Mobiel Vlaanderen

PERSBERICHTEN ARCHIEF

[24-06-2018] Steeds meer trajectcontroles voor minder verkeersdoden
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts heeft 34 nieuwe trajectcontroles langs gewestwegen geactiveerd. Binnen dit en een jaar volgen er nog eens bijna 70 tracés langs gewestwegen. In de loop van 2019 moeten ook de eerste 40 locaties op autosnelwegen worden uitgerust met camera's die, dankzij de samenwerking met federaal minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon, zowel dienen voor trajectcontrole als voor criminaliteitsbestrijding. "Trajectcontrole is rechtvaardig én efficiënt in onze strijd voor minder verkeersdoden" zegt Weyts.

[19-06-2018] 34% minder verkeersdoden in Vlaanderen in vergelijking met 2010
Het aantal verkeersdoden in Vlaanderen is sinds 2010 met 34% gedaald. Daarmee doet Vlaanderen het veel beter dan het Europese gemiddelde, zo valt af te leiden uit een nieuw rapport dat de European Transport Safety Council (ETSC) vandaag bekendmaakt. Vlaanderen hoort met dit cijfer bij de koplopers in Europa.

[08-06-2018] Beginnende chauffeurs schaven rijvaardigheden bij tijdens Terugkommoment
Minister van Mobiliteit Ben Weyts heeft groen licht gekregen van de Vlaamse Regering om een terugkommoment in te voeren voor beginnende chauffeurs. Wie vanaf juli een rijbewijs behaalt, moet 6 tot 9 maanden later een extra leermoment bijwonen om de rijvaardigheden bij te schaven. In het buitenland bleek zo een terugkommoment al erg succesvol. "We stellen vast dat beginnende chauffeurs enkele maanden na het behalen van hun rijbewijs hun rijkwaliteiten overschatten en de risico's onderschatten", zegt Weyts. "Met het Terugkommoment willen we ervoor zorgen dat we straks minder verkeersslachtoffers moeten betreuren".

[05-06-2018] Gent, Deinze en Bonheiden bekroond tot fietsstad/fietsgemeente 2018
Gent, Deinze en Bonheiden zijn door Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts bekroond tot Fietsgemeente/Fietsstad 2018. Met de bekroning willen minister Weyts, de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) en de Vlaamse overheid steden en gemeenten die werk maken van vlot en veilig fietsverkeer in de schijnwerpers zetten. Naast de officiële prijzen werden ook publieksprijzen toegekend. Deze gaan naar Gent, Deinze en Duffel.

[27-05-2018] Vlaamse autosnelwegen doen het oranje-gele licht uit
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts heeft aannemers aangesteld om alle verlichtingspalen op de autosnelwegen om te bouwen naar moderne LED-verlichting. Het oranje-gele licht wordt dus vervangen door blauw-wit licht. Dat is beter voor de zichtbaarheid en dus de verkeersveiligheid. Bovendien wordt er bespaard op energiekosten én de CO2-uitstoot. "Een jaarlijkse besparing van 4 miljoen euro én 40 ton CO2", zegt Weyts. "Na 6 jaar hebben we onze investering helemaal terugverdiend".

[21-05-2018] 14.000 extra plaatsen voor fiets en auto op combiparkings
Met meer dan 14.000 extra parkeerplaatsen voor fiets en auto wil mobiliteitsminister Ben Weyts mensen verleiden om minstens voor een deel van hun woon- werkverkeer de wagen te vervangen door fiets of openbaar vervoer. Op zulke 'combiparkings' kan iedereen vlot van het ene vervoersmiddel op het andere overstappen. Verleden week werd een investering goedgekeurd in 7.500 fiets- en 5.000 autoparkeerplaatsen op 45 combiparkings in de Vlaamse rand (€ 30 mio.). Vandaag voegt Weyts daar nog een 600 auto- en 400 fietsparkeerplaatsen in de rest van Vlaanderen aan toe. "We blijven op verschillende fronten investeren in de aanpak van de files" zegt Weyts.

[02-05-2018] Vlottere ochtendspits dankzij spitsstrook
De gloednieuwe spitsstrook op de E17 tussen De Pinte en de verkeerswisselaar in Zwijnaarde wordt morgenochtend om 06:30 opengesteld voor het verkeer. Het verkeer moet zo vlotter en veiliger verlopen tijdens de ochtendspits. "Dit is de eerste spitsstrook in Vlaanderen die alleen 's ochtends toegankelijk is", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. "We hebben hier 500.000 euro geïnvesteerd. We mikken op een voelbaar effect. Dit moet de filedrukte verlagen voor de mensen die elke ochtend tijd verliezen op dit stuk snelweg".

[20-04-2018] Nieuw decreet democratiseert de taxi voor iedereen
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts komt met een ontwerp van decreet dat de taxi democratiseert. De taxi wordt goedkoper voor de exploitant en voor de klant, dankzij het schrappen van de quota, de beperking tot het gemeentelijke grondgebied én de vaste tarieven. "Een taxi lijkt vandaag iets uitzonderlijk voor de meeste mensen", zegt Weyts. "Deze hervorming maakt van de taxi een volwaardig alternatief voor iedereen. Dat dient ook de verkeersveiligheid, want je hebt straks na een nachtje uitgaan geen enkel excuus meer om niet voor een taxi te kiezen".

[09-04-2018] Meer dan 500 Vlamingen zijn gezicht van nieuwe Beloofd!- campagne rond snelheid
Meer dan 500 Vlamingen zijn vanaf 9 april het gezicht van een nieuwe BELOOFD!-campagne tegen overdreven en onaangepaste snelheid in het verkeer. Op wegaffiches beloven ze hun dierbaren om niet te snel te rijden, en roepen ze iedereen op om hetzelfde te doen. "Te snel rijden kost om de 4 dagen iemand in Vlaanderen het leven en speelt een rol in duizenden letselongevallen. Zware voeten eisen een zware tol. Dat moet stoppen", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts.

[26-03-2018] 8,2 miljoen euro nieuwe investeringen in fietssnelwegen
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts en Vlaams minister van Economie Philippe Muyters maken bijkomend 3,3 miljoen euro aan EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) middelen vrij voor de realisatie van fietssnelwegen. Met deze hefboom worden nieuwe investeringen voor een totale projectkost van 8,25 miljoen euro mogelijk. Concreet gaat het over het wegwerken van missing links en de realisatie van conflictvrije infrastructuur zoals fietsbruggen of fietstunnels. Er wordt een oproep gelanceerd voor nieuwe projecten.

[14-03-2018] Dynamische Lijst met Zwarte Punten speelt kort op de bal
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts wil gevaarlijke punten in ons verkeer sneller aanpakken met een Dynamische Lijst van zwarte punten. Elk jaar wordt die lijst vernieuwd op basis van de meest recente ongevallencijfers. Bovendien wordt er voor elk punt gezocht naar kleine ingrepen die het verkeer veiliger kunnen maken op korte termijn, zodat er niet altijd jaren gewacht moet worden op structurele ingrepen waarvoor er complexe werken nodig zijn. "Ik wil korter op de bal kunnen spelen", zegt Weyts.

[08-03-2018] Vlaanderen en Noordrijn-Westfalen trekken IJzeren Rijn uit het slop
Vlaanderen en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen kiezen uitdrukkelijk voor het 3RX-tracé voor de IJzeren Rijn, de spoorverbinding tussen de Haven van Antwerpen en het Ruhrgebied. Een samenwerkingsovereenkomst rond mobiliteit is in de maak en nu is er alvast een concreet initiatief om het dossier rond de IJzeren Rijn uit het slop te trekken: Vlaanderen en Noordrijn-Westfalen willen een drie-landenoverleg waar ook de federale regering, Nederland en de Duitse Bondsregering bij betrokken zijn. Dat maakt Ben Weyts en zijn collega uit Noordrijn-Westfalen, Hendrik Wüst bekend. "Op technisch niveau is er na veel studiewerk een consensusvoorstel uit de bus gekomen: het is nu tijd om het politieke niveau te tillen", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. "We gaan de Europese Commissie om steun vragen, want dit is bij uitstek een hoopgevend Europees mobiliteitsproject dat vrachtwagens van de weg zal halen."

[06-03-2018] Vlaanderen vestigt nieuw laagterecord bij verkeersdoden
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts voelt zich gesterkt door de Verkeerveiligheidsbarometer, die aantoont dat het aantal verkeersdoden in Vlaanderen vorig jaar gedaald is met 10%. Het is het 3de jaar op rij waarin het aantal dodelijke verkeersslachtoffers in Vlaanderen daalt én het eerste jaar waarin het aantal doden onder de kaap van de 300 duikt. Ook het aantal ongevallen met fietsers en het aantal fietsdoden daalt fors. Ten opzichte van 'de schande van de 400' uit 2014 is het aantal verkeersdoden al met 27,5% gedaald. Het doel van maximaal 200 doden in 2020 komt nu in zicht. Vlaanderen is integraal verantwoordelijk voor de daling van het aantal verkeersdoden op Belgisch niveau. "Het is niet mijn doel om onprettige maatregelen te nemen, zoals extra controles en extra camera's", zegt Weyts. "Het is wel mijn doel om met die onprettige maatregelen resultaten te boeken. Hopelijk erkennen Vlamingen dankzij deze daling van het aantal verkeersdoden dat onprettige maatregelen levens kunnen redden".

[16-01-2018] Opnieuw perspectief voor IJzeren Rijn
Het 3RX-tracé - het alternatieve tracé voor de IJzeren Rijn, dat als een derde weg tussen het historische tracé en de A52-variant staat - biedt dezelfde kosten-batenresultaten als het historische tracé, en dat aan de helft van de kosten. Dat blijkt uit een studie die werd uitgevoerd in samenspraak met de 5 betrokken overheden, onder impuls van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. "Hopelijk halen we het dossier rond de IJzeren Rijn definitief uit het slop met deze studie", zegt Weyts. "We zijn er nog lang niet, maar alleszins is er nu een patstelling doorbroken. We kunnen de discussie nu voeren op basis van objectieve gegevens". Eerder bereikte Weyts ook al een akkoord over de elektrificatie van de lijn Mol-Neerpelt-Hamont, een essentiële schakel voor de IJzeren Rijn.

[14-01-2018] Vlaamse binnenvaart breekt alle records
Het goederentransport over de Vlaamse waterwegen kende in 2017 een absoluut recordjaar. Er werd ruim 72 miljoen ton goederen vervoerd via de binnenvaart. Dat is een stijging van 6,5% ten aanzien van 2016. Ook het containervervoer noteerde met 823.502 containers opnieuw een historisch record. "Topcijfers", vindt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. "Elke vracht die vervoerd wordt over het water, moet niet meer over de weg. Als de binnenvaart 6,5% groeit, dan betekent dat 175.815 vrachtwagens minder. En er is nóg veel plaats op de watersnelweg. Tegen 2030 moet de binnenvaart instaan voor 20% van al het goederenvervoer".

[09-01-2018] Vlaanderen haalt 350.000 vrachtwagens van de weg en zet ze op het water of op het spoor
De Vlaamse Overheid en de Vlaamse Havenbesturen ondersteunen vanaf 2018 in totaal 16 projecten die vrachtvervoer van de weg halen en verschuiven naar de waterweg of het spoor. Dankzij deze projecten zullen er jaarlijks 350.000 vrachtwagens minder rondrijden op onze wegen. "Dit zijn ondernemers die zich niet meer blindstaren op de file aan de voordeur, maar oog hebben voor de mogelijkheden die open liggen aan de achterdeur", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. "Slim gebruik van de mogelijkheden van de waterweg en het spoor doet de files krimpen en verhoogt de logistieke slagkracht van onze Vlaamse Havens".

[07-01-2018] Weyts zet gemeenten aan tot fietsinvesteringen
Met 103 miljoen euro in 2017 steeg het investeringsbudget van de Vlaamse overheid voor de fiets naar een historisch hoog bedrag. In 2018 ambieert minister Weyts zelfs 110 miljoen euro aan nieuwe fietsinvesteringen langs gewestwegen. Weyts: "Ik hoop dat deze investeringen in 2018 ook als inspiratie dienen voor steden en gemeenten bij de opmaak van partijprogramma's en lokale bestuursakkoorden. Net daarom steunen wij via het fietsfonds ook resoluut die gemeenten die investeren in lokale fietswegen die deel uitmaken van een fietsnetwerk dat de eigen gemeentegrenzen overstijgt." Weyts investeert via dat Fietsfonds ruim 4.31 miljoen euro in nieuwe lokale fietsinfrastructuur. Samen met de provincies en de gemeenten zelf levert dat een investering van 7.1 miljoen euro in 63 infrastructuurprojecten, verspreid over heel Vlaanderen, in 2017.

[29-12-2017] 3.2 miljoen euro voor 11e Pendelfondsoproep
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts trekt 3.2 miljoen euro uit voor bedrijven die investeren in duurzaam woon-werkverkeer. Met die steun kunnen bedrijven, organisaties en overheden in filegevoelige gebieden mobiliteitsoplossingen op maat uitwerken en werknemers stimuleren om meer gebruik te maken van de fiets, carpooling, openbaar vervoer, randparking… "We investeren in argumenten die chauffeurs bekeren tot een van de alternatieven voor de auto, zoals de fiets of het openbaar vervoer", zegt Weyts.

[21-12-2017] Bouw nieuwe sluis Sint-Baafs-Vijve begin 2018 van start
De werken voor de nieuwe sluis in Sint-Baafs-Vijve (Wielsbeke) gaan begin 2018 van start op het terrein. De omgevingsvergunning is intussen verkregen en er is een aannemer gekozen. Het gaat om een investering van 46 miljoen euro. "Opnieuw een belangrijke stap vooruit voor het Seine-Scheldeproject", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. "We timmeren druk aan een nieuwe watersnelweg die het Scheldebekken verbindt met het hart van Frankrijk".

[13-12-2017] Verwijderde verkeersborden worden kunst voor het goede doel
32 artiesten hebben op vraag van het Departement MOW 51 verwijderde snelheidsborden omgetoverd tot unieke kunstwerken. De werken worden in het kader van de Warmste Week van Studio Brussel geveild. De opbrengst gaat naar Rondpunt vzw. De verkeersborden staan tot 31 januari 2018 tentoongesteld in het Herman Teirlinckgebouw, maar alle geïnteresseerden kunnen tot vrijdag 22 december een bod uitbrengen via het online platform Catawiki.

[04-12-2017] Historisch: Vlaanderen gaat mee investeren in nieuwe spoorinfrastructuur
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts en zijn federale evenknie François Bellot hebben een principieel akkoord gesloten over nieuwe spoorinvesteringen. De 11 Vlaamse spoorprioriteiten, aangevuld met nog eens 2 extra spoorprojecten, kunnen versneld aangepakt worden omdat Vlaanderen met eigen middelen over de brug komt. Vlaanderen zal in totaal 100 miljoen euro cofinancieren in de spoorprioriteiten. "Vlaanderen gaat voor de eerste keer in de geschiedenis mee achter het stuur van het spoorbeleid zitten", zegt Weyts.

[29-11-2017] Nieuwe Lichtvisie: veiligheid fietsers voor alles
Op plaatsen waar veel gefietst wordt, zal bij nieuwe of vernieuwde fietsinfrastructuur voortaan fietspadverlichting voorzien worden. Waar minder gefietst wordt, zullen retro-reflecterende markeringen gebruikt worden. Ook solitaire oversteekplaatsen worden beter verlicht. Er wordt bovendien alleen nog maar gewerkt met LED-verlichting. Dat staat in de nieuwe ‘Lichtvisie’, die de Vlaamse Overheid samen met de Fietsersbond en het Fietsberaad heeft uitgetekend. "We hebben als moderne overheid oog voor energiezuinigheid en lichtvervuiling", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. "Maar de veiligheid van fietsers gaat voor".

[22-11-2017] Transportbedrijven kunnen investeringssteun bekomen
Transporteurs kunnen vanaf deze week via een online portaal financiële steun bekomen voor investeringen in vergroening en verkeersveiligheid. Ook investeringen die al eerder dit jaar werden gedaan kunnen nog ingediend worden. De Vlaamse Regering wil de transportsector zo een duwtje in de rug geven én gerichte impulsen geven voor meer milieuvriendelijke en verkeersveilige vrachtwagens.

[27-10-2017] Vlaamse gemeenten beslissen zelf over Mobiliteit
Het mobiliteitsbeleid in de Vlaamse steden en gemeenten zal dankzij het nieuwe concept 'Basisbereikbaarheid' vanaf volgend jaar op een totaal andere manier georganiseerd worden. Na positieve reacties in 4 proefgebieden, wordt Vlaanderen nu verdeeld in 15 vervoersregio's, waar alle mobiliteitsspelers zich over het mobiliteitsbeleid zullen buigen. Zo zullen de lokale besturen voor het eerst kunnen meebeslissen over het aanbod van De Lijn op hun grondgebied. "We zetten de reiziger centraal", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. "Gedaan met blinde aanbodpolitiek: we organiseren van onderuit, op basis van de vraag van lokale mensen".

[26-10-2017] Op zoek naar actuele cijfers van het Verkeerscentrum? Digitale indicatorentool biedt enkele nieuwigheden
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts trekt 2.56 miljoen euro uit voor bedrijven die investeren in duurzaam woon-werkverkeer. Met die steun kunnen bedrijven mobiliteitsoplossingen op maat uitwerken en werknemers stimuleren om meer gebruik te maken van de fiets, carpooling openbaar vervoer, randparking… "We investeren in harde argumenten die chauffeurs bekeren tot een van de alternatieven voor de auto", zegt Weyts.

[22-10-2017] Weyts maakt 2.56 miljoen euro vrij voor mobiliteitsoplossingen op maat
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts trekt 2.56 miljoen euro uit voor bedrijven die investeren in duurzaam woon-werkverkeer. Met die steun kunnen bedrijven mobiliteitsoplossingen op maat uitwerken en werknemers stimuleren om meer gebruik te maken van de fiets, carpooling openbaar vervoer, randparking… "We investeren in harde argumenten die chauffeurs bekeren tot een van de alternatieven voor de auto", zegt Weyts.

[20-10-2017] Vlaanderen maakt havenfusie Gent en Zeeland Seaports mogelijk
De Vlaamse Regering heeft het licht op groen gezet voor een omvorming van het Havendecreet. Zo wordt de weg vrijgemaakt voor een fusie tussen de Haven van Gent en de Nederlandse Havens in Zeeland. "We willen de Haven van Gent alle kansen geven om verder te groeien en nog meer welvaart naar Vlaanderen te halen", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts.

[28-09-2017] Fiets naar het werk en word lid van de 7km-club
Vlaanderen is een fietsland in het weekend, maar op maandag gaan veel weekendfietsers weer in de file staan. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts wil Vlamingen verleiden om ook tijdens de werkweek te kiezen voor de fiets. Hij lanceert de 7km-club voor iedereen die op fietsbare afstand van het werk woont. Weyts: "Je bent vaak sneller en comfortabeler met de fiets dan met de wagen".

[18-09-2017] Doorbraak voor Oosterweel en Toekomstverbond
De molenstenen rond de nek van het Oosterweeldossier worden nu 1 voor 1 weggenomen. De laatste procedures bij de Raad van State worden stopgezet, er is een samenwerkingsakkoord gesloten met de gemeente Zwijndrecht en er is duidelijkheid over het Haventracé. De weg is nu vrij voor de start van de eerste werken. "We zijn onder de waterlijn blijven werken aan een draagvlak en concrete stappen vooruit", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. "Nog dit jaar gaat de eerste schup in de grond".

[17-09-2017] Vijfde Vlaamse Havendag verwelkomt 100.000 bezoekers
100.000 enthousiaste bezoekers zijn tijdens de 5de editie van de Vlaamse Havendag op ontdekkingstocht gegaan doorheen onze zeehavens. De vorige editie (in 2015) lokte 76.000 bezoekers. Met meer dan honderd activiteiten op tientallen locaties onthulden de havens dit jaar al hun geheimen. “De Vlaamse Havens zijn de groeimotoren van onze economie”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. "Tijdens de Havendag kan het brede publiek kennismaken met de veelzijdige, verrassende en internationale wereld van onze Havens".