Mobiel Vlaanderen

Energiezuinig rijden kan tot 10% van de brandstofkosten besparenBRON : Kabinetten van de Vlaamse ministers Kris Peeters en Kathleen Van Brempt
DATUM : 03-11-2005
TEKST : Kris Peeters, Vlaams minister van Leefmilieu en Kathleen Van Brempt, Vlaams minister van Mobiliteit hebben vandaag de campagne ¨Je brandstofkosten afremmen? Rij zuinig¨ voorgesteld. Want het rijgedrag aanpassen en dus energiezuinig of defensief rijden is goed voor de portemonnee, voor het milieu en voor de verkeersveiligheid.

Zuinig rijden kan gemiddeld 2 à 10% van de brandstofkosten besparen. Een chauffeur die nu energieverslindend rijdt, kan zelfs een winst boeken van 30% als hij zuinig rijdt. Het rijgedrag aanpassen en dus zuinig rijden betekent immers: zo vroeg mogelijk naar een hogere versnelling schakelen, niet te snel rijden, tijdig gas loslaten bij vertragen, op het verkeer anticiperen en met gelijkmatige snelheid rijden, rustig starten zonder gaspedaal, de motor afzetten bij stops (aan opengedraaide bruggen bijvoorbeeld), enz.

De ministers hebben vandaag, donderdag 3 november, de proef op som genomen. Ze rijden elk in een wagen van hetzelfde type en hetzelfde bouwjaar ongeveer 66 kilometer op de snelweg tussen Brussel en Wetteren. De ene minister rijdt op een defensieve, en dus energiezuinige, manier. Hij/zij anticipeert meer op wat er op de weg gebeurt en rijdt gemiddeld 100 km/uur. De andere minister rijdt op een meer energieverslindende manier en aan een gemiddelde snelheid van 120 km/u. De test moet aantonen dat men door zijn rijgedrag en –stijl aan te passen brandstofkosten kan besparen.

Meetcampagnes van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) in reële verkeerssituaties, tonen aan dat het rijgedrag van de chauffeur een belangrijke invloed heeft op werkelijke verbruiks- en emissiewaarden. Het is ook algemeen bekend dat een aangepast rijgedrag aan de verkeerssituatie een belangrijke impact heeft op de verkeersveiligheid.

Zuinig rijden: goed voor de portemonnee

Brandstofkosten vormen een vijfde van de totale autokosten. Met de stijgende brandstofprijzen wordt dit deel steeds groter. Door zuinig te rijden kan men gemiddeld 2 à 10% besparen. Maar een chauffeur die momenteel energieverslindend rijdt, kan door zijn/haar rijstijl aan te passen, tot 30% besparen.

Een gemiddelde chauffeur die 15.000 kilometer aflegt per jaar kan tot 136 euro per jaar besparen door zuinig te rijden (gerekend aan een brandstofbesparing van 10%, aan een gemiddeld verbruik van 7 liter/100 km en aan 1,3 euro/liter).

Zuinig rijden: goed voor verkeersveiligheid

Zuinig rijden is dus ook defensief rijden, zodat de kans op (zware) ongevallen daalt. Bovendien verkleint dan de remafstand. Daardoor vermindert het aantal kop-staart-aanrijdingen. Door defensief en zuinig te rijden, verbetert de veiligheid op onze wegen.

Het aantal doden per duizend letselongevallen neemt exponentieel toe naarmate de toegestane snelheid hoger ligt. Volgende tabel geeft een idee voor personenwagens:

Snelheidslimiet Ernst (aantal doden per 1000 ongevallen
70 km/u 32
90 km/u 47
120 km/u 59


Bron: http://wegcode.be/

Zuinig rijden: goed voor milieu

En zuinig rijden is ook milieuvriendelijk rijden. Wie juist schakelt en zijn snelheid aanpast aan de verkeerssituatie, zorgt voor een vermindering van de uitstoot van CO2 (koolstofdioxide) van 5 % in de stad en tot 25 % op de buitenwegen. De uitstoot van NOx (stikstofoxide, wat bijdraagt tot ozonvorming en tot de verzuring van ons leefmilieu) wordt zelfs gehalveerd, zowel in als buiten de stad. Dat blijkt uit een studie van de Vrije Universiteit Brussel en de Nederlandse Onderzoeksinstelling TNO in opdracht van AMINAL.

Zuinig rijden kan dan ook onder meer een bijdrage leveren tot het realiseren van de Kyoto-doelstellingen door het reduceren van de broeikasgasemissies zoals CO2. Het verkeer heeft hierin een belangrijke rol te spelen. Het reductiepotentieel ten gevolge van een zuinige rijstijl (voor personenwagens, vrachtwagens en bussen) kan geschat worden op minstens 405.000 ton CO2 jaarlijks in de periode 2008 tot 2012.

Een lagere uitstoot van vervuilende stoffen is trouwens niet enkel beter voor het milieu, maar heeft ook effect op de gezondheid. Dit geldt vooral voor de bevolkingsgroepen die uitermate gevoelig zijn voor luchtvervuiling, met name kinderen, ouderen, astmapatiënten en personen met ademhalingsproblemen.

Zuinig rijden: onderdeel van rijopleiding

De Bond Beter Leefmilieu (BBL) en de Federatie van de Beroepsautorijscholen van België vzw (FAB) zijn in juli 2005 gestart met het pilootproject ‘Wijs op weg’, ondersteund door minister Van Brempt. Dit project geeft 100 toekomstige chauffeurs een bijkomende opleiding duurzame mobiliteit en milieuvriendelijk rijden.

Het zou goed zijn, moesten nieuwe chauffeurs in hun rijopleiding direct de principes van zuinig rijden meekrijgen. Minister Van Brempt zal aan de federale minister van Mobiliteit Landuyt vragen om zuinig rijden op te nemen in de rijopleiding. Belangrijk daarbij is dat de rij-instructeurs zelf eerst opgeleid worden. Hiervoor kan bijvoorbeeld een teach-the-teacher-systeem opgezet worden.

Zuinig rijden: andere factoren

Niet alleen het rijgedrag maar ook de bandenspanning, het al dan niet inschakelen van airconditioning en de aanwezigheid van in-car apparatuur zoals cruise control en boordcomputer, hebben invloed op het brandstofverbruik en de CO2-emissies. Het rijden met de juiste in plaats van een te lage bandenspanning levert een besparing van 2% brandstofverbruik op. Het gebruik van in-car apparatuur heeft een brandstofbesparend effect van gemiddeld 5%. En een ingeschakelde airco geeft gemiddeld een toename van 27% in verbruik.

Bepaalde lokale structurele ingrepen op het vlak van verkeersveiligheid en doorstroming kunnen ook positieve milieu-effecten hebben. Invoering van zone 30 (10-15% CO2-reductie) en groene golf (20% CO2 reductie) zorgen voor een vlottere verkeersdoorstroming, een meer constante snelheid en dus minder emissies.

Minister Peeters wenst de dynamische verkeersregeling de komende jaren verder uit te bouwen. Dit heeft zowel positieve effecten op het milieu als op de mobiliteit/doorstroming.

Zuinig rijden: concrete tips

Om zuiniger te rijden, zijn er heel wat verschillende mogelijkheden. Een aantal van deze tips klinken bekend maar dan vooral vanuit de invalshoek veiligheid. Ze hebben een meerwaarde door een lager verbruik en minder emissies.
Met betrekking tot (het gebruik van) de wagen zelf:
- Gebruik de auto niet voor korte ritten, vooral met koude motor.
- Gebruik airco enkel indien nodig (buitentemperatuur hoger dan 20°c), schakel hem anders op ‘ECO’ zodat de verwarming wel blijft werken, maar de aircopomp geen energie vraagt. Een open raampje bij hoge snelheid geeft tot 5% meer brandstofverbruik en airco 10% meer.
- Hou de bandenspanning in de gaten.
- Skiboxen op het dak veroorzaken tot 10% meer brandstofverbruik, vooral bij hogere snelheden. Een fietsdrager op dak geeft 20 tot 30% meer brandstofverbruik. Plaats bijvoorkeur fietsen op een rek achteraan het voertuig en verwijder elk ongebruikt bagagerek of skibox.
- Laat uw wagen niet onnuttig geladen, maak steeds uw kofferruimte leeg.
- Zorg ervoor dat je vooraf je weg uitstippelt zodat je geen nodeloze omwegen moet rijden. Navigatiesystemen kunnen de bestuurder helpen via de kortste weg zijn bestemming te bereiken.
- Vermijd te rijden door de stad: het verbruik is er dubbel zo hoog als op de snelweg.
- Parkeer je wagen in de rijrichting waarin je de volgende keer weer zal wegrijden teneinde onnodig manoeuvreren met een koude, vervuilende motor te vermijden. Gas geven tijdens het starten tot een minimum beperken.
- Hou zelf je brandstofverbruik bij. Registratie en terugkoppeling van je brandstofverbruik en technische hulpmiddelen als on-board-diagnostic kunnen leiden tot brandstofbesparingen
- Als u voor diesel kies, kies dan een type met directe brandstof injectie (lage CO2)

Met betrekking tot het rijden zelf:
- Hou het motortoerental zo laag mogelijk en schakel dus zo snel mogelijk naar een hogere versnelling. Schakel onder 2500 tpm bij benzine en 2000 tpm bij diesel wagens. Vele bestuurders is geleerd om in hoge toerentallen te gaan om hoge koppels te hebben voor een goede acceleratie (¨sportieve¨ rijstijl). Met de huidige injectiemotoren heeft men echter al een hoog koppel bij een laag toerental en hoeft men dus de motor niet in hoge toerentallen te brengen.
- Rij met zo constant mogelijke snelheid
- Leg je motor stil als je ongeveer een halve minuut moet wachten.
- Rem op de motor in plaats van de ontkoppeling in te drukken en met de mechanische rem tot stilstand te komen, omdat moderne motoren automatisch de brandstoftoevoer afsluiten zodra er op de motor wordt afgeremd.
- Volg de verkeersstroom en anticipeer op hetgeen voor je gebeurt.
- Hou voldoende afstand ten opzichte van je voorligger. Hierdoor vermijd je dat je sterk moet afremmen wanneer je voorganger afremt.
- Verander niet onnodig van rijstrook.

Voor meer info: www.energiesparen.be

Persinfo:
Luc De Seranno, woordvoerder van minister Peeters: 02-552.66.44 en 0477-38.23.37
persdienst.peeters@vlaanderen.be

Sara Vercauteren, woordvoerster minister Van Brempt: 02-552.63.69 en 0495-21.56.69
sara.vercauteren@vlaanderen.beLink :www.energiesparen.be