Mobiel Vlaanderen

PPS moet toekomst Mercator veiligstellenBRON : Kabinet van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
DATUM : 23-12-2005
TEKST : Op voorstel van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, en Dirk Van Mechelen, Vlaams minister bevoegd voor erfgoed heeft de Vlaamse Regering vandaag haar goedkeuring verleend aan het uitwerken van een Publiek Private Samenwerking (PPS) voor het toekomstige beheer en exploitatie van het voormalige schoolschip Mercator. De Vlaamse Regering belast de Participatie Maatschappij Vlaanderen met de uitwerking van deze PPS-formule.

Het beheer en de exploitatie van het voormalige schoolschip Mercator is aan een noodzakelijke wijziging toe. De opbrengsten van de huidige exploitatie door de VZW Mercator zijn immers niet toerijkend voor de verdere instandhouding van dit historisch waardevol zeilschip. Anderzijds zijn er mogelijkheden om de Mercator een nieuwe toekomst te bezorgen als (beperkt) varend schip. Er is immers een hernieuwde belangstelling voor historische zeilschepen.

Het zeilschip 'Mercator' is een driemaster van 58m die in 1932 gebouwd werd. Het was oorspronkelijk een opleidingsschip voor officieren van de Belgische koopvaardij (Hogere Zeevaart-school). In 1961 werd de Mercator uit de vaart genomen en in beheer gegeven aan de VZW Mercator die onder de hoge bescherming van Koning Albert II staat.

Een nieuwe rendabele formule van beheer en exploitatie moet de toekomst van de Mercator veilig stellen. Daarbij is een PPS-constructie (Publiek Private Samenwerking) een voor de hand liggende oplossing. In afwachting van zijn definitieve bestemming, dienen ook maatregelen genomen te worden om het huidige beheer en exploitatie van de Mercator verder te verzekeren. Het schip dient immers in aanvaardbare staat van onderhoud gehouden te worden. Ook de veiligheid aan boord moet verder gegarandeerd worden.

"Wij vinden het belangrijk dat op deze wijze nu de basis wordt gelegd voor de instandhouding en het toekomstige beheer en exploitatie van een monument uit het Vlaams maritiem erfgoed met een zeer grote symboolwaarde", aldus ministers Peeters en Van Mechelen.

Persinfo:
Luc De Seranno, woordvoerder van minister Peeters - tel. 02-552.66.44
e-mail: persdienst.peeters@vlaanderen.be

Philippe Heyvaert, woordvoerder van minister Van Mechelen – tel. 02-552.67.04
e-mail: persdienst.vanmechelen@vlaanderen.be