Mobiel Vlaanderen

PERSBERICHTEN ARCHIEF

[17-05-2019] Vlaamse Regering maakt kwadratuur van de cirkel
De Vlaamse Regering maakt de kwadratuur van de cirkel en combineert de creatie van extra containercapaciteit voor de Antwerpse Haven met nieuwe toekomstperspectieven voor Doel. Er is een ontwerp van voorkeursbesluit vastgelegd dat bijkomende capaciteit voorziet voor ongeveer 7 miljoen containers. Maar omdat de extra containercapaciteit vooral gerealiseerd wordt via inbreiding van bestaande dokken, aangevuld met slechts een beperkt nieuw dok, ontstaan er nieuwe toekomstperspectieven voor Doel. Een extern onderzoeks- en ontwerpbureau gaat een toekomstvisie uittekenen voor het gedoemd gewaande polderdorp.“Niet zo lang geleden leek het alsof je in Vlaanderen geen 2 stenen meer op elkaar kon krijgen”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “Na onder andere Oosterweel bewijzen we nu nog eens dat het wél kan, omdat we het conflictmodel van het verleden hebben ingeruild voor een overlegmodel. We doen zelfs wat niemand nog had verwacht: Doel weer toekomst geven”.

[10-05-2019] Vlaamse Regering keurt nieuwe sluis Zeebrugge goed
De Vlaamse Regering heeft het voorkeursbesluit voor de nieuwe sluis in Zeebrugge principieel vastgesteld. Het aanvankelijke ontwerp van voorkeurbesluit werd bijgestuurd op basis van de bezwaarschriften die ingediend werden tijdens het openbaar onderzoek. De Vlaamse Regering bevestigt de oude Visartsluis als locatie voor de nieuwe sluis, maar neemt de nodige flankerende maatregelen. “We staan klaar om 1 miljard euro te investeren: een nooit gezien bedrag dat moet leiden tot meer jobs en de groei van de haven van Zeebrugge, maar ook een betere lokale mobiliteit”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “We nemen debezorgdheden van de omwonenden ernstig. Er komen extra maatregelen en we geven de provinciegouverneur de opdracht om het verdere traject permanent te begeleiden”.

[29-04-2019] Vlaanderen herbouwt nog 8 bruggen over het Albertkanaal
De Vlaamse Waterweg heeft de nv Via T Albert aangesteld om 8 bruggen over het Albertkanaal te herbouwen zodat er schepen met 4 lagen containers onder kunnen varen. De bouwkost van dit project bedraagt € 107 miljoen. “We bouwen onze belangrijkste watersnelweg verder uit”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts. “Elke vracht die over hetAlbertkanaal kan gaan, moet niet meer over de wegen van Antwerpen en Limburg”.

[05-03-2019] Strengere controle bij autokeuring
De Vlaamse keuringscentra hanteren nieuwe criteria tijdens de keuring van voertuigen. Bepaalde krassen, barsten en verkleuringen op de voorruit en voorste zijruiten kunnen ertoe leiden dat een voertuig een rood keuringsbewijs krijgt. Deze strengere controle is het gevolg van de omzetting van de Europese richtlijn 2014/45/EU.

[01-03-2019] Vlaanderen stimuleert stadsdistributie via Gentse waterwegen
De Vlaamse Waterweg stapt als volwaardige partner in de vzw Stadsdistributieplatform Gent. Zo wil Vlaanderen stadsleveringen via de Gentse waterwegen stimuleren. “Elke vracht die over de Gentse waterwegen kan gaan, moet niet meer over de Gentse wegen”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “De Gentse binnenwateren hebben nog eengroot potentieel dat vandaag niet helemaal verzilverd wordt.”

[25-02-2019] ’s Werelds langste composietbrug komt naar Brugge
Op dinsdag 26 februari 2019 plaatst waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg nv de eerste van twee nieuwe fietsers- en voetgangersbruggen naast de Canadabrug in Brugge. De bestaande houten bruggen waren erg beschadigd en worden vervangen door nieuwe exemplaren uit composiet. Het gaat om een dubbele primeur. Het is de eerste fietsbrug in Vlaanderen van deze omvang in glasvezelversterkte kunststof en het is meteen de langste composietfietsbrug uit één stuk ter wereld.

[22-02-2019] Vlaanderen voortrekker voor meer walstroom
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts plaveit de weg voor meer walstroom in onze havens. Zo kunnen zeeschepen hun vervuilende scheepsmotoren afzetten zodra ze aan de kade liggenen overschakelen op de lokale stroomvoorziening. “De luchtkwaliteit in het havengebied zal er wel bij varen”, zegt Weyts. “Hoe meer walstroom, hoe minder stikstof, fijn stof en zwavel”.

[18-02-2019] Filezwaarte op Vlaamse snelwegen gedaald in 2018
De filezwaarte (de combinatie van de lengte en duur van de file) is vorig jaar gedaald. Avondfiles bleven in 2018 op hetzelfde niveau als 2017, maar ochtendfiles namen af met gemiddeld -6%.  Op plaatsen waar gewerkt werd, namen files dikwijls aantoonbaar af. Toch is er geen reden om te juichen, want het verkeer kon ook profiteren van droog weer en op de bekende knelpunten rond Antwerpen en Brussel blijft de filezwaarte wél stijgen. 

[08-02-2019] Steun voor lokale initiatieven die de schoolpoort veiliger maken
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts maakt investeringen ter waarde van € 20 miljoen mogelijk aan schoolpoorten. Als een gemeentebestuur een euro investeert om een schoolomgeving langs een lokale weg veiliger te maken, dan legt Weyts daar een euro naast.“We moeten alles in het werk stellen om de schoolpoort zo verkeersveilig mogelijk te maken”, zegt Weyts. “Nog te veel ouders durven hun kind niet met de auto naar school te sturen omdat ze terugdeinzen voor de heksenketel aan de schoolpoort”.

[18-01-2019] Ook Duitsland nu gewonnen voor 3RX-tracé (IJzeren Rijn)
Er zit beweging in het oude dossier van de ‘IJzeren Rijn’: op vraag van Vlaanderen is Duitsland nu bereid om een trekkersrol op te nemen in het drielandenoverleg over het 3RX-tracé. Dat werd bevestigd tijdens een overleg tussen Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts en Verkeersminister Hendrik Wüst van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Duitsland gaat nu een voorstel voor het verdere verloop uitwerken. “Het is de eerste keer dat de Duitsers een trekkersrol op zich nemen”, zegt Weyts. “De discussie over de 3RX verloopt nu onder een nieuw en hoopgevend gesternte”.

[13-01-2019] Nieuw inhaalverbod voor vrachtwagens: eindelijk controles
De federale regering heeft komaf gemaakt met de Belgische uitzonderingspositie inzake het inhaalverbod voor vrachtwagens. Voortaan geldt – net zoals in alle andere Europese landen –enkel een lokaal inhaalverbod waar dat nodig is. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts heeft nu vastgelegd waar er op Vlaamse wegen een inhaalverbod zal gelden voor vrachtwagens én hij zorgt ook voor betere handhaving, met 38 vaste en 5 mobiele ANPR-camerasystemen.“Vroeger was er een verwarrende regelgeving die nauwelijks gecontroleerd en dus nauwelijks nageleefd werd”, zegt Weyts. “Met de nieuwe regels gaan we ook zorgen voor meer controle”.

[07-01-2019] Vlaanderen wapent keuringscentra tegen fraude met roetfilters
Vlaanderen bindt de strijd aan met roetfilterfraude. Tegen 2020 wil Vlaamse minister van Mobiliteit Ben Weyts alle keuringscentra uitrusten met PN-meters, die stofdeeltjes meten om na te gaan of een roetfilter defect is of werd verwijderd. “Wij zijn de eersten in Europa om deze geavanceerde testen in te voeren”, zegt minister Weyts.

[28-12-2018] Extra impuls voor vlotte en veilige fietssnelwegen
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts en minister van Economie Philippe Muyters trekken de EFRO-steun voor fietssnelwegen op naar 43 miljoen euro. Zo kunnen er in totaal 25 fietssnelwegen gerealiseerd worden met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Het gaat vooral over ‘missing links’, die vroeger vaak werden uitgesteld wegens ‘te duur’: fietstunnels- en bruggen die cruciaal zijn om de fietssnelwegen vlotter en veiliger temaken. “Er is nog nooit zoveel geïnvesteerd in de fiets”, zegt Weyts. “We willen met verbeterdefietsverbindingen méér Vlamingen verleiden om de auto wat vaker te laten staan”.

[20-12-2018] Oldtimers verplicht naar periodieke keuring vanaf 1 januari
Vanaf 1 januari moeten de voertuigen die in Vlaanderen geregistreerd staan als oldtimer verplicht naar een periodieke technische keuring. Het achterliggende doel van deze verplichting is het verzekeren van de verkeersveiligheid. Afhankelijk van de leeftijd moet een voertuig jaarlijks, tweejaarlijks of vijfjaarlijks aan een keuring onderworpen worden. De eerste periodieke keuring zal gefaseerd verlopen, verspreid over 2019 en 2020. Met deze aanpassing van de wetgeving volgt Vlaanderen de Europese richtlijn 2014/45/EU.

[14-12-2018] Vlaanderen schrapt de helft van alle reservatiestroken
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts en Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege schrappen de helft van alle reservatiestroken in Vlaanderen. Uit een grondige screening van de 320 reservatiestroken bleek dat er 156 opgeheven of drastisch verkleind konden worden. Dit betekent dat er een einde komt aan een onzekerheid die soms teruggaat tot de jaren 1970.

[13-12-2018] Vlaanderen vernieuwt het volledige tramnet
Vlaanderen gaat tussen 2019 en 2023 € 300 miljoen investeren in een grondige vernieuwing van het volledige tramnet – goed voor in totaal 331 km spoor. Externe bedrijven hebben het hele tramnet doorgelicht, er is een plan uitgewerkt om de sporen aan te pakken en nu zijn ook de nodige middelen uitgetrokken. "We zetten resoluut in op een veilig, betrouwbaar en comfortabel tramnet", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. "Deze giga-investering illustreert nog maar eens hoe we als nooit tevoren investeren in het openbaar vervoer".

[07-12-2018] Nieuw taxilandschap vanaf 2020
Uiterlijk op 1 januari 2020 wordt de taxi goedkoper voor de exploitant e?n voor de klant. De vaste tarieven, de quota en de beperking tot het gemeentelijke grondgebied worden geschrapt. "We democratiseren de taxi", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. "Met deze hervorming wordt de taxi een volwaardig alternatief voor iedereen. Dat zorgt ook voor minder verkeersongevallen en minder file".

[16-11-2018] D'Hooghe ook de volgende 8 jaar intendant voor het Toekomstverbond
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts stelt Alexander D’Hooghe aan als intendant om de uitvoering van het Toekomstverbond in de komende 8 jaar te begeleiden. D’Hooghe en zijn team kunnen zo verder bouwen op het werk dat ze sinds eind 2015 verricht hebben. Met het nieuwe mandaat voor D’Hooghe en de opname van Manu Claeys in de Raad van Bestuur van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) is het Toekomstverbond voor bereikbaarheid en leefbaarheid duurzaam verankerd. "De geest van consensus leeft verder", zegt Weyts. "Het is ons menens om het Toekomstverbond uit te voeren".

[09-11-2018] Nieuw investeringsrecord voor de fiets
Vlaanderen heeft nog nooit zoveel gei?nvesteerd in fietsinfrastructuur. Ben Weyts had zichzelf een duidelijke doelstelling opgelegd: in 2017 had hij als eerste Vlaamse minister van Mobiliteit meer dan € 100 miljoen vastgelegd voor fietsinvesteringen en in 2018 zou hij dat record nog verbeteren door € 110 miljoen vast te leggen. Die ambitieuze doelstelling werd begin november – met nog 2 maanden te gaan – reeds gehaald. "Dit is een historisch hoog bedrag", zegt Weyts. "Maar nog niet hoog genoeg. Volgend jaar wil ik € 120 miljoen fietsinvesteringen vastleggen".

[28-09-2018] Van Limburg tot de Westhoek: extra aanbod bij De Lijn
De Lijn wordt sinds het begin van deze regeerperiode intern hervormd zodat het bedrijf in 2020 de vergelijking met de prive?sector kan doorstaan. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts wil nu vooral inzetten op de verbetering van de dienstverlening. Het aanbod op de drukste verbindingen in de Vlaamse Rand, regio Gent en provincie Antwerpen werd al uitgebreid sinds september: vanaf begin 2019 komt er ook extra aanbod in andere regio's, van Limburg tot de Westhoek. Weyts: "Er gaat minder belastinggeld naar De Lijn, maar de belastingbetaler krijgt er een betere dienstverlening met meer aanbod voor terug".

[24-09-2018] 1.200 nieuwe groene bussen voor De Lijn
De Lijn krijgt 1.202 nieuwe groene bussen tegen 2024. Dankzij een budgetverhoging kunnen er in 2019 en 2020 maar liefst 277 hybride bussen besteld worden, vanaf 2020 gevolgd door 925 vol elektrische bussen. Tegen 2025 zullen de bussen van De Lijn in alle Vlaamse stadskernen puur elektrisch rijden. "Nog nooit is er in e?e?n legislatuur zoveel gei?nvesteerd in De Lijn als nu", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. "Dankzij deze versnelde vergroening en vernieuwing van de busvloot heeft De Lijn straks minder impact op de leefomgeving en nog meer comfort voor de reizigers".

[20-09-2018] Bloeiende binnenvaart krijgt extra impuls
De Vlaamse binnenvaart stevent af op een recordjaar. In de eerste helft van 2018 steeg de tonnage op onze waterwegen met +2% en het aantal getransporteerde containers met +6%. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts wil de positieve tendens verder versterken: hij investeert € 81,5 miljoen uit het Financieringsfonds Eenmalige Uitgaven (FFEU) in het goederenvervoer via de watersnelweg. "In de Week van de Mobiliteit heeft iedereen het over het personenvervoer en men lijkt soms te vergeten dat ook het vrachtvervoer een belangrijk aandeel heeft in de files", zegt Weyts. "Net bij het vrachtvervoer ligt de oplossing voor de hand, want 80% van alle Vlaamse bedrijven ligt op maximaal 10km van een bevaarbare waterweg".

[18-09-2018] Mobiliteitscoaches helpen bedrijven bij modal shift
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts gaat bedrijven in de omgeving van Brussel helpen om de modal shift te maken. Mobiliteitscoaches gaan bedrijven een aanpak op maat voorstellen om meer werknemers te verleiden om de auto te ruilen voor een van de alternatieven. Vlaanderen investeert in de komende jaren miljarden in de mobiliteit rond Brussel en daarbij wordt volop ingezet op de alternatieven voor de auto.

[17-09-2018] Voorrang voor het collectief vervoer
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts maakt het collectief vervoer aantrekkelijker. Alle bussen en taxi’s zullen gebruik mogen maken van de busbanen op gewestwegen, die tot nu toe vooral voorbehouden waren aan De Lijn. Prive?bedrijven krijgen binnenkort ook de mogelijkheid om busverbindingen aan te bieden tussen Vlaamse centrumsteden. Weyts: "Met snel en comfortabel collectief vervoer kunnen we meer mensen verleiden om hun auto wat vaker te laten staan".

[07-09-2018] € 2,2 miljoen om werknemers op de fiets te krijgen
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts verlengt de aanmeldingstermijn voor bedrijven om deel te nemen aan een subsidieoproep die 1000den extra bedrijfsfietsen moet opleveren. Niet minder dan 745 bedrijven toonden interesse, maar tal van bedrijven meldden zich buiten de inschrijvingstermijn aan. Bedrijven krijgen uitzonderlijk nog tot 15 september de kans om in te tekenen. "Verlengd wegens groot succes", aldus een opgetogen minister.

[04-09-2018] Virtual Reality meet het verkeersgedrag van jonge fietsers
De vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen van de UGent heeft een virtual reality test ontwikkeld die nagaat hoe jonge fietsers omgaan met gevaarlijke verkeerssituaties. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts investeerde € 175.000 in de test en kroop zelf eens op de rollen om zijn verkeersgedrag te testen. "Dankzij deze vooruitstrevende test kunnen we in het hoofd van jonge fietsers kruipen", zegt Weyts. "We willen op die manier beter begrijpen welke gevaarlijke situaties kinderen op tijd herkennen, en welke niet."

[29-08-2018] De Lijn versterkt de dienstverlening
De Lijn wordt sinds het begin van deze regeerperiode intern hervormd zodat het bedrijf in 2020 de vergelijking met de prive?sector kan doorstaan. Nu komt de focus ook te liggen op de verbetering van de dienstverlening. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts maakt extra middelen vrij voor een uitbreiding van het aanbod op de drukste verbindingen, extra reizigersinformatie en meer gebruiksgemak. Al vanaf september wordt op een reeks drukke verbindingen het aanbod uitgebreid. Weyts: "Er gaat minder belastinggeld naar De Lijn, maar de belastingbetaler krijgt er een betere dienstverlening met meer aanbod voor terug".

[24-07-2018] 70 extra toegankelijke lijnen voor mindermobiele reizigers
Dankzij de historisch hoge investeringen van deze regering, bedient de Lijn haar bijna 36.000 haltes met meer dan 70% toegankelijke trams en 95% toegankelijke bussen. Tegen 2020 zijn zelfs alle bussen van De Lijn toegankelijk. Het echte probleem van toegankelijkheid situeert zich vooral bij de bus- of tramhaltes. Slechts 26% is toegankelijk voor reizigers met een beperking, zonder assistentie is dit zelfs maar 10%. "Dat leidt tot de absurde situatie waarbij bussen en trams toegankelijk zijn voor mensen met een beperking maar de haltes," zegt Weyts. "Na een geslaagd proefproject onder begeleiding van een team mindermobiele reizigers, worden nu 70 lijnen omgevormd tot 'Meer Mobiele Lijnen' met toegankelijke haltes en voertuigen. We maken meteen ook 3 miljoen euro extra investeringen vrij en we roepen de nieuwe lokale besturen meteen op om hetzelfde te doen."

[21-07-2018] Met basisbereikbaarheid naar betere mobiliteit
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts herschrijft het Mobiliteitsdecreet om de weg vrij te maken voor basisbereikbaarheid en zo De Lijn voor te bereiden op 2020. In 2020 zal op basis van Europese regelgeving, De Lijn de benchmark moeten doorstaan met private vervoersbedrijven. Met dit nieuwe beleidsconcept wordt het mobiliteitsbeleid op een totaal andere manier georganiseerd. De oude politiek van blind aanbod wordt ingeruild voor een vraaggestuurd model mee bepaald door de lokale besturen. "We maken van De Lijn een beter bedrijf met een betere dienstverlening en beter mobiliteit voor iedereen." zegt Weyts.

[10-07-2018] 2,2 miljoen euro om werknemers op de fiets te krijgen
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts trekt 2,2 miljoen euro uit om fietsen naar het werk aantrekkelijker te maken. De 12de oproep van het Pendelfonds wordt volledig toegespitst op fietsprojecten. Weyts mikt op 1000den extra bedrijfsfietsen en een hogere fietsvergoeding. "Op dit moment is het vooral de werknemer die het initiatief neemt om met de fiets naar het werk te komen", zegt Weyts. "We bieden de werkgevers nu de mogelijkheid om zelf een aanlokkelijk fietsaanbod uit te bouwen. Velen doen dit al, maar ik hoop dat álle kleine en grote ondernemingen hun werknemers nu gaan aanmoedigen om de stap naar de fiets te zetten."