel. Zodra de motor warm genoeg is, schakelt de chauffeur over op plantenolie. De originele tank van de bus is gevuld met zuivere plantenolie. De plantenolie wordt opgewarmd door het koelwater van de bus. De omschakeling gebeurt tijdens het rijden en is zeer eenvoudig: een elektrische schakelaar activeert de pomp die de plantenolie naar de motor brengt.

De resultaten

Voornaamste opzet van de test in Hasselt was nagaan in hoeverre de motor een verhoogde slijtage ondervindt. Na 1 jaar en zo'n 50.000 kilometer blijkt het resultaat van de bus op koolzaadolie positief te zijn. De bus op koolzaadolie rijdt zonder problemen. Er is geen enkel negatief effect op de motor vast te stellen. Ook de vier olieanalyses gaven steeds goed resultaat (d.w.z. geen slijtage). Het enige aandachtspunt is de oliefilter. Bij plantenolie verstopt deze filter sneller dan bij diesel, zodat hij elke 8.000 à 10.000 km vervangen moet worden. Als de filter verstopt raakt tijdens een rit, wordt automatisch overgeschakeld op gewone diesel. De dieseltank bevat 40 liter, wat genoeg is voor ongeveer 100 kilometer.

Het mooiste resultaat van de biobus zit uiteraard in het milieuvoordeel. Er komt geen zwavel aan te pas (zwavel ligt aan de basis van zure regen). Bovendien is koolzaadolie CO2-neutraal. Dat betekent dat de koolzaadplant tijdens zijn leven evenveel CO2 uit de atmosfeer opneemt als later geproduceerd wordt door een voertuig op koolzaadolie.

Qua verbruik is het verschil tussen diesel en koolzaadolie nagenoeg verwaarloosbaar. De Lijn voert de koolzaadolie in uit Aken (Duitsland). Een liter koolzaadolie kost ongeveer 61 cent per liter. De bus op koolzaadolie verbruikt ongeveer 38 liter per 100 kilometer. Bij een bus op diesel is dit ongeveer 36 liter.