Mobiel Vlaanderen

85% van de Vlaamse ambtenaren gebruikt het openbaar vervoer voor woon-werkverkeerBRON : Kabinetten Geert Bourgeois en Kathleen Van Brempt
DATUM : 15-02-2005
TEKST : "De resolute keuze van de Vlaamse overheid voor het openbaar vervoer, werpt duidelijk vruchten af," aldus Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt. Ook minister van Bestuurszaken Geert Bourgeois, verantwoordelijk voor de Vlaamse ambtenaren, toont zich opgetogen: "De Vlaamse ambtenaren stellen een voorbeeld voor alle werknemers en werkgevers in Vlaanderen. Bovenop het genot van duurzaam vervoer, wint 85 % van de Vlaamse ambtenaren ook nog eens extra tijd die anders verloren gaat in de file. Resultaat: meer vrije tijd, minder stress en een betere werksfeer."

De studie, opgemaakt in het kader van het bedrijfsvervoerplan, leert ook nog dat 30 % van het aantal dienstenverplaatsingen met het openbaar vervoer gebeurt. Een steekproef bracht dan weer aan het licht dat ook de bezoekers van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap kiezen voor duurzaamheid: 70 % komt met het openbaar vervoer, 28 % met de eigen wagen, 1,5 % te voet en 0,5 % met de motor.

De Vlaamse overheid heeft de laatste jaren heel wat inspanningen gedaan om duurzaam woon-werkverkeer te bevorderen. Zo werd voor makkelijk bereikbare vestigingen gezorgd en kregen alle Vlaamse ambtenaren een gratis abonnement voor gebruik van het openbaar vervoer, betaald door de Vlaamse overheid.

In een nieuw bedrijfsvervoerplan voorziet de Vlaamse overheid bijkomende maatregelen om het duurzaam woon-werkverkeer nog te bevorderen:

-Informatie over fietsroutes in de stad
-Het gebruik van schone voertuigen
-De integratie van nieuwe technologieën in het voertuigenpark van de overheid, o.a. intelligente snelheidsbegrenzers.
-De opmaak van multimodale bereikbaarheidsfiches
-Initiatieven in verband met werken op afstand (thuiswerken, telecentra)

Kathleen Van Brempt: "Bijna 85 procent van de ambtenaren komt naar het werk met het openbaar vervoer. Dat is een uitzonderlijk mooi resultaat. Het bewijst dat je als werkgever een belangrijke invloed kan uitoefenen op de vervoerskeuze van je werknemers. Ik hoop dat die mooie score motiverend kan werken voor al die andere werkgevers in Vlaanderen. Voor de zomervakantie 2005 zal ik dan ook een totaalplan voor duurzaam woon-werkverkeer klaar hebben."

Persinfo:

-Sara Vercauteren, woordvoerster van minister Van Brempt – tel. 02/552.63.69 of 0495/21.56.69
-Ben Weyts, woordvoerder van minister Bourgeois - tel 0496/27.57.81Link :Bedrijfsvervoerplan Site 1 (.doc 479 kB)
Bedrijfsvervoerplan Site 2 (.doc 460 kB)