Mobiel Vlaanderen

Bijna 98% van de bestuurders bobt - Sensibilisering over alcohol in verkeer blijft nodigBRON : Departement Mobiliteit en Openbare Werken
DATUM : 04-02-2016
TEKST :

Bij de BOB-controles in Vlaanderen werden meer dan 274.000 bestuurders gecontroleerd op rijden onder invloed van alcohol. 5.925 bestuurders, of 2,2%, bliezen meer dan de toegelaten 0,5 promille. Van 1.381 bestuurders werd het rijbewijs ingetrokken.

Van 27 november tot 25 januari controleerden de lokale en federale politie in Vlaanderen 274.230 bestuurders op rijden onder invloed. In vergelijking met vorig jaar werd ruim een kwart meer bestuurders gecontroleerd.

  2014-2015 2015-2016 evolutie
Aantal uitgevoerde testen 216.910 274.230 +26,4%
Aantal positieve testen 2,5% (5.518) 2,2% (5.925) -0,3%
tussen 0,5 en 0,8 permille 0,9% (1.921) 0,7% (1.988) -0,2%
>0,8 permille 1,7% (3.597) 1,4% (3.937) -0,3%

Eén op de twee alcoholcontroles gebeurde met een "samplingtoestel". Dankzij dit toestel verlopen alcoholcontroles efficiënter, kunnen meer bestuurders in eenzelfde tijdspanne worden gecontroleerd en verhoogt de pakkans.

Minister van Mobiliteit en Openbare werken Ben Weyts : "Met 2,2% positieve bestuurders tijdens de BOB-campagne doen we iets beter dan vorig jaar. Toen blies 2,5% van de bestuurders positief en dat was een laagterecord. Dat we nu nog beter doen, betekent dat de Vlaming de BOB-boodschap goed heeft begrepen. Toch rijdt nog één op de 45 bestuurders met de wagen wanneer hij gedronken heeft. Dit is totaal onaanvaardbaar als we af willen van de schande van de 400 verkeersdoden. De zware drinkers in het verkeer pakken we best aan door handhaving in combinatie met flankerende maatregelen".

Dat 98% van de Vlaamse bestuurders de boodschap van BOB begrijpt, is voor minister Weyts geen reden om op zijn lauweren te rusten: "Sensibilisering over alcohol in het verkeer blijft nodig. Bij alcoholcontroles buiten de BOB-campagne zien we dat beduidend meer bestuurders positief blazen. Dat bewijst dat sensibilisering werkt én nodig blijf, want 'rijden = niet drinken' is nog niet bij iedereen de sociale norm".

Bij verkeersongevallen tijdens de BOB-campagne blies 8,5% van de bestuurders positief. Een duidelijk bewijs dat rijden onder invloed van alcohol het ongevalsrisico verhoogt.

Klik hier voor meer gedetailleerde gegevens - 220 kB