Mobiel Vlaanderen

Pendelplan: 10 % minder auto's in woon-werkverkeer tegen 2010BRON : Kabinet van Kathleen Van Brempt, Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen
DATUM : 28-11-2005
TEKST :

Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt stelde vandaag, maandag 28 november 2005, het Pendelplan voor. Dit plan moet het aandeel auto's in het woon-werkverkeer terugbrengen van 70% tot 60% in 2010. De aandelen van openbaar vervoer en fiets in het pendelverkeer moeten stijgen naar minstens 20%.

"Het Pendelplan, voor een duurzaam woon-werkverkeer". Dat is de naam van het plan waarmee Minister Van Brempt het woon-werkverkeer in Vlaanderen wil aanpakken. Het plan is tot stand gekomen dankzij overleg met alle partners in het Vlaamse woon-werkverkeer: openbaar vervoermaatschappijen, provincies, sociale partners, Vlaamse Stichting Verkeerskunde, mobiliteitsverenigingen, enzovoort. Het plan werd vrijdag 25 november goedgekeurd op de Vlaamse regering.


Waarom een pendelplan?

Elke dag moeten zo'n 2,5 miljoen Vlamingen op het werk geraken. Het woon-werkverkeer staat daarmee in voor een aanzienlijk deel van onze totale mobiliteit. Vooral tijdens de spitsperiodes. 70% van al die verplaatsingen gebeurt met de wagen. Nochtans woont 27% van de mensen op minder dan 5 kilometer van zijn/haar werk. De dominante positie van de auto eist een zware tol. De congestie, de vervuiling en de verkeersonveiligheid die daaruit voortvloeien zijn enorm schadelijk. Ook heeft dit verplaatsingspatroon sociale gevolgen voor mensen zonder wagen.


Welke maatregelen?

Het pendelplan omvat zowel maatregelen die vanuit het eigen beleidsdomein mobiliteit kunnen genomen worden als maatregelen die in samenwerking moeten gebeuren met andere beleidsinstanties, sociale partners en het middenveld. Een greep uit de belangrijkste maatregelen:

 • Elke provincie 1 mobiliteitspunt voor bedrijven
  Het mobiliteitspunt zal voor alle bedrijven uit een provincie een duidelijk aanspreekpunt zijn voor alles wat met woon-werkverkeer te maken heeft. Tegen 2007 heeft elke provincie haar mobiliteitspunt, waar De Lijn en de provincies zullen samenwerken.

 • Het Pendelfonds: meer dan 8 miljoen euro voor pilootprojecten
  Het Pendelfonds voorziet meer dan 8 miljoen euro voor pilootprojecten woon-werkverkeer. De selectie van de pilootprojecten start begin 2006. Er is ruimte voor een tiental grote projecten.

 • Extra middelen voor inspanningen bedrijven
  Door de mobiliteitsconvenanten open te trekken naar bedrijven, kunnen bedrijven extra middelen krijgen van de Vlaamse overheid om duurzame mobiliteitsmaatregelen te realiseren. Bv. Fietsenstallingen, autodeelprojecten, bedrijfsvervoerplannen, sensibilisatie,…

 • Collectief bedrijfsvervoer over vrije busbanen
  Vrije busbanen en beddingen van De Lijn zullen worden opengesteld voor collectief bedrijfsvervoer.

 • 650 km meer fietspad voor fietsende werknemers
  Voor werknemers die de fiets gebruiken voor hun woon-werkverplaatsingen, wordt in Vlaanderen sinds 2001 een netwerk van ruim 11.700 km fietsvoorzieningen uitgebouwd langs gewest-, provincie- en gemeentewegen. Dat bevat ondermeer een 3300 km fietspaden langs gewestwegen, waarvan er nog een 20% nieuw moet worden aangelegd. We streven er naar om binnen 10 jaar de ontbrekende stukken aan te vullen, wat zal neerkomen op 650 kilometer meer fietspaden die bestemd zijn voor fietsende werknemers.

 • Extra openbaar vervoer
  Vanaf 2007 zal De Lijn stelselmatig de missing links in openbaar vervoer opvullen. Het gaat dan zowel over het ontsluiten van bedrijfsterreinen als over het uitvoeren van het Pegasusplan (Vlaamse ruit), Spartacus (Limburg), START (Zaventem), plan voor West-Vlaanderen,… In 2007 wordt hiervoor 13 miljoen euro uitgetrokken, in 2008 18 miljoen euro extra en in 2009 nog eens 18 miljoen extra.

 • Carpoolen en autodelen
  Er zal een extra impuls worden gegeven aan carpoolen. En autodelen zal uitgebreid worden naar bedrijven.

 • Oprichting Interministeriële Conferentie telewerken
  In het plan wordt voorgesteld om een Interministeriële Conferentie over telewerken op te richten op federaal niveau.


Meer informatie over het pendelplan is te vinden op www.ministerkathleenvanbrempt.be.


Persinfo:

Sara Vercauteren
Woordvoerster van minister Van Brempt
Tel. : 02/552.63.69 of 0495/21.56.69
e-mail : persdienst.vanbrempt@vlaanderen.be
Link :Persnota : Het Pendelplan - Voor een duurzaam woon-werkverkeer