Mobiel Vlaanderen
   U bent hier :   Mobiel Vlaanderen >  Persbericht > 1ste realisatie Pendelplan: pendelbussen en -fietsen in bedrijvenzone Skaldenpark Gent
START
JE VERPLAATSEN
• te voet of met de fiets
• met bus, tram, metro of trein
• met taxi of autocar
• met auto of motor
• met boot, veer of ferry
• met het vliegtuig
VRACHT VERVOEREN
PERSONEN VERVOEREN
MOBILITEITSBELEID
• Beleidsplannen
• Lokale overheden
• Wetgeving en omzendbrieven
• Vademecums
• Overheden en administraties
• Belangengroepen,
   beroepsorganisaties

STUDIE & ONDERZOEK
• Overzicht
• Mobiliteit in cijfers
• Opleidingen
• Studiebureaus
TIJDSCHRIFTEN & NIEUWSBRIEVEN

1ste realisatie Pendelplan: pendelbussen en -fietsen in bedrijvenzone Skaldenpark GentBRON : Kabinet van Kathleen Van Brempt, Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen
DATUM : 20-01-2006
TEKST :
Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt en vzw ‘Gent, stad in werking’ stelden vandaag, vrijdag 20 januari 2006, de eerste realisatie van het Pendelplan voor. Het betreft het mobiliteitsproject ‘Max Mobiel’ dat start in de bedrijvenzone Skaldenpark in Gent, en via duurzame vervoersmiddelen de mobiliteit van werknemers wil verbeteren. Het is het eerste project dat door het Pendelfonds ondersteund wordt. Tegen 2009 zal het project een heel aantal bedrijvenzones in het Gentse bereikbaar maken.

Het Pendelplan, voor een duurzaam woon-werkverkeer, wil het aandeel auto’s in woon-werkverkeer terugbrengen van 70% tot 60% in 2010. De aandelen van openbaar vervoer en fiets moeten stijgen.

Het project ‘Max Mobiel’ dat van start gaat in Skaldenpark, aan de kanaalzone in Gent is een mooi voorbeeld van hoe lokale partners samen met de Vlaamse overheid projecten kunnen ontwikkelen om werknemers op een makkelijke en duurzame manier van en naar het werk te brengen. Het project kost in totaal 3,7 miljoen euro voor 4 jaar. De helft wordt betaald door ‘Gent, stad in werking’, de andere helft komt uit het Pendelfonds van de Vlaamse overheid. Tegen 2009 moet het project zelfstandig kunnen draaien.

Pendelbussen- en fietsen

De bereikbaarheid van Gentse bedrijventerreinen zoals Skaldenpark is problematisch. Als mensen geen persoonlijk (gemotoriseerd) vervoer voorhanden hebben, hebben ze het zeer moeilijk om op hun werk te geraken.

Het project ‘Max Mobiel’ zal er via pendelbussen en –fietsen voor zorgen dat werknemers mobieler worden en Gentse bedrijven beter bereikbaar worden. Deze bussen en fietsen zorgen voor een goede aansluiting met het openbaar vervoer, aan beide stations in Gent.

De Skaldenparkbus rijdt nu al van station Dampoort tot het Skaldenpark. Deze buslijn wordt vanaf heden structureel ondersteund. In de eerste helft van 2006 komt er een nieuwe buslijn bij, die bedrijvenzones rondom het Skaldenpark zal bedienen. Vanaf 2007 worden nog eens bijkomende buslijnen voorzien voor bediening van verschillende bedrijvenzones, waaronder die aan de zuidrand van de stad. In 2009 zal men met de pendellijnen dagelijks een 300–tal werknemers vervoeren naar verschillende Gentse bedrijvenzones.

Pendelfietsen moeten voor een makkelijke en snelle aansluiting zorgen op het openbaar vervoer. Tegen de zomer van 2006 zal er een verhuurdienst van fietsen aan het station Gent Sint-Pieters opgericht worden. Er wordt gestart met 100 pendelfietsen, die door iedereen te gebruiken zijn. Als deze dienst succesvol is, komen er nog fietsen bij. Een fietsherstelplaats zal op termijn opgericht worden om de fietsen te onderhouden. Voorlopig zullen afspraken gemaakt worden met bestaande diensten om deze service te leveren.

Minister Van Brempt: “Max Mobiel is een zeer mooi voorbeeld van wat we met het Pendelfonds kunnen doen: de ontwikkeling van een project op maat van een bedrijvenzone, dat toch gekaderd is in de uitgangspunten en doelstellingen van het globale Pendelplan. We ondersteunen dit project als Vlaamse overheid een aantal jaar en dan moet het zelfstandig kunnen draaien. Door de middelen van het Pendelfonds kunnen we nieuwe projecten woon-werkverkeer een kans geven. En kunnen we bedrijfsterreinen, die nu vaak nog verstoken zijn van openbaar vervoer, toch bereikbaar maken.”

Sociale economie: mobiliteitsproject creëert jobs

Een groot deel van de organisatie van het mobiliteitsproject wordt door de sociale economie gedaan. De chauffeurs van de bussen, de werknemers in de fietsherstelplaats,… zullen mensen zijn die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. Er wordt dus niet alleen voor een betere mobiliteit gezorgd, maar ook voor tewerkstelling van kansengroepen.

Sociaal Mobiliteitsbedrijf: nieuwe projecten in de toekomst

Max Mobiel is een project van het open partnerschap ‘Gent, stad in werking’. Partners in dit project zijn: de Stad Gent, de Provincie Oost-Vlaanderen, Stichting Interim - Vooruitzenden, het bedrijvencentrum DE PUNT, De Lijn Oost-Vlaanderen, VeGHO, ABVV en UNIZO. De partners zullen voor dit project ook gaan samenwerken in een nieuwe vennootschap die opgericht zal worden, namelijk Sociaal Mobiliteitsbedrijf Gent.

Eén van de uitgangspunten van het Pendelplan is een gedeelde verantwoordelijkheid. Dit project beantwoordt daaraan: zowel de overheden (gewest, provincie, stad) als de werkgevers en werknemers doen hun deel om dit project te doen slagen.

Het Sociaal Mobiliteitsbedrijf Gent zal trouwens nog bijkomende initiatieven voor woon-werkverkeer ontwikkelen. Er wordt gedacht aan carpooling, het aanbieden van snorfietsen, de mogelijkheid van een gegarandeerde thuisrit (als een werknemer met het openbaar vervoer gekomen is en later moet werken), enzovoort.

Meer informatie over het Pendelplan is te vinden op www.ministerkathleenvanbrempt.be

Persinfo: Sara Vercauteren, woordvoerster van minister Van Brempt, 02-552.63.69 of 0495-21.56.69Link :www.ministerkathleenvanbrempt.be


© 2018 - Vlaamse overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Beleid
De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website :
zie website vlaanderen.be voor meer info