Mobiel Vlaanderen
   U bent hier :   Mobiel Vlaanderen >  Persbericht > Minister Crevits stelt winterplan 2011-2012 voor

Minister Crevits stelt winterplan 2011-2012 voorBRON : Kabinet van Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken
DATUM : 15-11-2011
TEKST :

Vandaag heeft Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits het winterplan 2011-2012 voorgesteld. Dat plan geeft een overzicht van de maatregelen die deze winter van kracht zijn om de wegen berijdbaar en veilig te houden. De afgelopen twee bijzonder strenge winters werden er al heel wat wijzigingen aangebracht in de werkwijze van de strooidiensten. Er werd ook een protocol in het kader van extreme winterse omstandigheden in het leven geroepen. Voor deze winter wordt dat plan verder geoptimaliseerd. Enkele nieuwigheden zijn : een grotere beginvoorraad zout, een nieuwe aanpak van strooien bij zouttekort, een proefproject op fietspaden en betere afspraken tussen het Agentschap Wegen en Verkeer en De Lijn en informatiesessies voor de gemeenten.

Extra zoutvoorraad en efficiënter strooien

De zoutvoorraad van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werd aan het begin van deze winter tot het maximum aangevuld. Daarnaast werd er een zoutloods gehuurd voor extra opslag. Hierdoor starten de strooidiensten van het Agentschap Wegen en Verkeer de winter met een beginvoorraad van 42.000 ton zout. Dat is 10.000 ton meer dan vorige winter.

Naast de hogere beginvoorraad zout werden onder leiding van de Vlaamse Winterdienstcoördinator de contracten voor de aankoop van zout aangepast. Er worden nu concrete hoeveelheden aangegeven i.p.v. het eisen van oneindige leveringen van smeltmiddelen. Leveranciers kunnen hierdoor een betere inschatting maken van hun benodigde stock. Door de hogere beginvoorraad van het Agentschap, komt er bij de leveranciers meer opslagruimte vrij en kunnen zij deze gebruiken om extra zout in te slaan voor steden en gemeenten. AWV wil tegen volgende winter twee nieuwe zoutloodsen in Grobbendonk en in Wetteren bouwen.

180 strooiwagens van het Agentschap Wegen en Verkeer zijn uitgerust met een systeem van automatisch strooien. Met dit systeem wordt niet enkel de chauffeur begeleid door een gps-systeem, maar wordt ook de hoeveelheid zout en de strooibreedte automatisch aangepast aan de configuratie van de weg. Op die manier wordt er efficiënt gestrooid (besparing van ongeveer 20 procent) en heeft AWV een goed zicht op de benodigde strooimiddelen per traject. Het systeem is kostenbesparend en beter voor het leefmilieu.

Het prioritaire strooiplan werd geoptimaliseerd om bij extreme winterse omstandigheden eerst de belangrijkste wegen vrij te kunnen maken en om het beschikbare materieel efficiënter in te zetten. Om dit te realiseren zullen de beschikbare ruim- en strooimiddelen op crisismomenten herverdeeld worden binnen de districten van het Agentschap.

Ook de aanpak op momenten van zoutschaarste en extreme weersomstandigheden werd aangepast:

  • Bij een zouttekort worden bij gladheid op prioritaire strooitrajecten alle rijstroken gestrooid, omdat er voor de weggebruiker geen zichtbaar verschil is tussen een gestrooide en een ongestrooide rijstrook.
  • Bij grote hoeveelheden sneeuw worden enkel het rechter- en het midden rijvak vrijgemaakt omdat er een duidelijk zichtbaar verschil is tussen een besneeuwd en een geruimd rijvak.

Net als vorig jaar kan het blokstrooien bij extreme omstandigheden worden ingevoerd. Hierbij houdt de Federale Wegpolitie het verkeer op de autosnelweg tijdelijk tegen om de kans te bieden om sneeuw te ruimen en te strooien.

Proefproject voor gladheidsbestrijding op fietspaden

Het ruimen en strooien van de fietspaden langs de gewestwegen gebeurt door aannemers. Zij maken hiervoor gebruik van hun eigen materieel.

Fietspaden sneeuw- en ijsvrij maken is niet evident door de lage verkeersintensiteit en ook omdat fietsers licht en fietsbanden smal zijn en het zout niet echt inrijden zoals dat bij motorvoertuigen wel het geval is. Het Agentschap Wegen en Verkeer start dit jaar met een proefproject in Kortrijk. Een aangepast voertuig met pekelsproeier en sneeuwschop voor fietspaden zal worden ingezet om fietspaden te besproeien met pekel i.p.v. te strooien. Pekel werkt sneller in dan zout.

Herstellingen tijdens de winter

De afwisseling van dooien en vriezen zorgt voor schade aan het wegdek. Dooiwater loopt in kleine scheurtjes in het wegdek en bevriest daarna opnieuw, zodat er steeds grotere scheuren en putten ontstaan. In het kader van de inhaalbeweging op gebied van structureel onderhoud werden afgelopen voorjaar en zomer al heel wat autosnelwegen grondig gerenoveerd. Hierdoor zijn deze minder onderhevig aan dit proces. Naast het voorkomen van schade door structureel onderhoud heeft het Agentschap Wegen en Verkeer sinds vorige winter ook een contract voor de levering en de plaatsing van warm asfalt tijdens de winter. Hierdoor kunnen er plaatselijke herstellingen met warm asfalt uitgevoerd worden op plaatsen waar tijdelijke herstellingen met koud asfalt geen oplossing bieden.

Samenwerking De Lijn-AWV

Ook de vervoermaatschappij De Lijn is op de winter voorbereid. Het merendeel van de bussen rijdt sinds enkele jaren met banden van het type M+S (mud+snow). Deze banden hebben in winterse omstandigheden een betere grip op de weg dan zomerbanden maar kunnen het hele jaar door gebruikt worden. Naast de M+S banden hebben de bussen van De Lijn ook ABS en zijn nieuwe bussen uitgerust met tractiecontrole.

Voor trams zijn er een aantal maatregelen die problemen tijdens de winter moeten voorkomen. Een aantal trams zullen bij vriestemperaturen de hele nacht blijven rijden om bovenleidingen ijsvrij te houden en sneeuwophopingen te voorkomen. Trambestuurders hebben de mogelijkheid om zand te strooien voor een betere grip op de sporen en de wissels worden verwarmd zodat ze niet bevriezen. In noodgevallen is er een interventieploeg ter beschikking die ter plaatse kan komen.

De Lijn en AWV hebben de afspraken voor het strooien van kritische punten na de harde winters verfijnd. Per provincie zijn de nodige afspraken gemaakt. Voor problemen op gemeentelijke wegen bij gladheid is er overleg met de gemeentebesturen. Hier is het belangrijk dat de lokale overheden prioritair strooien op de hoofdroutes.

Bijsturing van het winteractieprotocol

Het winteractieprotocol (WAP) is een intensieve samenwerking tussen een aantal protocolpartners tijdens extreme winterse omstandigheden. Het WAP werd een jaar geleden ondertekend en beschrijft voornamelijk hoe de communicatielijnen tussen de verschillende protocolpartners worden geoptimaliseerd en welke acties genomen zullen worden in winterse crisissituaties. Zo is er een intensere opvolging van de weersomstandigheden door Meteo Wing en KMI om eventuele crisissituaties beter te voorspellen en in te schatten. Bij extreem winterweer wordt het crisisteam in het kader van een goede communicatie geactiveerd. Tijdens de winter 2010-2011 kwam dat crisisteam 9 keer samen om de gladheidsbestrijding beter te coördineren.

Naast concrete acties op het terrein zullen de verschillende protocolpartners hun communicatie beter op elkaar afstemmen. Door de krachten te bundelen en transportfederaties en automobilistenverenigingen in te schakelen zullen alle weggebruikers net als vorige winter sneller, beter en correct geïnformeerd worden.

De partners zijn enerzijds het Agentschap Wegen en Verkeer en het Verkeerscentrum en anderzijds de provinciebesturen van Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen, de federale politie, de Meteo Wing, het KMI, De Lijn, Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), Vlaamse Automobilistenbond (VAB), Koninklijke Belgische Touring Club vzw, Transport en Logistiek Vlaanderen, de Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs en Logistieke Dienstverleners (FEBETRA), de Unie van Professionele Transporteurs en Logistieke ondernemers (UPTR).

De acties in het kader van het WAP tijdens de winter 2010-2011 werden geëvalueerd en de afspraken tussen de partners nog wat verfijnd.

Goede communicatie over de grenzen heen

Goede communicatie is van groot belang. We moeten over de grenzen heen durven kijken en leren van elkaar. Het Agentschap Wegen en Verkeer wisselt nu ook informatie en know-how uit met de Nederlandse en de Engelse wegenadministraties.

Het Vlaams Gewest werkt aan een protocolovereenkomst met het Waals Gewest en Frankrijk. Ook met het Brussels Gewest is er afstemming tussen het Vlaams Verkeerscentrum en Mobiris.

Winterdienst bij het Agentschap Wegen en Verkeer

Binnen het Agentschap Wegen en Verkeer staan 498 medewerkers in een ploegenstelsel in voor de uitvoering van de winterdienst op het terrein. Het effectieve strooien met een strooiwagen gebeurt door aannemers.

Het Agentschap Wegen en Verkeer staat tijdens de winter in voor het sneeuw- en ijsvrij maken van 1500 km autosnelwegen, 5400 km gewestwegen en 6700 km fietspaden. De gewest- en autosnelwegen werden ingedeeld in 317 strooitrajecten. Het agentschap beschikt over 208 sneeuwschoppen die op de vrachtwagens gemonteerd worden om bij sneeuwval eerst te kunnen ruimen en daarna meteen te kunnen strooien.

Vlaams minister Crevits : "De winter staat voor de deur. We doen er alles aan om ons zo goed mogelijk voor te bereiden. De ervaring van de voorbije twee winters helpt ons vooruit en ook nu kunnen we enkele nieuwe initiatieven nemen die de weggebruikers zullen helpen om veilig de weg op te gaan en om zorgvuldig en efficiënt te strooien. Als minister van Openbare Werken en Mobiliteit juich ik een nauwere samenwerking tussen het Agentschap Wegen en Verkeer en De Lijn toe. Ook met de andere Gewesten willen we de nodige afspraken maken om tot goede akkoorden te komen."


Persinfo :

  • Katrien Rosseel
    Persadviseur Vlaams minister Hilde Crevits


© 2019 - Vlaamse overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Beleid
De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website :
zie website vlaanderen.be voor meer info