Mobiel Vlaanderen

'Niet te snel is dik okay' - Nieuwe verkeersveiligheidscampagne van de Vlaamse overheidBRON : Departement Mobiliteit en Openbare Werken
DATUM : 15-04-2016
TEKST :

Dit weekend start een nieuwe verkeersveiligheids-campagne van de Vlaamse overheid en verschijnt Ray terug langs de Vlaamse wegen. Met de slogan "Niet te snel is dik okay" roept Ray automobilisten op om zich aan de snelheidslimieten te houden. Ook al beseffen 3 op de 4 Vlamingen dat te snel rijden gevaarlijk is, toch werden in de eerste zes maanden van 2015 er in Vlaanderen nog 978.202 pv's voor overdreven snelheid uitgeschreven. Bestuurders van Land Rover's en BMW's begaan de meeste snelheidsovertredingen.

Te hoge of onaangepaste snelheid verhoogt de kans op en de ernst van een ongeval. Algemeen wordt aangenomen dat 30% van de dodelijke ongevallen toe te schrijven zijn aan overdreven snelheid. Als we dit extrapoleren naar de Vlaamse ongevallencijfers, komt dat neer op 117 van de 390 verkeersdoden op de Vlaamse wegen in 2015.

Ray

Daarom prijken vanaf morgen de Ray-affiches opnieuw langs de Vlaamse snel- en gewestwegen. In zijn typische stijl wil Ray de weggebruikers laten nadenken over hun snelheid en beklemtonen dat een aangepaste snelheid een verstandige keuze is: "Niet te snel is dik okay". Die boodschap brengt Ray ook op de radio en ook op de sociale media laat @luisternaarray van zich horen. Met de campagne wil de Vlaamse overheid in de eerste plaats het besef dat té snel rijden gevaarlijk is nog eens onderstrepen.

Meer dan 5.400 snelheidsovertredingen per dag

Dat we het niet zo nauw nemen met de snelheidslimieten, blijkt uit het aantal pv's voor snelheidsovertredingen. In de eerste 6 maanden van 2015 werden er in Vlaanderen 978.202 snelheidsovertredingen vastgesteld. Dat zijn er gemiddeld 5.404 per dag. Niet alleen op snelwegen en buiten de bebouwde kom wordt te snel gereden, maar ook in de bebouwde kom en de zone 30 houden we ons niet aan de snelheidslimieten. Zo rijden bestuurders in de buurt van scholen nog altijd gemiddeld zo'n 42,1 km/u, terwijl de maximaal toegelaten snelheid daar 30 km/u is (Gedragsmeting snelheid in de bebouwde kom, BIVV, 2016).

Het cliché dat BMW-rijders tot de meest hardleerse snelheidsovertreders rekent, wordt bevestigd door cijfers van de politie. Met meer dan 108.000 pv's verzamelden zij de meeste snelheidsovertredingen. Volkswagen, Mercedes, Audi en Opel vervolledigen de top 5. Houden we rekening met het aantal ingeschreven voertuigen per merk, dan spant Land Rover de kroon, gevolgd door BMW, Volvo, Audi en Porsche en Mercedes op een gedeelde vijfde plaats.

Filtsmarathon

Naast de campagne zal er ook extra handhaving zijn. De politie houdt op 20 en 21 april opnieuw een flitsmarathon. Vanaf zes uur 's morgens zal de politie extra snelheidscontroles houden.

"Net voor de filtsmarathon willen we met Ray alle weggebruikers laten nadenken over hun snelheid en hen aanmanen zich aan de snelheidslimieten te houden. Doen ze dat niet, dan riskeren ze niet alleen een fikse boete of een rijverbod maar riskeren ze ook hun leven en dat van andere weggebruikers", zegt Koen Peeters van het departement Mobiliteit en Openbare Werken.