Mobiel Vlaanderen

9,7 miljoen euro voor versnelde uitvoering van de 2de fase baggerwerken Kluizendok GentBRON : Kabinet van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
DATUM : 25-11-2005
TEKST : Op initiatief van Kris Peeters, de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, heeft de Vlaamse Regering vandaag beslist akkoord te gaan met de openbare aanbesteding van de 2e fase van de aanlegbaggerwerken voor het Kluizendok voor een bedrag van 9,7 miljoen euro.

Daar de bouw van de kaaimuur noord en de eerste helft van de kaaimuur zuid van het Kluizendok rond juni 2005 werden afgewerkt, en de bouw van de tweede helft van de zuidelijke kaaimuur inmiddels reeds voldoende ver gevorderd is, kan gestart worden met de 2e fase van de baggerwerken van het Kluizendok. De reeds gerealiseerde kaaimuren kunnen progressief vrijgemaakt worden teneinde de exploitatie van de vrijgebaggerde kaaimuren mogelijk te maken.

Om de gerealiseerde kaaimuren in deze 2de fase bereikbaar te maken, is het noodzakelijk om in totaal nog ongeveer 4,6 miljoen m³ grond weg te baggeren.

De vrijkomende grondspecie zal worden aangewend voor de ophoging van de nabijgelegen industrieterreinen ter hoogte van de wijk het Zandeken op het grondgebied van de gemeente Evergem. Het onteigeningsplan voor deze ophogingen is inmiddels goedgekeurd en de 1ste fase van de onteigeningen is lopende. Ook het bestek voor de afbraak van de woningen is reeds opgesteld en zal eerstdaags worden aanbesteed.

Er kan aldus gestart worden met de uitvoering van de 2e fase van de baggerwerken Kluizendok, waarbij de baggerwerken dienen te worden afgestemd op de verdere voortgang van de onteigeningen op het Zandeken.

‘Oorspronkelijk was voor 2005 maar 5 mio euro voorzien op het fysisch programma. Ik heb beslist om de werken versneld door te voeren door 9,7 mio euro nog in 2005 te laten vastleggen’, aldus minister Peeters.

persinfo: Luc De Seranno, woordvoerder van minister Peeters - tel. 02-552.66.00 e-mail: persdienst.peeters@vlaanderen.be