Mobiel Vlaanderen

PERSBERICHTEN ARCHIEF

[10-01-2020] Eén miljoenste passagier van DeWaterbus in de bloemetjes gezet
Vlaams minister Lydia Peeters en Antwerps havenschepen Annick De Ridder verrasten vandaag op het Steenplein in Antwerpen de één miljoenste passagier van DeWaterbus. De mobiele bruggen over de Schelde, van en naar de haven, blijven een overdonderend succes. Vlaanderen neemt vanaf 2020 de financiering over en verzekert daarmee de toekomst van DeWaterbus voor zowel pendelaars als recreanten.

[07-01-2020] Minister Lydia Peeters lanceert nieuwe informatiecampagne; Rits vooraan, file zo gedaan
Sinds 2014 is het verplicht om te ritsen. Uit onderzoek van VIAS (2019) blijkt dat 1 op de 5 bestuurders nog altijd niet weet hoe ritsen in het verkeer precies werkt. En dat leidt tot irritatie. In Vlaanderen stoort 84% van de bestuurders zich aan foutief ritsen. Het blijft belangrijk om iedereen te informeren, zodat het systeem zijn nut kan bewijzen.

[30-12-2019] 1,3 miljoen euro aan fietsinvesteringen in Limburg
In het kader van het ‘fietsfonds’ ontvangen zes Limburgse gemeenten en steden samen een Vlaamse subsidie van bijna 1,3 miljoen euro voor het realiseren van een fietsinfrastructuurproject. Het gaat over fietstrajecten die opgenomen zijn in het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF) “De uitvoering van deze fietsinfrastructuurprojecten dragen bij tot een veilige en vlotte fietsomgeving. Dergelijke projecten moet een stimulans zijn voor de Vlaming om de auto vaker in te ruilen voor de fiets.“ zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters (Open Vld).

[24-12-2019] Vlaamse regering keurt tariefbeleid 2020 van De Lijn goed
De Vlaamse regering keurde het tariefbeleid, die Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn hanteert binnen het kernnet en aanvullend net, goed. Het tariefbeleid gaat enerzijds over de gehanteerde tarieven en anderzijds over de wijze waarop er wordt betaald. Wat dit laatste betreft werd er beslist dat er enkel nog contactloos of cashless betaald zal worden op de voertuigen van de Lijn. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters:“We moeten blijven streven naar een klantgerichte en performante Vlaamse Vervoersmaatschappij waarbij de reiziger centraal staat. Het contactloos betalen zorgt voor een versnelling van de ritten(verkoop) en daarnaast voor meer veiligheid van de chauffeur.”

[23-12-2019] Lydia Peeters kent 17 gemeenten subsidie toe om schoolomgevingen veiliger te maken
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) kent voor 2019 nog 17 gemeenten een subsidie veilige schoolomgevingen toe. “Verkeersveiligheid is een topprioriteit in mijn beleid. Met deze subsidie verhogen we in samenwerking met de lokale besturen de veiligheid in 56 schoolomgevingen. De veiligheid van kinderen op weg naar school is cruciaal. Ik spoor dan ook alle lokale besturen aan om in 2020 gebruik te maken van deze subsidiemaatregel”, zegt Vlaams minister Lydia Peeters.

[23-12-2019] Minister Lydia Peeters verlengt steun voor ecologisch en verkeersveilig transport
Transporteurs die investeren in ecologische en verkeersveilige vrachtwagens krijgen ook de komende drie jaar financiële steun van de Vlaamse overheid. “De transport-sector is van groot belang voor onze economie en onze welvaart. We moeten in Vlaanderen blijven inzetten op verkeersveilig en milieuvriendelijk transport. Daarom voorzien we de komende drie jaar opnieuw een jaarlijks budget van 36 miljoen euro. Ik roep alle transporteurs dan ook op om verder te investeren in groene, moderne en veilige voertuigen”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld).

[20-12-2019] Vlaamse regering keurt besluit modaliteiten benchmark voor VVM De Lijn goed
In het decreet Basisbereikbaarheid werd bepaald dat de Vlaamse regering een interne exploitant of operator kan aanduiden voor het kernnet en het aanvullend net. De Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn werd aangeduid als interne operator. Tevens werd in het decreet bepaald dat de VVM De Lijn een Benchmark moet doorstaan om ook in de toekomst als interne exploitant te kunnen optreden en dat de Vlaamse regering de regels zal vast leggen voor deze Benchmark.

[20-12-2019] Vlaamse regering zet licht op groen voor extra containercapaciteit in Antwerpen
Op voorstel van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters en Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir heeft de Vlaamse regering vandaag haar principiële goedkeuring gegeven voor het voorkeursbesluit. Dat voorkeursbesluit voorziet in een bijkomende capaciteit voor ongeveer 7,1 miljoen containers in de haven van Antwerpen. De realisatie ervan zal gebeuren via inbreiding van bestaande dokken, aangevuld met de ontwikkeling van één zijde van een nieuw getijdendok waardoor nieuwe toekomstperspectieven ontstaan voor Doel.

[19-12-2019] Realisatie Oosterweelwerken Rechteroever stap dichterbij
Het milieueffectenrapport (project-MER) voor de Oosterweelwerken op Rechteroever is door het team MER van het departement Omgeving goedgekeurd. Dat laten Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters en Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir weten. Een dergelijk rapport bevat een onafhankelijk onderzoek naar de mogelijke omgevingsimpact van bepaalde beoogde activiteiten of ingrepen. De goedgekeurde MER kan nu worden toegevoegd aan het dossier van de vergunningsaanvraag voor de werken op Rechteroever, die in het voorjaar van 2020 zal worden ingediend.

[11-12-2019] Lydia Peeters pakt de fietspaden in Vlaanderen aan
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) wil de aanpak van gevaarlijke fietspaden versnellen en de kwaliteit van de fietspaden in Vlaanderen drastisch verbeteren. Hiervoor gaat ze een driesporen beleid opzetten. Dat antwoordde ze vandaag op actuele vragen in het Vlaams Parlement tijdens de plenaire zitting.

[11-12-2019] Lydia Peeters geeft 9 gemeenten subsidie om schoolomgevingen veiliger te maken
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) kent 9 bijkomende gemeenten een subsidie veilige schoolomgevingen toe. “Verkeersveiligheid is een topprioriteit. Met deze subsidie verhogen we in samenwerking met de lokale besturen de veiligheid in 21 schoolomgevingen. De veiligheid van kinderen op weg naar school is cruciaal. Ik spoor dan ook alle lokale besturen aan om gebruik te maken van deze subsidiemaatregel”, zegt Vlaams minister Lydia Peeters.

[05-12-2019] Dynamische lijst van gevaarlijke punten heeft voortaan meer oog voor zwakke weggebruiker
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD) gaat de dynamische lijst van gevaarlijke punten aanpassen.

[28-11-2019] Aftrap van de campagne ‘BOB.Altijd nul op.’
In de afgelopen 10 jaar is het aantal ongevallen met een bestuurder onder invloed van alcohol met 20% gedaald. Toch waren er in 2018 in Vlaanderen nog steeds meer dan 2174 ongevallen met een bestuurder onder invloed van alcohol met doden of gewonden. Het blijft dus nodig om elke bestuurder te overtuigen om helemaal geen alcohol te drinken als je nog moet rijden. De slogan van de nieuwe BOB-campagne luidt dan ook ‘BOB. Altijd nul op.’

[28-11-2019] Implementatie decreet Basisbereikbaarheid loopt vertraging op
Sinds de goedkeuring van het decreet Basisbereikbaarheid kiest de Vlaamse overheid voor een vraaggestuurde mobiliteit op vier niveaus (treinnet, kernnet, aanvullend net en vervoer op maat). De uitvoering hiervan op het terrein is een enorme uitdaging. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters werd aan het begin van de legislatuur geconfronteerd met problemen in het dossier zodat de timing van eind 2020 onmogelijk wordt. Daarom stelt ze voor de timing uit te stellen met één jaar.

[20-11-2019] Nieuwe eisen voor landbouwvoertuigen vanaf 1 januari 2020
Nieuwe landbouwvoertuigen, zoals tractoren en aanhangwagens, die vanaf 1 januari 2020 worden aangekocht en in gebruik genomen, moeten over de juiste papieren beschikken. Het Proces-verbaal van Goedkeuring (PVG) en het Proces-verbaal van Benaming (PVB) worden vanaf dan vervangen door een Europees gelijkvormigheidsattest (Certificate of Conformity of COC). Kopers van nieuwe of tweedehandsvoertuigen moeten bij aankoop dus altijd nagaan of ze van de verkoper de juiste documenten krijgen. De nieuwe eisen hebben als doel om de verkeersveiligheid te verhogen en passen binnen Europese regelgeving.

[18-11-2019] Vlaanderen pioniert in onbemand varen
De Vlaamse Waterweg | Op het kanaal Ieper-IJzer en het kanaal Plassendale-Nieuwpoort zal een jaar lang een vanop afstand bestuurde onbemande duwbak grond vervoeren. Het gaat om een vaartuig van aannemings- en milieubedrijf Group De Cloedt, die de technologie inzake onbemand varen uittest. Vanaf 13 november gaan de testen van start en heeft Vlaanderen een primeur te pakken. De Vlaamse Waterweg verleende op basis van recente Vlaamse regelgeving toestemming voor deze testvaarten.

[18-11-2019] Zes op de tien deelnemers geslaagd in Grote Verkeersquiz
In totaal 108.679 mensen hebben deelgenomen aan de tiende editie van de Grote Verkeersquiz. Meer dan 68.000 quizzers haalden een score van minstens 11 op 15 en zijn dus geslaagd. Dat meldt de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) maandag.

[12-11-2019] Gebreken aan lichten strenger beoordeeld in Vlaamse keuringscentra vanaf 1 december
Vanaf 1 december 2019 zullen een aantal gebreken aan de lichten en reflectoren strenger worden gekeurd in de Vlaamse keuringscentra. "De nieuwe regelgeving is opgelegd door Europa en geldt voor alle voertuigen. We verhogen hiermee de verkeersveiligheid in Vlaanderen", zegt Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken. De Vlaamse overheid en de Vlaamse keuringscentra (en hun federatie GOCA Vlaanderen) hebben een overgangsperiode van 1 jaar voorzien. "Om bestuurders niet op extra kosten te jagen, krijgen ze tot 30 november 2020 de kans om gebreken zo snel mogelijk te laten herstellen, zonder de herkeuringskosten."

[26-09-2019] Spectaculaire operatie in de haven van Oostende
OOSTENDE - Morgen wordt in de haven van Oostende gestart met de afbraak van de voormalige radartoren op de Halve Maandijk op oosteroever. De 30 meter hoge toren is 30 jaar oud en al enkele jaren niet meer in gebruik. De toren zal van boven naar beneden in stukjes worden genepen. De afbraak van de radartoren is noodzakelijk om de havengeul te kunnen verbreden en zo de toegankelijkheid van de haven van Oostende te verhogen.

[26-09-2019] Mobilidata: neem deel aan de publieksbevraging
Met het programma Mobilidata wil de Vlaamse overheid in samenwerking met bedrijven werken aan innovatieve oplossingen voor veiliger, vlotter, duurzamer en comfortabeler verkeer. Dat kan door mobiliteitsdata van weggebruikers, infrastructuur, voertuigen, apps en overheidssystemen op één punt samen te brengen en op een kwalitatieve manier ter beschikking te stellen.

[05-08-2019] 15 vaste fietstelpunten verspreid over Vlaanderen
Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft op 14 locaties in heel Vlaanderen fietstelpunten geïnstalleerd. In september volgt nog een 15de locatie in Tienen. Dan zal elke provincie 3 Vlaamse fietstelpunten tellen. “Het wordt drukker op veel fietsverbindingen”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “We zien de laatste jaren duidelijk een sneeuwbaleffect: meer investeringen in fietsinfrastructuur hebben geleid tot meer fietsers die op hun beurt weer meer investeringen in fietsinfrastructuur vragen. We willen de vinger aan de pols houden, zodat we het fietsbeleid beter kunnen onderbouwen. We telden al via meetcampagnes, nu zorgen we ook voor vaste telpunten die permanent meten en vaste referentiepunten kunnen vormen”.

[05-08-2019] Vlaamse steun om 63 schoolomgevingen veiliger te maken
Minister van Mobiliteit Ben Weyts investeert een half miljoen euro om 63 schoolomgevingen in 14 gemeenten veiliger te maken. Het gaat om de eerste schijf van in totaal 10 miljoen euro voor lokale besturen die investeren in de verkeersveiligheid op lokale wegen die langs scholen lopen. Het geld gaat naar gerichte infrastructuuringrepen, zoals de aanleg van rijbaankussens of gevleugelde zebrapaden. “Voor elke euro die deze 14 gemeenten investeren in meer veiligheid aan de schoolpoort legt Vlaanderen er een euro naast”, zegt Weyts. “Ik doe een warme oproep aan alle lokale besturen die nog geen dossier hebben ingediend: grijp deze kans”.

[29-07-2019] 15 vaste fietstelpunten verspreid over Vlaanderen
Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft op 14 locaties in heel Vlaanderen fietstelpunten geïnstalleerd. In september volgt nog een 15de locatie in Tienen. Dan zal elke provincie 3Vlaamse fietstelpunten tellen. “Het wordt drukker op veel fietsverbindingen”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “We zien de laatste jaren duidelijk een sneeuwbaleffect: meer investeringen in fietsinfrastructuur hebben geleid tot meer fietsers die op hun beurt weer meer investeringen in fietsinfrastructuur vragen. We willen de vinger aan de pols houden, zodat we het fietsbeleid beter kunnen onderbouwen. We telden al via meetcampagnes, nu zorgen weook voor vaste telpunten die permanent meten en vaste referentiepunten kunnen vormen”.

[19-07-2019] Versoepelde voorwaarden voor binnenschepen op zee
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts versoepelt de voorwaarden voor de ‘estuaire vaart’: binnenschepen die vracht vervoeren via de zee. Zo moeten er in de toekomst meer binnenschepen kunnen varen tussen bijvoorbeeld Zeebrugge en Antwerpen, Brussel of Genk.“Ik wou eigenlijk nog verder gaan”, erkent Weyts. “We moesten echter rekening houden met strenge veiligheidsvereisten. Deze beperkte versoepeling is al een stap in de goede richting. Naarmate technologie verder evolueert, kunnen ook deze voorwaarden verder versoepelen”.

[19-07-2019] Nieuwe regels democratiseren de taxi in Vlaanderen
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts heeft in een uitvoeringsbesluit invulling gegeven aan het nieuwe Taxidecreet. Het Vlaams Parlement heeft dat decreet goedgekeurd in maart en sindsdien hebben instanties zoals de Mobiliteitsraad Vlaanderen adviezen uitgebracht over de concrete uitwerking. Weyts heeft nu uitgewerkte regelgeving klaar die de taxi democratiseert.“Dankzij deze nieuwe regelgeving zullen er meer taxi’s rondrijden, aan lagere prijzen”, zegt Weyts. “Voor de generatie van mijn kinderen moet het straks vanzelfsprekend zijn om ’s nachts na een fuif een goedkope groene taxi naar huis te nemen”.

[08-07-2019] 10 miljoen voor meer fietscomfort op jaagpaden

[05-07-2019] Spectaculaire operatie aan de Pierre Vandammesluis in Zeebrugge
In de haven van Zeebrugge wordt volgende week dinsdag 9 juli een volledige sluisdeur vanuit de achterhaven overgebracht naar de Pierre Vandammesluis en opnieuw teruggeplaatst. Een spectaculaire operatie, want de deur weegt 2500 ton en heeft de oppervlakte van een kwart voetbalveld (66 m x 11 m x 25 m). De actie maakt deel uit van de grootscheepse renovatie van de Pierre Vandammesluis, de cruciale toegang tot de achterhaven van Zeebrugge. 

[28-06-2019] Start van ‘uitwerkingsfase’ voor nieuwe sluis Zeebrugge
De Vlaamse Regering heeft het voorkeursbesluit voor de nieuwe sluis in Zeebrugge definitief vastgesteld. De Visart-site wordt bevestigd als voorkeurslocatie voor de nieuwe sluis. In de komende 2 à 3 jaar zal de Vlaamse Overheid het project verder uitwerken in samenspraak met alle betrokken partijen. “We blijven investeren in inspraak en dialoog”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “Er staat een investering van 1 miljard euro in de steigers, voor meer groei en meer jobs in de Haven van Zeebrugge, maar ook een betere lokale mobiliteit”.

[20-05-2019] 7.500 pendelende Vlamingen stappen over op de fiets
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts investeert 2,2 miljoen euro in 55 hefboomprojecten die pendelaars uit de auto moeten lokken. Dankzij die steun kunnen 9.000 werknemers duurzamer gaan pendelen: 7.500 van hen kunnen overstappen op een (elektrische) fiets. Bedrijven gebruiken de middelen onder andere voor de aankoop van fietsen, het instaleren vanoplaadpunten en het plaatsen van doucheruimtes. “Iedereen heeft de mond vol overbedrijfswagens, maar wij investeren in bedrijfsfietsen”, zegt Weyts. “Dit zijn concrete projectendie mensen verleiden om de auto ook in het woon-werkverkeer te ruilen voor de fiets”.

[17-05-2019] Minder procedures nodig voor aanleg fietssnelwegen
De Vlaamse Regering geeft de fietssnelwegen de kwalificatie ‘van groot openbaar belang’ en maakt het zo makkelijker om nieuwe fietsverbindingen aan te leggen, zelfs in natuurgebieden. Momenteel is dat in de praktijk haast onmogelijk, zodat veel fietssnelwegen kampen met grote‘missing links’. “We hebben afgewerkte fietsverbindingen nodig als we mensen willen verleiden om te kiezen voor de fiets”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “We zullen nog altijd moeten aantonen dat de fietssnelweg nodig is en dat de natuur gecompenseerd wordt, maar het wordt nu tenminste haalbaar om fietssnelwegen door te trekken waar nodig”.