Mobiel Vlaanderen

Geen Dienst Vreemdelingenzaken meer bij ticketcontrole op tram en busBRON : Kabinet van Kathleen Van Brempt, Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen
DATUM : 19-12-2005
TEKST : Vlaams minister van Mobiliteit Van Brempt kondigt aan dat bij toekomstige controleacties, waar De Lijn samenwerkt met de lokale politie, de Dienst Vreemdelingenzaken niet meer zal betrokken worden. Tot hier toe gebeurde dit soms op vraag van de lokale politie. De nieuwe afspraken zullen overlegd worden met de lokale politie Antwerpen.

De Lijn organiseerde afgelopen jaar acht grootschalige controleacties in samenwerking met de lokale politie Van Antwerpen. Van die acht acties vonden er twee plaats op lijn 12, de andere zes in de prémetro. Voor De Lijn zijn de grootschalige acties één van de vele manieren om zwartrijden aan te pakken, naast de inzet van Lijnspotters die een vorm van sociale controle uitoefenen, en de dag-in-dag-uit controles met kleinere controleteams op alle trajecten van De Lijn.

Bij de meer grootschalig acties doet De Lijn beroep op de lokale politie. Die zorgt voor de nodige ondersteuning in het geval er sprake is van weerbarstigheid bij personen die geen geldig vervoersbewijs kunnen voorleggen, of wanneer de identiteit dient gecontroleerd te worden van reizigers die hun boete niet meteen kunnen of willen betalen.

“De controles moeten echter beperkt blijven tot wat ze zijn: controles op zwartrijden”, aldus Van Brempt. “De Dienst Vreemdelingenzaken is hierbij niet op haar plaats”.

Het kan dus volgens Van Brempt niet de bedoeling zijn om de identiteit te controleren van reizigers die in het bezit zijn van een geldig vervoersbewijs. De acties van het afgelopen jaar, waar De Lijn en de lokale politie samenwerkten, worden momenteel in overleg met de stad en De Lijn geëvalueerd. Indien nodig worden dergelijke acties bijgestuurd.

Meer info:
Sara Vercauteren, woordvoerster minister Van Brempt, 0495-21.56.69