Mobiel Vlaanderen

Tweede fase werken Antwerpse Ring start op 26 maart 2005BRON : Kabinet van minister Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
DATUM : 07-02-2005
TEKST : Ring-rapport vormt leidraad voor toekomstige infrastructuurwerken in Vlaanderen

Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, bepaalt de startdatum voor de heraanleg van de Antwerpse Ring op 26 maart. Concrete maatregelen moeten de tweede fase van de werken aan de Ring vlot laten verlopen. Uit het Ring-rapport van de eerste fase haalt de minister drie krachtlijnen om toe te passen op alle grote infrastructuurprojecten van de Vlaamse overheid in de toekomst.

In de loop van februari starten voorbereidende werken met de eerste echte hinder. De afrit Borgerhout gaat dicht tussen 14 februari en 14 maart. Dit is essentieel om tijdens de hoofdperiode de Singel vlot te bereiken vanaf de E313/E34. Het complex K. Silvertoplaan richting Antwerpen sluit van 21 februari tot 10 maart. Dit om tijdens de hoofdperiode Antwerpen Zuid bereikbaar te houden. De werken op wegen die aansluiten op de AMAM-tunnel gebeuren tijdens de sluiting van de AMAM-tunnel tot 7 maart.

Vanaf 26 maart moet al het lokale verkeer met bestemming Antwerpen over de Singel. Het doorgaande verkeer naar de autosnelwegen en de haven moet via de Ring, net zoals in de eerste fase. Een 3-tal weken later komt het verkeer op de Ring effectief op 2x2 versmalde rijstroken over de hele lengte. Alle Minder Hinder maatregelen uit de eerste fase blijven gelden of worden heropgestart. Bij de tweede fase horen ook de grote onderhoudswerken van de verkeerswisselaars op de Ring: de E313/E34, de E19 en de A12. In de loop van volgende week worden meer details van de planning vrijgegeven. Het staat vast dat er opnieuw gewerkt wordt voor een periode van 5 maanden. Tijdens de maand juli geldt in de Kennedytunnel opnieuw het verbod voor brede voertuigen. Al het verkeer moet dan in twee richtingen door één tunnelkoker.

Extra Minder Hinder maatregelen moeten tweede fase ook vlot laten verlopen

Minister Kris Peeters neemt concrete maatregelen om de tweede fase van de werken aan de Ring, die zich complexer aankondigen dan de eerste, vlot te laten verlopen. "Deze maatregelen dienen om tot een zo goed mogelijk evenwicht te komen tussen een efficiënte uitvoering van de werken enerzijds en een maximale doorstroming van het verkeer tijdens de werken anderzijds. Het afsluiten van de op- en afritten gebeurt gefaseerd, niet tegelijkertijd. Tijdens de werken in de Kennedytunnel worden extra pictogrammen geplaatst om het verbod voor brede voertuigen in de maand juli nog duidelijker aan te geven. Er komt een specifieke werfleider 'signalisatie' om snel, waar nodig, aanpassingen uit te voeren en om toezicht te houden op de eenduidigheid en leesbaarheid van de signalisatieborden. Er komt een opsplitsing van de werken in verschillende fases om de bereikbaarheid van alle zones in en rond Antwerpen te blijven garanderen. Zo gaan we bijvoorbeeld vooraf het complex K. Silvertoplaan vernieuwen om Antwerpen-Zuid tijdens de hoofdperiode bereikbaar te houden", aldus minister Kris Peeters.

Het Ring-rapport bevat drie krachtlijnen om toe te passen op alle toekomstige grote infrastructuurwerken van de Vlaamse overheid

Minister Kris Peeters heeft, op basis van de ervaringen uit de vorige hoofdperiode, een Ring-rapport opgesteld met drie krachtlijnen die regels opleggen voor alle toekomstige grote infrastructuurwerken van de Vlaamse overheid. Werken met zware verkeershinder worden zoveel mogelijk uitgevoerd in de autoluwere periodes: Paasvakantie, zomervakantie, weekends en ’s nachts. Bij alle grote werken moet een coördinatiecentrum Minder Hinder ingericht worden van waaruit de projectleiding, de vertegenwoordigers van de betrokken steden en gemeenten, de administraties, het openbaar vervoer, de fietsers en voetgangers, de communicatiemensen en doelgroepmanagers voor bijvoorbeeld bedrijven, handelaars en scholen samen maatregelen uitwerken om de werken zo vlot mogelijk en met zo weinig mogelijk hinder te laten verlopen. Massacommunicatie moet zorgen voor een gedragswijziging en een draagvlak bij het grote publiek voor, tijdens en na de werken. Volgende massacommunicatiemiddelen worden onder andere ingeschakeld: één centrale website, de Vlaamse Infolijn, elektronische nieuwsflashes en Verkeersjournaals op televisie en radio.

Voor meer informatie over de werken aan de Ring kan men gratis bellen naar de Vlaamse Infolijn op 0800 3 02 01 (elke werkdag van 9 tot 19 uur) of kan men de website www.werkenantwerpen.be raadplegen.

persinfo: Luc De Seranno, woordvoerder van minister Peeters - tel. 02 5526644

e-mail: persdienst.peeters@vlaanderen.beLink :www.werkenantwerpen.be