Mobiel Vlaanderen
   U bent hier :   Mobiel Vlaanderen >  Persbericht > Vlaams minister Hilde Crevits lanceert nieuwe fietsprijzen voor steden en gemeenten

Vlaams minister Hilde Crevits lanceert nieuwe fietsprijzen voor steden en gemeentenBRON : Kabinet van Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken
DATUM : 20-09-2011
TEKST :

Volgend jaar zullen er voor het eerst fietsprijzen voor steden en gemeenten worden uitgereikt. Dat maakt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits vandaag bekend op het Fietscongres in het Vlaams parlement. Met de prijzen wil minister Crevits gemeenten ertoe aansporen om goede, veilige fietsinfrastructuur aan te leggen. De minister vestigt op het congres ook de aandacht op het grootschalig onderzoek gevoerd naar ongevallen met fietsers. Meer dan 8100 recente fietsongevallen in de politiezone Antwerpen werden onderzocht. Uit de analyse blijkt dat bij lage snelheden gemengd verkeer het veiligst is en vrijliggende fietspaden het beste zijn op wegen waar sneller mag worden gereden. Het aantal fietsslachtoffers daalt minder snel in vergelijking met de daling bij andere weggebruikers. Minister Crevits zal op basis van de resultaten van de studies het Vademecum Fietsvoorzieningen verder laten verfijnen en ze vraagt om bijkomend fietsonderzoek in meer landelijk gebied.

Om te streven naar een nog betere fietsinfrastructuur roept minister Crevits nieuwe fietsprijzen voor steden en gemeenten in het leven. In 2012 zullen er voor het eerst bekroningen gaan naar gemeenten en steden die de fietser en het fietsbeleid hoog op de agenda zetten. De gemeenten worden in drie categorieën verdeeld : steden met meer dan 50.000 inwoners, steden tussen 20.000 en 50.000 inwoners en gemeenten met minder dan 20.000 inwoners. In elke categorie wordt de Fietsgemeente 2012 verkozen. De winnaars worden bekendgemaakt in juni 2012.

Het grootschalige onderzoek in de politiezone Antwerpen kwam er op vraag van Vlaams minister Crevits en in opdracht van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Het verkeersbureau Timenco voerde het uit. Meer dan 8100 recente fietsongevallen werden onderzocht, het gaat om fietsongevallen tussen 2000 en 2010. Zowel letselongevallen als ongevallen met louter stoffelijke schade. Bij de registratie werd gebruik gemaakt van gespecialiseerde software en informatie over de kenmerken van wegen en kruispunten werd gekoppeld aan de ongevalregistratie. Die gegevens bieden een duidelijk inzicht in de problematiek van fietsongevallen, in dit geval in een stedelijke omgeving, zoals de Antwerpse agglomeratie. Tegelijkertijd is er een tweede onderzoek rond veilige fietsinfrastructuur van het Steunpunt Verkeersveiligheid. Beide onderzoeken werden dit jaar uitgevoerd en worden vandaag voorgesteld op het Fietscongres in het Vlaams Parlement.

Enkele belangrijke vaststellingen :

 • Bij lage snelheden is gemengd verkeer het veiligste, bij hoge snelheden scoren vrijliggende fietspaden het beste. Op plaatsen met lage snelheden van 20 tot 30 km per uur zorgt gemengd verkeer voor beduidend minder ongevallen onder fietsers. Op die locaties zijn fietspaden dus meestal niet zinvol. Op wegen met hogere snelheden van 70 tot 90 km per uur zijn vrijliggende fietspaden zoals je kan verwachten het veiligst.

 • Fietsers zijn vooral kwetsbaar op kruispunten en rotondes. Op kruispunten gebeuren veel fietsongevallen. In 15 procent van alle ongevallen op kruispunten zijn fietsers betrokken. Rotondes hebben de grootste ongevalsdichtheid voor fietsers van alle kruispunttypes. Dat heeft te maken met de weginrichting (vrijliggend fietspad bijvoorbeeld onvoldoende ver van de rijbaan waardoor fietsers zich in de dode hoek bevinden). Dit resultaat strookt met eerder onderzoek in ons land, maar onderzoek in Duitsland en Nederland toont aan dat rotondes veilig voor fietsers kunnen zijn als ze goed ontworpen zijn.

 • Fietsers op dubbelrichtingsfietspaden lopen een hoger risico. Het risico op een ongeval op een dubbelrichtingsfietspad is 60 procent hoger dan op een enkelrichtingsfietspad. Ter hoogte van kruispunten is dat risico zelfs 90% hoger. Vooral op wegen met veel andere voorzieningen (winkels enz) of waar er parkeerstroken zijn, is er voor de dubbelrichtingsfietspaden een hoger ongevalrisico. Dat komt omdat autobestuurders vaak geen fietsers uit beide richtingen verwachten. Maar ook fietsers maken soms een verkeerde inschatting en anticiperen hierop te weinig.

 • Er gebeuren minder fietsongevallen in straten waar fietsers in twee richtingen rijden en auto's in één richting. Om het met cijfers te zeggen: in dubbelrichtingsstraten waar gemotoriseerd verkeer en fietsverkeer in beide richtingen rijden, is het aandeel fietsongevallen in het totaal aantal ongevallen 9,6%. In straten waar gemotoriseerd verkeer in 1 richting rijdt en fietsers in 2 richtingen (= Beperkt Eénrichtingsverkeer) is dat 8,1%. In straten waar gemotoriseerd verkeer in 1 richting rijdt en ook fietsers slechts in 1 richting mogen (= 'niet-BEV') is dat 10,3%.

 • Het fietspad achter de parkeerstrook aanleggen in plaats van ervoor is veiliger in drukke centra. Bij een dergelijke aanleg daalt de kans tot een ongeval met ongeveer 40 procent. Zeker in drukke centra is het beter het fietspad achter de parkeerstrook aan te leggen omwille van de vele parkeerbewegingen.

 • Het aantal slachtoffers bij fietsers daalt minder sterk dan bij andere weggebruikers. Sinds 2000 is het aantal doden en zwaargewonden bij fietsers met een kwart (26 procent) gedaald. Voor alle weggebruikers is er een daling van 35 procent. De voorbije jaren is het aantal dodelijke en zwaargewonde slachtoffers onder fietsers in Vlaanderen dus minder snel gedaald in vergelijking met andere weggebruikers. Dit komt overeen met de bevindingen in de nationale en internationale ongevallenstatistieken en geeft aan dat de veiligheid van fietsers bijzondere aandacht verdient.

Vlaams minister Hilde Crevits : "Voor het eerst hebben we nu de resultaten van diepgaande analyse van fietsongevallen. De conclusies van de ongevallenanalyse maken duidelijk dat de richtlijnen voor de aanleg van fietspaden nog aan verfijning toe zijn. Met het oog op de veiligheid van fietsers op rotondes werden de richtlijnen recent al gewijzigd. De resultaten van deze onderzoeken zetten me er toe aan om de richtlijnen voor in het bijzonder kruispunten nog verder te verfijnen. Zo komen we tot nog veiligere fietspaden op basis van wetenschappelijk onderzoek. Eerst moeten we duidelijk uitmaken of fietspaden noodzakelijk zijn of best voor gemengd verkeer wordt gekozen. Als het omwille van de veiligheid noodzakelijk is fietspaden aan te leggen, moeten die heel goed doordacht zijn en aangelegd volgens de regels van de kunst. Op kruispunten moeten de vrijliggende fietspaden bijvoorbeeld voldoende ver van de rijbaan liggen. De zichtbaarheid van de fietser voor de gemotoriseerde weggebruiker is immers essentieel om ongevallen te vermijden. Zeker bij dubbelrichtingsfietspaden moeten maatregelen genomen worden ter hoogte van de kruispunten."

Uit dit onderzoek blijkt het belang van een goede ongevallenanalyse. Antwerpen is een grootstedelijk gebied. Het is van belang om ook in meer landelijke gebieden extra studiewerk te verrichten.

Vlaams minister Crevits : "De grootschalige studie situeert zich in en om Antwerpen. Andere steden kunnen deze analyse gebruiken voor hun fietsbeleid. Verder onderzoek in meer landelijke gebieden ontbreekt vooralsnog. Om die reden wil ik in vijf landelijke politiezones hetzelfde wetenschappelijke studiewerk laten verrichten."

Comodaliteit : gebruik van diverse vervoersmiddelen

Vlaams minister Hilde Crevits zet ook in op comodaliteit, op de combinatie van verschillende vervoermiddelen. De fiets is het ideale vervoermiddel voor de korte afstanden. Voor langere afstanden is de combinatie van fiets en kwaliteitsvol openbaar vervoer de duurzame keuze.

In de nieuwe beheersovereenkomst met De Lijn zijn voor het eerst duidelijke doelstellingen opgenomen: 95 procent van de hoofdhaltes moeten tegen 2015 met fietsenstallingen zijn uitgerust. De afgelopen twee weken nam minister Crevits nieuwe maatregelen om de comodaliteit fiets-openbaar vervoer nog te versterken. Minister Crevits steunt het deelfietsenproject 'Velo' in Antwerpen via De Lijn over een periode van drie jaar (2011-2013) voor 750.000 euro. Een ander deelfietsenproject 'Blue Bike' in 30 stationsomgevingen met fietspunten in Vlaanderen ontvangt dit jaar 150.000 euro.

Vlaams minister Crevits : "De voorbije weken was er aandacht voor het succes van de fiets in Kopenhagen. Vier op tien inwoners grijpen in de Deense hoofdstad naar de fiets om naar het werk of naar school te gaan. In Vlaanderen gebeuren 13 procent van de verplaatsingen op de fiets. In het kader van een betere mobiliteit willen we de fiets de plaats geven die ze verdient. Door gemeenten die het goed doen te bekronen en door de steun die we geven aan projecten zoals Blue Bike en Velo. "

Persinfo :

 • Katrien Rosseel
  Persadviseur Vlaams minister Hilde Crevits
  0475 44 58 32

 • Eddy Klynen
  Vlaamse Stichting Verkeerskunde
  0474 44 89 35© 2019 - Vlaamse overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Beleid
De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website :
zie website vlaanderen.be voor meer info