Mobiel Vlaanderen

Werken Antwerpse Ring voorbeeldcase in het buitenland



BRON : Kabinet van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
DATUM : 14-12-2005
TEKST : Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Leefmilieu, Energie en Natuur, heeft vandaag naar aanleiding van de KVIV- studiedag ‘Minder Hinder’ de werkzaamheden aan de Antwerpse Ring geëvalueerd. De minister is over het algemeen tevreden over het verloop van de werken. Wat de toekomstige wegenwerken in Vlaanderen betreft, wil hij zowel de succesfactoren als de punten die voor verbetering vatbaar zijn, meenemen. Binnenkort wordt het evaluatierapport gefinaliseerd.

Op de studiedag werden alle aspecten van de werken aan de Antwerpse Ring besproken en toegelicht. Uit de positieve reacties uit het buitenland over het verloop van de werkzaamheden blijkt dat de Antwerpse Ring een internationale voorbeeldcase is. ‘Niet door een gelukkig toeval maar door een optimale samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven en dankzij de positieve ingesteldheid van alle weggebruikers die dagelijks gebruik maakten van de Antwerpse Ring of voor de geboden vervoersalternatieven hebben gekozen, is de Antwerpse Ring een succesverhaal geworden’.

Minister Peeters geeft aan dat het evaluatierapport van de R1 alle aspecten van de werkzaamheden heeft geëvalueerd, gaande van de werforganisatie, de aanbestedingsprocedure, de communicatie tot en met de signalisatie. Het rapport houdt niet enkel rekening met de succesfactoren, maar ook met de zaken die nog beter kunnen. Ook deze lessen zijn volgens de minister van groot belang voor de toekomst.

Minister Peeters wees erop dat er in de toekomst nog heel wat grootschalige projecten zitten aan te komen. Zoals bijvoorbeeld de noordelijke wegontsluiting van de luchthaven van Zaventem, de Noord-Zuid verbinding te Helchteren/Houthalen (Limburg), de ontdubbeling van de Scheldebrug te Temse, de Noord-Zuid verbinding Kempen, het omvormen van de AX havenrandweg Zuid naar Zeebrugge, en het vervolledigen van de zuidelijke tak van de R4 te Merelbeke. Ook voor deze projecten kan de aanpak van de Antwerpse Ring bruikbaar zijn. De minder hinder-maatregelen voor de Antwerpse Ring moeten volgens de minister een toolbox vormen waaruit in de toekomst kan worden geput. Bijkomend gaf minister Peeters in de loop van 2005 de administratie Wegen en Verkeer de opdracht om meer aandacht te besteden aan de implementatie van minder hinder bij openbare werken. Een werkgroep heeft in het afgelopen jaar de inzet van bereikbaarheidsadviseurs geëvalueerd. Dit is vertaald in een aantal bijsturingen van het systeem:
Concreet betekent dit dat eind dit jaar in alle provincies een bereikbaarheidsadviseur zal aangesteld zijn. Zij zullen onder meer instaan voor een betere communicatie en een optimale bereikbaarheid. Verder zullen zij informatie verstrekken in verband met de mogelijkheden die een aantal (nieuwe) wetgevingen bieden aan de handelaars tijdens werken.
Bovendien zal in het voorjaar van 2006 in elke provincie een coördinatiepunt wegenwerken zijn opgericht. Dit coördinatiepunt heeft als taak om de verschillende werken van de overheid, aannemers, nutsmaatschappijen en privé-instanties zo goed als mogelijk op elkaar af te stemmen.

“In 2002 moesten wij nog in het buitenland gaan kijken hoe men dergelijke grootschalige werken zoals de Antwerpse Ring aanpakt. Nu, in 2005, komt men vanuit het buitenland naar ons kijken”, besluit minister Peeters.

persinfo: Luc De Seranno, woordvoerder van minister Peeters - tel. 02-552.66.44
e-mail: persdienst.peeters@vlaanderen.be