Mobiel Vlaanderen

79 fietsprojecten krijgen steun vanuit het fietsfondsBRON : Kabinet van Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken
DATUM : 15-12-2020
TEKST :

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) heeft voor 2020 beslist om via het Fietsfonds voor 9,2 miljoen euro in 79 fietsprojecten te investeren, verspreid over heel Vlaanderen. “Via het Fietsfonds steunen we met de Vlaamse Overheid bovenlokale fietsvoorzieningen die deel uit maken van een fietsnetwerk dat de gemeentegrenzen overstijgt. De voorbije jaren werd voor het Fietsfonds telkens maximaal 10 miljoen euro voorzien. We hebben beslist om deze middelen met 50% te verhogen, zo worden de middelen voor het fietsfonds opgetrokken naar 15 miljoen euro in 2021 en 2022.”

Met dit Fietsfonds kunnen provincies gebundelde aanvragen indienen voor de aanleg van nieuwe fietsvoorzieningen die gemeentegrenzen overstijgen (Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk). De Vlaamse overheid stelt hier jaarlijks 10 miljoen euro voor ter beschikking, dit bedrag wordt in 2021 en 2022 opgetrokken naar 15 miljoen euro. Vlaanderen financiert telkens de helft van deze projecten, de provincies leggen daar 40% of 50% bij (afhankelijk van de provincie) waardoor in sommige provincies 100% van de totale investeringskost wordt gedragen. Gemeenten passen het eventueel resterend bedrag bij.

Vlaams minister Lydia Peeters voorziet maar liefst 335 miljoen euro aan fietsinvesteringen in 2021. “We willen een fietsreflex creëren bij elke Vlaming zodat die bij elke verplaatsing spontaan naar de (deel-)fiets reikt. Dit impliceert dat er veilige en voldoende brede fietsinfrastructuur moet zijn en daar gaan we op inzetten. Tegelijk willen we de fietsambitie bij alle overheden verhogen. Door samen te werken kunnen we snel zorgen voor meer en betere fietspaden en fietssnelwegen en het Fietsfonds maakt dit mee mogelijk.”

Concreet maakt minister Peeters voor 2020 binnen het fietsfonds 9,2 miljoen euro vrij voor 79 fietsprojecten. Via deze subsidies zal er 25 km aan fietssnelwegen bijkomen.