Mobiel Vlaanderen

Q&A gefaseerde heropstart rijscholen, opleidings- en, examencentraBRON : Kabinet van Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken
DATUM : 02-05-2020
TEKST :

1. Rijopleiding

De rijscholen en centra voor opleidingen terug geopend vanaf 11 mei.

De Vlaamse Regering besliste om alle rijopleidingen op te schorten vanaf maandag 16 maart 2020. Minister Lydia Peeters besliste nu dat vanaf 11 mei de rijscholen en de centra voor opleidingen terug geopend kunnen worden. De wettelijk voorziene termijnen voor opleidingen die vervallen in de periode van 16 maart tot en met 31 december 2020 worden verlengd tot en met 31 december.

De meest actuele informatie vindt u steeds op https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/coronavirus-covid-19/maatregelen-tegen-verspreiding-corona-rijopleiding-rijexamens-en-autokeuring.

Welke veiligheidsmaatregelen worden genomen bij rijopleidingen?

Om deze heropstart zo veilig mogelijk te laten verlopen, heeft de sector uniforme afspraken over veiligheid en hygiëne gemaakt die verder gaan dan de generieke maatregelen rond social distancing.

 • Handen ontsmetten is verplicht, handgel en wegwerpdoekjes worden voorzien
 • Alle voertuigen en didactische materialen worden na elke sessie ontsmet
 • Mondmaskers zijn verplicht bij rijlessen, opleidingen code 95, rijexamens en het terugkommoment (de cursist moet zelf een mondmasker meebrengen wanneer dat niet het geval is, zal de opleiding of het examen niet doorgaan)
 • Materiaal of veiligheidskledij (bv. balpennen, helm, veiligheids-handschoenen, oortjes, …) moet voorzien worden door de kandidaat
 • Er kan alleen elektronisch of via overschrijving worden betaald.

WAT ZIJN DE UITSTELTERMIJNEN VOOR RIJEXAMEN, TERUGKOMMOMENT EN RIJATTESTEN?

Omdat het de afgelopen weken niet mogelijk was om te oefenen en omdat het ook niet mogelijk was om rijexamens af te leggen worden alle termijnen die vervallen tussen 16 maart en met 31 december 2020 verlengd tot en met 31 december 2020. Mensen wiens attest of termijn vervalt krijgen dus geen sanctie, maar hun termijn wordt verlengd.

Termijn praktijkexamen: verlengd
Vervalt uw rijbewijs in de periode van 16 maart 2020 tot en met 30 december 2020? Dan wordt de termijn voor het afleggen van het praktijkexamen verlengd tot en met 31 december 2020. U hoeft geen extra praktijklessen te volgen, zoals normaal het geval is wanneer uw voorlopig rijbewijs vervalt. Had u in de periode van noodmaatregelen al afspraak voor het afleggen van het praktisch examen? Dan wordt u vrijgesteld van het betalen van de retributiebijslag.

Termijn terugkommoment: met 4 maanden verlengd
Moet u het terugkommoment volgen in de periode van 16 maart 2020 tot en met 30 december 2020? Dan wordt uw termijn verlengd tot en met 31 december 2020.

Rijgeschiktheidsattest: blijft tijdelijk gelden
Mensen met een aandoening, handicap, letsel of ziekte, of die bepaalde medicijnen nemen, hebben een rijgeschiktheidsattest nodig. Verstrijkt uw rijgeschiktheidsattest in de periode van 16 maart tot en met 30 december 2020? Dan moet u voor 11 juni 2020 contact opneemt met de geneesheer. De toelating die werd verleend door de geneesheer blijft gelden tot en met 31 december 2020, tenzij de geneesheer een andersluidende beslissing neemt en de betrokkene hiervan inlicht.

Bewijs van vakbekwaamheid rijbewijs C en D: met 4 maanden verlengd
De vakbekwaamheid is een aanvulling aan het rijbewijs die verplicht is voor alle professionele bestuurders met een rijbewijs van de categoriegroepen C (vrachtwagen) en D (bus en autocar). Wanneer de code 95 op het rijbewijs vervalt tussen 16 maart en 30 september, dan blijft de code op het rijbewijs geldig tot 30 september. Dat is een beslissing van de federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. Meer informatie over de kredietpunten, de retributieregeling en over de voorrangsregeling voor een nieuwe afspraak vindt u op https://www.vlaanderen.be/rijbewijs-c-of-d-voor-vrachtwagen-bus-of-autocar/vakbekwaamheid-voor-rijbewijs-c-en-d.

 

Beroepsbekwaamheid rijschool: verlenging stage met 6 maanden
Ging u vanaf 16 maart of later deelnemen aan de examenzitting voor het brevet van beroepsbekwaamheid? Dan wordt geldigheidsduur van de stagetoelatingen die voor 11 mei 2020 werden afgegeven met zes maanden verlengd.

WAT GEBEURT ER ALS DE GELDIGHEIDSDUUR VAN EEN VOORLOPIG RIJBEWIJS MET BEGELEIDING VERSTRIJKT?

 

Kandidaten die in het bezit zijn van een voorlopig rijbewijs waarvan de geldigheid verstrijkt in de periode van 16 maart 2020 tot en met 30 december 2020, kunnen tot en met 31 december 2020 dit voorlopig rijbewijs voorleggen om toegelaten te worden tot het praktisch examen.

 

Indien de geldigheid van het voorlopig rijbewijs verstreken is, dan mag de kandidaat niet meer rijden. Hij is ook niet verzekerd.

 

Het is aan de federale overheid om met een Koninklijk Besluit de geldigheid van voorlopige rijbewijzen waarvan de geldigheid vervalt te verlengen. Volgens dit federale Koninklijk Besluit zal de geldigheid van voorlopige rijbewijzen waarvan de geldigheid vervalt van 16 maart tot en met 30 september 2020 een geldigheid krijgen tot en met 30 september 2020. De kandidaat zal dus na goedkeuring van dit Koninklijk Besluit met het voorlopig rijbewijs kunnen rijden tot en met 30 september. Wij dringen er bij de federale regering op aan om dit Koninklijk Besluit zo snel mogelijk te laten goedkeuren. Wij zullen er ook op blijven aandringen om de geldigheidsduur tot en met 31 december verlengen.

 

Wanneer uw voorlopig rijbewijs verval beschikt u niet langer over een geldig rijbewijs. en mag u niet meer rijden, niet om te oefenen en niet voor beroepsverplaatsingen. Deelnemen aan het praktisch rijexamen blijft mogelijk tot en met 31 december 2020.

 

WAT IS DE NORMALE GANG VAN ZAKEN?

 

Lees alles over de rijopleiding op https://www.vlaanderen.be/rijbewijs-b-voor-auto.

1.3 Rijexamens

TOT WANNEER WORDEN DE RIJEXAMENS OPGESCHORT?

 

De Vlaamse Regering besliste om alle examens in de sector mobiliteit op te schorten vanaf maandag 16 maart 2020. Minister Lydia Peeters besliste nu dat de rijexamens vanaf 18 mei 2020 een eerste reeks rijexamens kunnen heropstarten. Vanaf 25 mei 2020 zullen alle rijexamens terug mogelijk zijn:.

 

Onderstaande rijexamens worden opnieuw georganiseerd vanaf 18 mei

 

 • Het theorie-examen
 • Praktijkexamens categorieën AM en A: bromfiets, en motoren vanaf 50 cc
 • Praktijkexamens categorieën C en D: vrachtwagen, bus en autocar
 • Herstelexamens. Dit moet je afleggen als een rechter dit oplegt in het kader van een rijverbod
 • Vanaf 25 mei starten de praktijkexamens B, BE en G opnieuw op (Dit zijn examens voor personenwagens, ook met aanhangwagen, en voor landbouwvoertuigen)
 • Termijnen om een rijexamens af te leggen worden verlengd tot 31 december 2020

 

De meest actuele informatie vindt u steeds op https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/coronavirus-covid-19/maatregelen-tegen-verspreiding-corona-rijopleiding-rijexamens-en-autokeuring.

Welke veiligheidsmaatregelen worden genomen bij rijexamens?

Om deze heropstart zo veilig mogelijk te laten verlopen, heeft de sector uniforme afspraken over veiligheid en hygiëne gemaakt die verder gaan dan de generieke maatregelen rond social distancing.

 • Handen ontsmetten is verplicht, handgel en wegwerpdoekjes worden voorzien
 • Alle voertuigen en didactische materialen worden na elke sessie ontsmet
 • Mondmaskers zijn verplicht bij rijlessen, opleidingen code 95, rijexamens en het terugkommoment (de cursist moet zelf een mondmasker meebrengen wanneer dat niet het geval is, zal de opleiding of het examen niet doorgaan)
 • Materiaal of veiligheidskledij (bv. balpennen, helm, veiligheids-handschoenen, oortjes, …) moet voorzien worden door de kandidaat
 • Er kan alleen elektronisch of via overschrijving worden betaald
 • Wie een examen aflegt met een eigen voertuig moet ervoor zorgen dat het in een hygiënische staat bevindt

WAT MET BESTAANDE AFSPRAKEN VOOR EEN THEORETISCH OF PRAKTISCH RIJEXAMEN? HOE WORDEN DIE UITGESTELD?

 

Wanneer door de genomen maatregelen tegen corona uw theoretisch of praktisch rijexamen opgeschort werd, kunt u met het examencentrum een nieuwe datum vastleggen. U neemt daarvoor dus het best rechtstreeks contact op met het examencentrum.

 

WAT ALS DE GELDIGHEIDSDUUR VAN HET THEORIE-EXAMEN DE KOMENDE WEKEN VERSTRIJKT, VOOR HET AFLEGGEN VAN EEN PRAKTISCH RIJEXAMEN?

 

Kandidaten die in het bezit zijn van een voorlopig rijbewijs waarvan de geldigheid verstrijkt in de periode van 16 maart 2020 tot en met 30 december 2020, mogen tot en met 31 december 2020 dit voorlopig rijbewijs voorleggen om toegelaten te worden tot het praktisch examen.

 

WAT IS DE NORMALE GANG VAN ZAKEN?

 

Lees alles over rijexamens op https://www.vlaanderen.be/rijbewijs-b-voor-auto.

TOT WANNEER WORDT HET TERUGKOMMOMENT OPGESCHORT?

 

Alle opleidingen en examens in de sector mobiliteit werden opgeschort sinds maandag 16 maart 2020. Ook het terugkommoment viel onder deze maatregelen. Vanaf 11 mei wordt het terugkommoment terug georganiseerd.

 

De meest actuele informatie vindt u steeds op https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/coronavirus-covid-19/maatregelen-tegen-verspreiding-corona-rijopleiding-rijexamens-en-autokeuring.

WAT ALS IEMAND TERUGKOMMOMENT NIET TIJDIG KAN VOLGEN DOOR DE HUIDIGE MAATREGELEN TEGEN CORONA?

Loopt de termijn waarin je het terugkommoment moet volgen af tussen 16 maart en 31 december? Dan wordt die termijn verlengd tot 31 december. Moest je het terugkommoment volgen voor 16 maart, maar heb je dat niet gedaan? Dan krijg je normaal gezien een tweede termijn van twee maanden toegewezen en betaal je een toeslag van 51 euro. Die tweede termijn wordt nu ook verlengd tot 31 december 2020.

 

KAN IK EEN NIEUWE AFSPRAAK MAKEN VOOR HET TERUGKOMMOMENT?

 

Wanneer uw geplande sessie voor het terugkommoment door de genomen maatregelen tegen corona werd opgeschort, kunt u bij de erkende instelling waar u zich inschreef een nieuwe sessie inplannen. U zal voorrang krijgen bij het opnieuw inboeken van uw sessie.

Neem zelf contact op met de erkende instelling.

 

WAT IS DE NORMALE GANG VAN ZAKEN?

Lees alles over het terugkommoment op https://www.vlaanderen.be/rijbewijs-b-voor-auto/terugkommoment-voor-rijbewijs-b-auto.