Mobiel Vlaanderen

FAQ autokeuringBRON : Kabinet van Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken
DATUM : 20-03-2020
TEKST :

1 Waarom werd de autokeuring gesloten?

Deze beslissing werd eenzijdig door GOCA genomen.

2 Werd u betrokken bij deze beslissing?

Over deze beslissing zijn er contacten geweest tussen GOCA en mijn administratie. Aanvankelijk was GOCA vragende partij om de keuringen te laten doorgaan, maar gaandeweg bleek dit voor hen niet mogelijk. GOCA heeft vervolgens zelf beslist de keuringscentra te sluiten.

3 Waarom gaan de keuringscentra opnieuw open?

Het volledig sluiten van de centra heeft ongewenste effecten. Vooral in het kader van de noodzakelijke dienstverlening door de logistieke sector aan voedingswinkels en zorginstellingen moeten we alles in het werk stellen om deze mensen veilig op weg te kunnen laten gaan.

4 Kan ik mijn personenwagen opnieuw laten keuren?

Neen, dit kan niet. Enkel in geval van een herkeuring kan u zich aanbieden. In alle andere gevallen wordt de geldigheidstermijn van uw keuringsbewijs met 4 maanden verlengd na het opheffen van de coronamaatregelen.

5 Wat moet ik doen indien er bij eerste keuring enkel kleine gebreken werden vastgesteld?

Indien u bij een eerste keuring een bewijs met beperkte geldigheid meekreeg omwille van kleine gebreken kunt u zich bij een erkende garagist aanbieden om dit te laten herstellen. De garagist kan hiervoor een afzonderlijk attest geven, zodat uw keuringsbewijs geldig blijft. De garagisten krijgen hiervoor een modelattest.

Kleine gebreken:

 • Afstellen lichten, uitlaatgassen.
 • Vervanging voorruit, ruitenwissers, spiegels, lichten, remblokken.
 • Herstellen van het koetswerk.
 • Plaatsen van het brandblusapparaat, gevarendriehoek, verbandkistje en fluoriserend vestje.

6 Kan ik langsgaan met mijn oldtimer of kampeerwagen?

Neen, voor deze categorieën worden geen keuring uitgevoerd.

7 Welke voertuigen mogen wel naar de keuring?

Bedrijfsvoertuigen/ Bus en Car (+ 3.5 Ton )

 • Eerste keuring
 • Periodieke keuring voor voertuigen waarvan de geldigheid van het keuringsbewijs binnen de 8 kalenderdagen vervalt.
 • Technische herkeuring
 • Administratieve keuring voor inschrijving

8 Welke maatregelen worden genomen om problemen met ongekeurde voertuigen te voorkomen?

Voor iedereen die na 13 maart naar de keuring moest gaan wordt de termijn verlengd met 4 maanden na het opheffen van de noodmaatregelen. Dit geldt zowel voor de eerste keuringen als de periodieke keuringen.

Voor de herkeuringen volstaat het om de kleine herstellingen te laten attesteren door een erkende garagist.Dit is voor hetafstellen van lichten en uitlaatgassen, de vervanging van de voorruit, ruitenwissers, spiegels, lichten en remblokken, het herstellen van het koetswerk en het plaatsen van het brandblusapparaat, gevarendriehoek, verbandkistje en fluorescerend vestje.

9 Wat met de verkeersveiligheid?

De technische keuring van voertuigen speelt een essentiële rol in de verkeersveiligheid.
Mensen waarvan het keuringsattest van hun voertuig vanaf 13 maart verloopt, roepen wij op om de volgende richtlijnen te volgen:

 • Er is een duidelijk mankement aan uw voertuig? U moet, zoals steeds, hiervoor zo snel mogelijk uw garagist contacteren om een herstelafspraak te maken.
 • Er is geen duidelijk gebrek aan uw voertuig? De geldigheidstermijn van uw keuringsbewijs wordt met 4 maanden verlengd na het opheffen van de coronamaatregelen


10 Kan ik voorlopig een sanctie krijgen van de politie of een andere instelling?

Neen, u kan geen sanctie krijgen. Politiediensten worden geïnformeerd over dit Ministerieel Besluit.

U kan wel een sanctie krijgen van de politie als uw voertuig duidelijk niet voldoet aan de veiligheidsvereisten ook al zit u nog in uw geldige keuringstermijn of de verlengde termijn.Hier verandert er niets, u moet zich op een veilige manier op de weg begeven. Deze maatregel is geen vrijgeleide om zich met onveilige voertuigen op de weg te begeven.

11 Hoe worden deze maatregelen wettelijk geregeld?

De verlenging van de keuringstermijn én de herkeuring via attest van een erkend garagist worden geregeld via een Ministerieel Besluit.

12 Hoe zullen de keuringsstations de voorzorgsmaatregelen respecteren?

De keuringsstations zullen werken volgens duidelijke richtlijnen en regels volgens de voorschriften van de federale overheidsdienst Volksgezondheid om zowel de bestuurder als de controleur te beschermen.Minister Lydia Peeters roept iedereen op deze richtlijnen en regels steeds te respecteren in het belang van iedereen.

13 Wanneer vallen we terug in het normale regime?

Vanaf 4 maanden na het opheffen van de noodmaatregelen.

14 Kan mijn garage open blijven?

Garages kunnen open blijven voor herstelling. Dit is zo bepaald in het federale ministeriële besluit op vraag van de Nationale Veiligheidsraad.

15 Wat is de normale gang van zaken?
https://www.vlaanderen.be/technische-keuring-van-voertuigen

16 Welke hygiënemaatregelen kunnen worden genomen?

 • Bij de autokeuring zijn de adviezen om afstand te houden relatief eenvoudig toe te passen.
 • De controleurs kunnen door geregeld de handen te wassen in voldoende mate veilig werken
 • Er wordt aan mensen die ziek zijn gevraagd de autokeuring uit te stellen.

17 Ben ik nog gedekt door mijn verzekering als ik een ongeval krijg tijdens mijn verlengingstermijn?

Elke bestuurder moet te allen tijde nagaan of zijn voertuig geschikt is om veilig rond te rijden. Dat wil zeggen dat ook in normale omstandigheden duidelijk zichtbare gebreken niet verzekerd zijn. In alle andere gevallen verplaatst u zich, gezien de verlenging, met een geldig keuringsbewijs.

18 Kan ik mijn auto laten keuren voor verkoop?

U kunt momenteel geen auto laten keuren voor verkoop.