Mobiel Vlaanderen

Georganiseerd leerlingenvervoer in 1 basisschool op 3BRON : Kabinetten van de Vlaamse ministers Frank Vandenbroucke en Kathleen Van Brempt
DATUM : 09-11-2005
TEKST : In amper 36% van de basisscholen kunnen leerlingen gebruik maken van georganiseerd leerlingenvervoer. Dat blijkt uit een enquête die het departement Onderwijs heeft uitgevoerd bij alle Vlaamse basisscholen. In de provincie Antwerpen is de verhouding met 25% het laagst. De ritten worden zelden netoverschrijdend georganiseerd. Minder dan 1 rit op 10 vervoert kinderen uit verschillende netten.

Bij de vorming van de Vlaamse regering is afgesproken dat er in geïnteresseerde steden en gemeenten netoverschrijdend gratis vervoer voor leerlingen van het basisonderwijs ingevoerd zal worden. Frank Vandenbroucke (Onderwijs) en Kathleen Van Brempt (Mobiliteit) willen meer in het algemeen ook veel aandacht geven aan veilig en gezond naar school gaan (per fiets of te voet). Om dit alles voor te bereiden heeft het departement Onderwijs eind 2004 een vragenlijst verstuurd naar 3.681 vestigingen van basisscholen in Vlaanderen. Van 88,5% is een antwoord ontvangen.

De enquête peilde naar de initiatieven om de kinderen veilig van huis naar school en terug te brengen. Zeer populair blijkt de zogenaamde rij te zijn. Rijen vertrekken vanuit de school onder begeleiding van een leerkracht en volgens een welbepaalde reisweg naar verschillende uitvalswegen aan de rand van de stad. Meer dan de helft van de basisscholen organiseert rijen. Pooling, waarbij leerlingen gezamenlijk naar school komen onder begeleiding van ouders, is minder ingeburgerd. Bijna 1 op 5 scholen heeft ook een Kiss & Ride-zone afgebakend waar ouders kort kunnen parkeren zodat de kinderen veilig kunnen uitstappen.

Resultaten enquête veilige schoolomgeving

West-Vl Oost-Vl Antw Limb Vl-Br - Bru Vlaanderen
Rij 72% 60% 54% 41% 39% 53,65%
Kiss & Ride 19% 19% 15% 23% 21% 18,98%
Fietspooling 9% 10% 11% 11% 8% 9,80%
Voetpooling 7% 5% 4% 21% 5% 4,85%
Autopooling 10% 7% 6% 4% 7% 6,79%
Kunnen leerlingen gebruik maken van leerlingenvervoer? 41% 39% 25% 40% 41% 36,39%
Organiseert de school zelf leerlingenvervoer? 20% 18% 12% 22% 13% 17,14%


In 1 basisschool op 3 wordt leerlingenvervoer per bus georganiseerd. Het departement heeft ook nagevraagd hoe de ritten verdeeld zijn over de netten. Hieruit blijkt dat het Gemeenschapsonderwijs 41,5% van de ritten organiseert, het Vrij onderwijs 31,5% en het Officieel gesubsidieerd onderwijs 18,3%. Maar 8,7% van de ritten gebeurt netoverschrijdend.

Van alle kinderen in het basisonderwijs komt 6,2% met georganiseerd leerlingenvervoer naar school. In de basisscholen van het gemeenschapsonderwijs is dit 20,6%. In het vrij onderwijs is de verhouding 2,4% en in het officieel gesubsidieerd onderwijs 5%. Dit verschil heeft voornamelijk te maken met de dichtheid van het vrije net, waardoor er vaker scholen op wandelafstand zijn.

Verhouding geschat aantal vervoerde leerlingen met totaal aantal leerlingen

Net West-Vl Oost-Vl Antw Limb Vl-Br - Bru Vlaanderen
Gemeenschapsonderwijs 21,33% 15,65% 21,63% 40,22% 10,88% 20,64%
Vrij onderwijs 2,25% 2,63% 1,24% 4,24% 2,28% 2,36%
Officieel gesubsidieerd onderwijs 4,03% 5,20% 2,77% 11,24% 6,42% 5,03%
Totaal 5,58% 6,01% 4,62% 11,71% 5,69% 6,22%


Opgelet: de aantallen van het netoverschrijdend leerlingenvervoer zijn alleen verrekend in de cijfers in vetjes.

Persinfo:
Sara Vercauteren, woordvoerster minister Van Brempt: 02-552.63.69 en 0495-21.56.69
sara.vercauteren@vlaanderen.be